2005

23-12-11

Strona główna

 

          Archiwum I półrocze 2005        

II półrocze 2005

Na razie po 5 groszy
 

Premier: "...w NFZ trzeba dokonać daleko idących zmian"

Protokół uzgodnień podpisany 01.01.2006r w Warszawie

A Fundusz i tak na plusie

Twardowski: Trzeba jeszcze dużo spraw wyjaśnić

Religa: Wszystkie gabinety będą otwarte

Porozumienie zwyciężyło

Porozumienie Zielonogórskie trzyma rząd za słowo

Lekarze żądają przeprosin od ministra Dorna

Półroczne sprawozdanie z badań.

OSIĄGNIĘTO POROZUMIENIE !!!

W dniu 1 stycznia 2006 roku osiągnięto w Warszawie porozumienie z Prezesem Narodowego Funduszu
i Ministrem Zdrowia, w związku z tym w dniu jutrzejszym gabinety maja funkcjonować normalnie.
Kwestie odpowiednich warunków kontraktów doprecyzują w funduszach wojewódzkich szefowie związków PZ. Umowy mają być podpisywane na okres jednego roku.


W imieniu Zespołu Negocjacyjnego
Porozumienia Zielonogórskiego
Marek Twardowski
źródło: Główny Negocjator PZ Marek Twardowski

 

ZARZĄDZENIE nr 1.

01.01.2006 we wszystkich praktykach członków PZ w kraju należy umieścić w widocznym miejscu wywieszkę o treści w załączeniu.

Na wywieszce oprócz informacji o zamknięciu praktyki ma się znaleźć informacja o telefonie lekarza udzielającego pomocy w razie zagrożenia życia lub zdrowia tj. 999 oraz 112, a także wskazanie gdzie można uzyskać informację o miejscach gdzie udzielane są porady z zakresu POZ.

2. Nikt nie może przebywać w praktykach od dnia 01.01.2006 do odwołania.

3. Komunikaty o zmianach sytuacji będą dostępne w internecie na stronie głównej PZ i stronach regionalnych

Prosimy o nieustanne śledzenie stron www

Sekretariat PZ

Wywieszka - Plakat

Stanowisko Prezydium ORL w Lublinie

 

Platforma Obywatelska wzywa premiera Kazimierza Marcinkiewicza, by przerwał wypoczynek na nartach i wrócił do Warszawy, aby pomóc w rozwiązaniu sporu między lekarzami rodzinnymi zrzeszonymi w Porozumieniu Zielonogórskim i Narodowym Funduszem Zdrowia. PO domaga się także dymisji Ludwika Dorna.

Oświadczenie OZZL

Bydgoszcz 30 grudnia 2005
Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy Zarząd Krajowy

Oświadczenie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.

Pod wpływem decyzji Wicepremiera Ludwika Dorna „o wbiciu lekarzy Porozumienia Zielonogórskiego w kamasze” Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy oświadcza, iż rozpoczął już mobilizację.

Wobec braku dobrej woli ze strony Rządu RP do rozwiązania kolejnego konfliktu pomiędzy płatnikiem za świadczenia medyczne jakim jest Narodowy Fundusz Zdrowia a realizatorem tych świadczeń lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej zrzeszonymi w Porozumieniu Zielonogórskim - Zarząd Krajowy OZZL postanowił rozważyć różne warianty poparcia jakie będą mogły być udzielone Porozumieniu Zielonogórskiemu.

Nie wykluczamy rychłego ogłoszenia ogólnopolskiej akcji protestacyjnej, która objęła by przede wszystkim zakłady opieki zdrowotnej wskazane przez NFZ do zabezpieczenia deficytu świadczeń, powstałego w skutek nie podpisania przez Narodowy Fundusz Zdrowia kontraktów z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej.

Wspólnym mianownikiem protestu lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (Porozumienie Zielonogórskie) i lekarzy samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy) jest finansowanie świadczeń medycznych poniżej ich kosztów.

Nawiasem mówiąc, nigdy w życiu nie spodziewaliśmy się, że z ust Wicepremiera prawicowego, demokratycznego Rządu, usłyszymy, iż niepokorni obywatele RP będą przymusowo wcielani do wojska i zmuszani tam do wykonywani pracy przymusowej.
Takie stwierdzenie przypomina ponure czasy stanu wojennego i rządów junty wojskowej gen. Jaruzelskiego.
Budzi to w nas najgorsze skojarzenia i najgłębszy niesmak.

Za Zarząd Krajowy OZZL
Wiceprzewodniczący
Ogólnopolskiego Lekarzy
Ryszard Kijak

Rząd i NFZ przygotowują plan awaryjny
Uwaga członkowie PZ!!!

