Ubezpieczenia

22-09-11

Strona główna

 

SEKRETARIAT POROZUMIENIA ZIELONOGÓRSKIEGO

  rekomenduje ofertę ubezpieczenia NZOZ-ów oferowaną przez Towarzystwo Ubezpieczeń INTERPolska  SA .

 

Z  kilku przeanalizowanych propozycji wybraliśmy właśnie propozycję tej firmy z którą podpisaliśmy umowę o współpracy  w dziedzinie ubezpieczeń majątkowych oraz ubezpieczeń na życie i umowę sponsoringu.  Dodatkowo  dla naszych członków przedstawiciele tego towarzystwa  oferować  będą pozostałe produkty ubezpieczeniowe.

UBEZPIECZENIE  OC  NZOZ-u oferowane jest w pakiecie z ubezpieczeniem majątku praktyki (zał. 2) i/lub z grupowym ubezpieczeniem na życie  pracowników  (zał. 1.)

 

Proszę o zapoznanie się z ogólnymi warunkami ubezpieczeń i proponowanymi taryfami.

Ubezpieczenie można zawrzeć przy pomocy agentów TU INTERPolska SA jak również poprzez biuro związku wysyłając tam wypełniony wniosek + oświadcznie.

Pozostałe informacje można otrzymać  w biurach związkowych i u agentów.

Organizacja sprawnego ubezpieczania się jest w zasięgu biur związkowych.

 
 

 

 

 

 

Strona główna

Ostatnia aktualizacja tej witryny: 22-09-11