Ostrzegam, że w najbliższych godzinach i dniach będzie prowadzona totalna kampania dezinformacyjna przez Narodowy Fundusz Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia i Rząd celem przełamania naszego oporu.
Nie wierzcie w to, co te trzy instytucje będą podawały w mediach. Przypomina to nam scenariusz sprzed dwóch lat, gdzie taką kampanię dezinformacyjną prowadzono cały czas. Mówiono, że lekarze otwierają gabinety, zanoszą oferty, podpisują umowy itd., itd.
Informacje, które otrzymuję non-stop ze wszystkich województw świadczą, że WSZYSCY członkowie Porozumienia Zielonogórskiego respektują decyzje podjęte przez Prezydium, tzn. nie podpisują umów na warunkach zaproponowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Z pozdrowieniem
Główny Negocjator
Marek Twardowski

 

Komunikat dla członków PZ

Ze zdumieniem i z niedowierzaniem wysłuchaliśmy wystąpienia w mediach Ludwika Dorna i Zbigniewa Religi – słysząc ich wypowiedzi czuliśmy się jak w okresie realnego socjalizmu, w której to epoce władza próbowała zastraszyć obywatela łącznie z osadzeniem go w więzieniu za nieposłuszeństwo i inne jak jedynie słuszne myślenie, jakie władza narzucała społeczeństwu.
Przypominamy obu Panom, że żyjemy w nieco innych czasach – w demokratycznym Państwie prawnym, które jest członkiem Unii Europejskiej. Tego typu groźby i zachowania świadczą o osobach, które je wyrażają. Groźby te – zupełnie bezprawne – nie zrobiły na nas najmniejszego wrażenia.
Dedykuję im słowa rzecznika Praw Obywatelskich profesora Zolla wypowiedziane 6 stycznia 2004 roku "lekarze, którzy zamknęli gabinety, nie przekroczyli granic protestu. To wina rządu i jego poprzedników".

Marek Twardowski
Przewodniczący Zespołu Negocjacyjnego
Porozumienia Zielonogórskiego

Sekretarz PZ
Jacek Krajewski
Komisarz Porozumienia Zielonogórskiego
Sekretarz PZ

Dementi NFZ

W związku z niezawarciem umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna na rok 2006, przez Państwa zakład z NFZ, Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że z dniem 1 stycznia 2006r. lekarze zgłoszeni do realizacji świadczeń w przedmiotowym zakresie, utracą status lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (art. 5 pkt 14 ustawy o udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz. U. nr 210 poz. 2135). Konsekwencją powyższego jest utrata uprawnień do wystawiania recept na leki refundowane przez NFZ, wniosków na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze, wystawiania skierowań do lekarzy specjalistów działających w ramach umowy z NFZ i.t.p.

 [2004-01-06] Prof. Zoll: lekarze nie przekroczyli granic protestu

Kryzys negocjacyjny z lekarzami PZ będzie poważniejszy niż 2 lata temu"

ZZPL popiera PZ - oświadczenie

Dolnośląska Izba Lekarska popiera PZ

OZZL: Poparcie dla lekarzy z Porozumienia Zielonogórskiego

Czy lekarze na podlasiu rozpoczną pracę 2 stycznia?

Nie doszło do rozmów lekarzy rodzinnych z dolnośląskim oddziałem NFZ

Podlaskie: Lekarze rodzinni czekają

Miller: Pacjenci będą musieli stanąć w dłuższej kolejce

NFZ:Lekarze  11 mln 500 tys. pacjentów nie podpisali  kontraktów z Funduszem.

Informacje o zakładach opieki zdrowotnej świadczących usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej dla osób, których lekarz rodzinny nie podejmie pracy od 1. stycznia 2006 r., znajdą Państwo pod następującymi numerami telefonów, czynnymi od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00:

Akcja protestacyjna - Plakaty do pobrania!!!

Ogłoszenie o zamknięciu placówki dokument w formacie Worda
Ogłoszenie o zamknięciu placówki dokument w formacie PDF-a

Informacja dla pacjentów dokument w formacie Worda
Informacja dla pacjentów dokument w formacie PDF-a

Placówka popiera protest dokument w formacie Worda
Placówka popiera protest dokument w formacie PDF-a

Zamkną gabinety lekarskie - konflikt o złotówkę

Porozumienie coraz mniej realne

Od nowego roku dziurawa służba zdrowia

Apel Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej
z dnia 28 grudnia 2005

Wielkopolskie Porozumienie Zielonogórskie nie podpisze kontraktów

Zmiana Planu Finansowego NFZ na rok 2005- Mniej na POZ

Dzisiaj stajemy przed perspektywą, że 2 stycznia będą zamknięte gabinety lekarskie"

Twardowski: Informacje Jerzego Millera mijają się z prawdą

Łódź-Poparcie dla PZ

Jaka służba zdrowia od nowego roku?

Prezes NFZ symulował negocjacje

Uchwała Prezydium Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia
Porozumienie Zielonogórskie z dnia 28.12.2005 r.

Działając na podstawie § 17 statutu Federacji Prezydium PZ uchwala się co następuję:

1. Zawarcie umów o udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie POZ na rok 2006, ze względu na niekorzystne warunki pracy i płacy zaproponowane przez NFZ, nie jest możliwe.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marek Twardowski
Bożena Janicka
Mariusz Wójtowicz

 

Czy w styczniu przychodnie zamkną drzwi przed pacjentami? Lekarze z Porozumienia Zielonogórskiego znowu nie mogą porozumieć się z NFZ

Lekarze rodzinni bez umów, pacjenci bez opieki

25 milionów Polaków od stycznia nie będzie miało lekarza rodzinnego?

Porozumienie Zielonogórskie: Nie będzie podpisywania umów

Telemost Poznań-Warszawa 2005-12-28

Około godziny 21.00 w TVP 3 w programie "Echa Dnia" odbędzie się telemost Poznań - Warszawa z udziałem prof. Zbigniewa Religi i Rzecznikiem Porozumienia Zielonogórskiego Robertem Sapą. Rozmowa dotyczyć będzie aktualnej sytuacji w podstawowej opiece zdrowotnej

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2005 r.

"Pan próbuje oszukiwać społeczeństwo"

"Panie Miller, pan się skompromitował"

Co pacjenci sądzą o pracy lekarzy Porozumienia Zielonogórskiego?

Zamknięte przychodnie od 1 stycznia?

Lekarze zrzeszeni w Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia "Porozumienie Zielonogórskie" nie wykluczają, że zamkną swoje gabinety od 1 stycznia 2006 roku z powodu braku porozumienia z NFZ co do kontraktowania świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

W nowy rok bez lekarzy rodzinnych?

Porozumienie Zielonogórskie domaga się dymisji szefa NFZ

Lekarze rodzinni pytają pacjentów, czy dogadać się z NFZ

Podkarpacie: Brak porozumienia NFZ z lekarzami

Porozumienie Zielonogórskie bez kontraktów na leczenie

Załamanie rozmów NFZ z lekarzami pierwszego kontaktu

Lekarze rodzinni mówią: żadnych negocjacji

Polaków nie można dalej leczyć za 5 złotych

 

PZ w POLSACIE

24.12.2005 r. o godzinie 18.45 wystąpili w telewizji POLSAT przedstawiciele Porozumienia Zielonogórskiego- felieton -Nowy rok bez lekarzy?
 

Pat w negocjacjach medyków z NFZ

Lekarze rodzinni nie zgadzają  się na stawki NFZ

Apel do członków!!!


Komunikat Głównego Negocjatora Porozumienia Zielonogórskiego Marka Twardowskiego
Do wszystkich członków Porozumienia Zielonogórskiego w Polsce


Uprzejmie informuję wszystkie Koleżanki i Kolegów, że nie osiągnięto porozumienia z NFZ odnośnie kontraktowania usług POZ na 2006 rok.
W związku z tym apeluję o niepodpisywanie, żadnych aneksów, umów ani innych dokumentów, które mogą przysyłać do Was Oddziały Wojewódzkie NFZ do czasu osiągnięcia porozumienia.

Główny Negocjator Porozumienia Zielonogórskiego Marek Twardowski


 

KOMUNIKAT SPECJALNY

Po wielotygodniowych turach negocjacji pomiędzy przedstawicielami PZ a Centralą NFZ pod auspicjami Ministerstwa Zdrowia doszło w rozmowach do impasu. Przyczyną tego był brak woli porozumienia ze strony szefa NFZ Jerzego Millera.
Konfrontacyjna, w wielu miejscach nie merytoryczna postawa uniemożliwiła konsensus. Prezes NFZ nie wykazał w żadnym momencie woli porozumienia, a z pozycji "gumowego prawnika" próbował obalać każdą naszą próbę poprawienia warunków pracy i płacy. Mimo konstruktywnej postawy Ministerstwa Zdrowia większość istotnych problemów nie została rozwiązana. PZ jednoznacznie ocenia, iż działania Jerzego Millera są aktem politycznym mającym na celu zaszkodzenie nowemu Rządowi RP. Dwa tygodnie temu Prezes Miller oświadczył, iż kiedykolwiek wszedłby w konflikt z największą organizacją świadczeniodawców ambulatoryjnej opieki zdrowotnej jakim jest PZ, co spowodowałoby brak pełnego zabezpieczenia medycznego kraju - poddałby się do dymisji. Czyny i słowa Pana Prezesa zostawiamy tutaj bez komentarza. Liczymy, iż problem w chwili obecnej jest w stanie rozwiązać tylko merytoryczne działanie Rządu RP. Jednocześnie zwracamy się do wszystkich członków PZ o przestrzeganie wszystkich ustaleń i dyrektyw sygnowanych przez Głównego Negocjatora PZ Marka Twardowskiego, Sekretariatu, Prezydium oraz Zarządy Wojewódzkie naszej Federacji.

Główny Negocjator Marek Twardowski
Rzecznik prasowy Robert Sapa

 

 

Służba zdrowia. Czy zostaniemy bez podstawowej opieki zdrowotnej

Lekarze rodzinni nie chcą podpisywać kontraktów z NFZ
 

Telemost Zielona Góra - Warszawa - stenogram

Dzisiaj tj. 22.12.2005 r. po godzinie 12.15 w I Programie Polskiego Radia odbędzie się telemost pomiędzy Zieloną Górą a Warszawą, w którym rozmawiać będą Ministrem Zdrowia prof. Zbigniewem Religa i rzecznik Porozumienia Zielonogórskiego Robert Sapa. Dyskusja będzie dotyczyła obecnej sytuacji w zakresie kontraktacji usług na poz na rok 2006.

Rzecznik PZ Robert Sapa- pobierz MP3 480kB
 

Fiasko rozmów Porozumienia Zielonogórskiego z Religą i Millerem

 

Lubuskie bez podstawowej opieki medycznej?

Lekarze rodzinni grożą zamknięciem przychodni

TK orzekł, że zakaz zatrudniania pielęgniarek na kontraktach jest niezgodny z konstytucją

Trybunał Konstytucyjny orzekł w środę, że zakaz zatrudniania pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej na tzw. kontraktach jest niezgodny z konstytucją. Przepis ten, zgodnie z uchwaloną w lipcu ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej, miałby obowiązywać od początku 2006 r. Ustawę zaskarżył do Trybunału Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Andrzej Zoll.

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 15 grudnia 2005 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej

 

Prezes NFZ utrudnia porozumienie

Komunikat Zielona Góra 17.12.2005

W dniu 14.12.2005 odbyły się kolejne kilkunastogodzinne negocjacje między Federacją Zwiąków Pracodawców Ochrony Zdrowia "Porozumienie Zielonogórskie" a Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia Jerzym Millerem pod nadzorem Wiceministra Zdrowia Jarosława Pinkasa i Sekretarzem Stanu Bolesławem Piechą.
W tym dniu mimo przeciągających się rozmów do godzin nocnych porozumienia w wielu istotnych kwestiach nie osiągnięto. Decydująca i ostateczna tura rozmów odbędzie się 21.12.2005 (środa) w Ministerstwie Zdrowia w Warszawie.

Zastanawia nas fakt, iż Prezes Jerzy Miller swoją postawą chce doprowadzić do niechcianej przez nas konfrontacji, burząc w ten sposób spokój Nowemu Rządowi.
Jednocześnie doceniamy olbrzymi wkład i poświęcenie Ministerstwa Zdrowia na rzecz osiągnięcia konsensusu. Niestety ambicjonalna i konfrontacyjna postawa Jerzego Millera skutecznie go oddala.

Liczymy, iż dzięki staraniom MZ w dniu 21.12.2005 zostanie osiągnięte porozumienie. Niedopuszczalnym jest fakt, że postępowanie Prezesa NFZ, który to niejednokrotnie powołując się na tzw "dobro pacjentów" działa przeciwko ich interesom.
Z niepokojem obserwujemy destrukcyjne działania Jerzego Millera prowadzące do destabilizacji grożącej załamaniem funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej Rzeczpospolitej.


"Porozumienie Zielonogórskie" w wielu kwestiach pokazało, iż skłonne jest do kompromisu, lecz ostateczne granice jego zostały przekroczone.

Rzecznik "Porozumienia Zielonogórskiego"
w imieniu Głównego Negocjatora
Marka Twardowskiego

Robert Sapa

 

Spotkanie PZ z Jerzym Millerem

W dniu 14.12.2005 w Ministerstwie Zdrowia w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie Zespołu Negocjacyjnego Porozumienia Zielonogórskiego z Prezesem NFZ Jerzym Millerem w obecności Ministra Zdrowia Bolesława Piechy.
Omówiono zagadnienia dotyczące kontraktowania świadczeń na rok 2006 ze szczególnym uwzględnieniem warunków pracy i płacy.
Ze względu na ważkość podjętych problemów ustalono termin następnego spotkania na dzień 21.12.2005 r.
W związku z nie zakończeniem procesu negocjacji warunków kontraktów na rok 2006 informuję o obowiązku dyscypliny członków Federacji PZ.
Jeden za wszystkich wszyscy za jednego.


SEKRETARZ DS. KRYZYSOWYCH
Mariusz Wójtowicz

Wiceszef NFZ podał się do dymisji

 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

 

Wstrzymano strajk niemieckich lekarzy

Brytyjscy lekarze zarabiają najlepiej w Europie

 

Poligony  PZ

Rzeszów     -                     Olsztyn

         

 

 

PAP:Religa: koszyk świadczeń gwarantowanych na początku 2007 r.

Stawki POZ non-PZ:

bullet

KZLO

bullet

ZZPL

bullet

WZPOZ         

 

Rokity pomysły na zdrowie

Rzecznik PZ w I PR Polskiego Radia

 9.12.2005 w Programie Pierwszym Polskiego Radia po godzinie 12.30 będzie wywiad z Rzecznikiem PZ Robertem Sapą

 

Rozmowy z NFZ w Ministerstwie Zdrowia

W dniu 07.12.2005 odbyło się w Ministerstwie Zdrowia spotkanie pomiędzy Ministrem Zdrowia Bolesławem Piechą, Ministrem Zdrowia Jarosławem Pinkasem, Prezesem NFZ Jerzym Millerem a przedstawicielami Porozumienia Zielonogórskiego.
Głównym tematem spotkania były warunki pracy i płacy w roku 2006. Ze względu na nie osiągnięcie pełnego konsensusu, a jedynie zbliżenie stanowisk, na prośbę Ministra Zdrowia Bolesława Piechy przełożono dalsze rozmowy na dzień 14.12.2005 r.
W związku z powyższym informuję o obowiązku dyscypliny członków federacji PZ.
Jeden za wszystkich - wszyscy za jednego.


Sekretarz Federacji do Spraw Kryzysowych
Mariusz Wójtowicz
 

 

Ostrzegamy i informujemy

Komunikat 06.12.2005

Ostrzegamy i informujemy członków Porozumienia Zielonogórskiego o podejmowanych przez niektóre Wojewódzkie Oddziały NFZ próbach aneksowania umów na świadczenia POZ na rok 2006 i kolejne lata ... Sekretariat PZ zaleca nie podpisywanie żadnych aneksów.
Jednocześnie zaleca się niezwłoczne zgłaszanie informacji o tych działaniach do biur Związków Wojewódzkich PZ i Federacji PZ.


Sekretariat PZ

 

 

Raport Porozumienia Zielonogórskiego

 

W dniu 3 grudnia 2005 r. w Rzeszowie odbyło się spotkanie świadczeniodawców z województwa podkarpackiego zrzeszonych w Porozumieniu Podkarpackim Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia z Markiem Twardowskim – Głównym Negocjatorem PZ oraz Robertem Sapą – Rzecznikiem PZ. Marek Twardowski szeroko omówił przebieg rozmów w Centrali NFZ, które odbyły się w dniu 30 listopada 2005 r. oraz przewidywany scenariusz wydarzeń na przyszłość.

Świadczeniodawcy z województwa podkarpackiego jednogłośnie podjęli decyzję o nieskładaniu ofert do POW NFZ jeżeli nie zostaną spełnione postulaty lekarzy POZ zrzeszonych w Porozumieniu Zielonogórskim.


Jerzy Inglot
Sekretarz
Porozumienia Podkarpackiego Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia

 

 

Uwaga! Apteki! W związku z licznymi odmowami realizacji recept lekarskich o wymiarach innych niż określone w zarządzeniu ministra zdrowia, informujemy, że w zakresie prowadzonych przez MOW NFZ działań kontrolnych nie ma żadnych wymagań dotyczących wymiarów druku receptowego. W związku z tym recepty nietrzymające norm w zakresie wielkości nie będą kwestionowane.
(dodano 05.12.2005 r.)

 

Rozmowy PZ z NFZ w Warszawie

30 listopada 2005 r. odbyły się w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia z udziałem Prezesa Jerzego Millera i Ministra Jarosława Pinkasa negocjacje dotyczące kontraktów na rok 2006.

Strony przedstawiły w sprawach spornych swoje stanowiska nie osiągając konsensusu.
W związku z tym na wniosek Ministra Jarosława Pinkasa oraz Prezesa Funduszu rozmowy zostały przełożone na środę 7 grudnia 2005 r. w Ministerstwie Zdrowia.


 Przewodniczący Zespołu Negocjacyjnego Marek Twardowski

 

Lekarze protestują przeciwko zbyt niskim stawkom

 

Mniej niż za sprzątanie

NIE dla Heleny Hatki!!!           Rozmowy z LOW NFZ zerwane      

Religa: Zobowiązuję się poprawić sytuację służby zdrowia

Minister Zdrowia spotkał się z przedstawicielami PZ

Komunikat                                                                    Warszawa 24.11.2005


W dniu 24 listopada 2005r na zaproszenie Ministra Zdrowia
Prof. Zbigniewa Religi odbyło się w Ministerstwie Zdrowia spotkanie
Zespołu Negocjacyjnego Porozumienia Zielonogórskiego w składzie:
Główny Negocjator Marek Twardowski, Sekretarz PZ Bożena Janicka, Sekretarz PZ Mariusz Wójtowicz, z Panem Ministrem Zdrowia i jego współpracownikami (między innymi:
V-ce Ministrem Jarosławem Pinkasem).
Na spotkaniu zostały omówione najważniejsze problemy związane z funkcjonowaniem POZ w rok 2005 i 2006 .
Poruszono również kwestie konieczności zmian niektórych Rozporządzeń.
Uzyskano zapewnienie o zmianie rozporządzenia w sprawie warunków sanitarnych
W trakcie spotkania przybył na rozmowy Prezes NFZ Jerzy Miller , któremu przestawiono liczne zastrzeżenia co do zasad kontraktowania i sposobu finansowania POZ na rok 2006, oraz uwagi dotyczące spraw bieżących w Oddziałach Wojewódzkich NFZ w Polsce.
Prezes NFZ Jerzy Miller zaproponował spotkanie w przyszłym tygodniu.
Patronat nad rozmowami objęło Ministerstwo Zdrowia.Bożena Janicka
Marek Twardowski
Mariusz Wójtowicz

 

Przychodnie odrzucają kontrakty

XVIII PREZYDIUM POROZUMIENIA ZIELONOGÓRSKIEGO
12 listopada Czarna

W dniach 11-12 listopada w Czarnej k/ Ustrzyk odbyły się obrady Sekretariatu
Spotkanie odbyło się w rozszerzonym składzie- z udziałem Prezesów (lub zastępców) Związków Wojewódzkich PZ członków Federacji .
Odbyły się również obrady Prezydium Federacji ZPOZ Porozumienie Zielonogórskie,
które przebiegło zgodnie z zaproponowanym porządkiem obrad


PORZĄDEK OBRAD PREZYDIUM POROZUMIENIA ZIELONOGÓRSKIEGO
12 LISTOPAD CZARNA k/USTRZYK

1. Przyjęto porządek obrad
2. Podjęto Uchwałę w sprawie przyjęcia protokołu z Prezydium PZ z Otmuchowa
3. Wybrano protokolanta obrad- Pani Małgorzata Zielińska
4. Sekretariatu przedstawił informacje na temat działań podejmowanych pomiędzy posiedzeniami Prezydium
- informacja na temat działań Sekretariatu związanych z obecną sytuacją,
- remont siedziby PZ w Zielonej Górze,
- dalszy ciąg szczepień p/grypie
- korespondencja biura, odpowiedzi i wnioski...
- stanowisko PZ w sprawach niektórych aktów prawnych
- sprawy różne...
5. Przedstawiono dalsze działania PZ w/s kontraktowania POZ .
6. Koniecznych dostosowania ZOZ- ów do wymogów rozporządzenia w/s wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej...
7. Sprawy regionów
-Podlaskie-
Stanowisko PZ w sprawie kontraktowania usług pielęgniarek POZ i położnych POZ przez Indywidualne i Grupowe Praktyki Lekarzy Rodzinnych
- Świętokrzyskie - Skarga na postępowanie OW NFZ...(
załącznik)
- Lubelszczyzna
Stanowisko w sprawie szczepień ...
8. Podjęto uchwałę o rozszerzeniu Grupy Roboczej d/s oceny aktów prawnych i powołaniu Zespołu Doradców ds. strategii
9. Sprawy różne
- Sprawy organizacyjne- baza danych ....
- Środki finansowe w roku 2005...
- inne
10. Podjęto zaproponowane uchwały
11. Po podsumowaniu zakończono obrady


Bożena Janicka


 

 

J. Miller: Powinno działać kilka funduszy

Religa wprowadzi "konstytucję zdrowia"

PROJEKT USTAWY zmieniający ustawę o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Fundusz powinien płacić za każdy pobyt na OIOM

Prof.Zbigniew Religa

Monika Olejnik

RMFfm-NFZ: Pieniędzy będzie więcej, czyli mniej

Mniej pieniędzy dla mazowieckiej służby zdrowia

Dyrektor mazowieckiego oddziału NFZ Andrzej Jacyna poinformował, że na 2006 r. będą bardzo trudne warunki kontraktowania na Mazowszu. Jacyna zapowiedział, że będzie musiał zaproponować szpitalom nieznaczne obniżenie ceny i liczby wykonywanych w przyszłym roku świadczeń.

Religa: Marzy mi się pakt dla zdrowia

 

Wybrano Sejmową Komisję Zdrowia

Do Świadczeniodawców Podstawowej Opieki Zdrowotnej

 wstrzymanie windykacji kwot z weryfikacji ogólnopolskiej za I półrocze 2005 r.

 

Trzy pytania do...

Marka Twardowskiego głównego negocjatora Porozumienia Zielonogórskiego

 

Wniosek ofertowy z POZ - przygotowanie !!!

Aptekarze mierzą recepty co do milimetra

Życzenia dla Ministra Zdrowia Zielona Góra, 31.10.2005 r.

Szanowny Pan,
Prof. Zbigniew Religa
Minister Zdrowia


W imieniu POROZUMIENIA ZIELONOGÓRSKIEGO Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia składamy Panu gratulacje z okazji wyboru na stanowisko Ministra Zdrowia. Życzymy Panu Profesorowi podejmowania decyzji, które będą służyły przede wszystkim dobru pacjenta, jak i środowiska medycznego.
Jako Porozumienie Zielonogórskie jesteśmy Panu szczególnie wdzięczni za wsparcie w najtrudniejszym okresie naszych działań na rzecz ratowania polskiego lecznictwa. Będąc największą organizacją lekarzy Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej służymy Panu wszelką możliwą pomocą jak i współpracą w dziedzinie naprawy funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej.
Pana obecność w rządzie traktujemy jako gwarancję spokoju i stabilizacji w polskiej służbie zdrowia.

W imieniu Sekretariatu PZ w składzie:
Krystian Adamik
Bożena Janicka
Jacek Krajewski
Janusz Tylewicz
Marek Twardowski
Mariusz Wójtowicz

Rzecznik Prasowy – Robert Sapa

 

 Rekordowy październik    

PZ o aktualnej sytuacji w ochronie zdrowia


STANOWISKO SEKRETARIATU FEDERACJI ZWIĄZKU PRACODAWCÓW OCHRONY ZDROWIA POROZUMIENIE ZIELONOGÓRSKIE z dnia 29 października 2005r.


w sprawie: aktualnej sytuacji w ochronie zdrowia w Polsce

Sekretariat Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie na swoim posiedzeniu w dniu 29 października 2005 r. z niepokojem zwraca uwagę na aktualną sytuacje w opiece zdrowotnej w Polsce i fakty:

1. Działania Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie przedłużania obowiązujących umów na świadczenia zdrowotne na następne lata przebiegają z naruszaniem prawa.

2. Konsultacje społeczne ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przebiegły bez uzyskania kompromisu z reprezentatywnymi organizacjami świadczeniodawców. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w tym zakresie zignorowało racje tych organizacji. Tym samym kontraktowanie świadczeń zdrowotnych będzie przebiegać według narzuconego i nie akceptowanego przez świadczeniodawców aktu prawnego.

3. Nie przeprowadzono konsultacji i nie dokonano uzgodnień szczegółowych materiałów informacyjnych w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.

4. Plan finansowy NFZ na rok 2006 już po raz kolejny nie przewiduje wzrostu procentowego udziału nakładów na podstawową opiekę zdrowotną w swoim budżecie, a wręcz przeciwnie przewiduje obniżenie nakładów.

5. Nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej z jednej strony narzuca świadczeniodawców kolejne obciążenia finansowe i organizacyjne nie wskazując źródła finansowanie. A co istotne wprowadza nierealne do wykonania i niczym nieuzasadnione obostrzenia, które zamiast sprzyjać rozwojowi opieki zdrowotnej mogą doprowadzić w krótkim czasie do zamknięcia wielu placówek służby zdrowia. Ograniczy to dostęp do świadczeń zdrowotnych pacjentom na niespotykaną do tej pory skalę.

Sekretariat PZ uznaje za konieczne podjęcie niezbędnych działań, które przywrócą właściwy kierunek reform w systemie ochrony zdrowia.


Sekretariat PZ
Krystian Adamik
Bożena Janicka
Jacek Krajewski
Janusz Tylewicz
Marek Twardowski
Mariusz Wójtowicz


Zielona Góra 29.10. 2005r.

Do wiadomości:
1.Premier Rządu RP
2.Minister Zdrowia
3.Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Jerzy Miler
4.Polska Agencja Prasowa
5.Reprezentatywne Organizacje Świadczeniodawców (16)
6.Naczelna Rada Lekarska
7.Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych


 

Spotkanie Sekretariatu Federacji ZPOZ PZ (Konin, 29.10)

 

W dniu 29 października 2005 w Koninie odbyło się spotkanie Sekretariatu Federacji ZPOZ Porozumienie Zielonogórskie w składzie sekretarze: Bożena Janicka, Marek Twardowski,
Jacek Krajewski, Mariusz Wójtowicz, Janusz Tylewicz, Rzecznik Robert Sapa,
Prawnik- Miłosz Woźniewski.
Kierownik Biura PZ –Cezary Marczek
Zaproszeni goście

Omówiono sprawy bieżące Federacji.
Kolejne spotkanie – Obrady Prezydium PZ – Czarna – 12.11.2005Komunikat z obrad Sekretariatu PZ w dniu 29.10.2005, w Koninie

1. Otwarcie.
2. Omówiono aktualne sprawy i problemy zgłaszane z regionów.
3. Omówiono aktualny stan dotyczący kontraktowania świadczeń w roku 2006 – przygotowanie do Prezydium w Czarnej, informacje do związków, stanowisko...
4.Stan obecny w województwach w świetle obowiązującego rozporządzenia o dostosowaniu pomieszczeń.... – dalsze podejmowanie działań.
5. Informacje i sprawozdanie Dyrektora Biura
6. Sprawy organizacyjne Federacji
7. Analiza korespondencji PZ i odpowiedzi...
8. Omówienie wniosków i spraw zgłoszonych do obrad w Czarnej.
10. Sprawy różne
11. Dyskusja
12. ZakończenieBożena Janicka

 

Najciemniej pod latarnią-Robert Sapa

 

Notatka ze spotkania przedtawicieli związków: MZPOZ z siedzibą w Goworowie i ZPOZM z siedzibą w Radomiu z dyrektorem MOW NFZ w sprawie wstecznych weryfikacji.

 

Świętorzyskie składa masowo zażalenia

 
Lekarze POZ woj. świętorzyskiego składają masowo zażalenia na czynności Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Kielcach Pani Cebulowej.

Dopuściła się ona łamania elementarnych zasad współdziałania świadczeniodawców woj. świętokrzyskiego z NFZ. Nie dotrzymała umów, które były gwarancją kontraktowania świadczeń zdrowotnych na rok 2005, doprowadzając w ten sposób do stworzenia zagrożenia zabezpieczenia zdrowotnego mieszkańców oraz bezpieczeństwa finansowego podmiotów realizujących zadania. Treść w załączniku.

Protokół
Skarga
źródło: Rzecznik PZ Robet Sapa

 

- stanowisko NFZ jest niezgodne z prawem i narusza obowiązujący stan prawny łącznie z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej

 

Obrażani przez własne państwo - Marek Derkacz

Gry operacyjne - Andrzej Sośnierz

 

Komunikat-Kontrakty POZ

Kontrakty POZ 2006

Konkurs ofert 2006

 

 

Do Ministra Polityki Społecznej

Stanowisko PZ przekazane 17.10.2005 do Ministra Polityki Społecznej

Zwycięskie partie rozmawiają z PZ

Przedstawiciele PZ uczestniczyli w spotkaniach organizowanych przez partie, które uzyskały największą liczbę mandatów w Parlamencie we wrześniowych wyborach.
Zaproszenie skierowane do Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia PZ przez sztaby wyborcze kandydatów na prezydenta RP w drugiej turze wyborów prezydenckich potwierdzają, że politycy, którzy wkrótce będą mieli największy wpływ na bieg polskich spraw doceniają rolę naszej organizacji w systemie ochrony zdrowia.
Obecnie nie podejmuje się żadnych decyzji dotyczących zmiany istniejących w ochronie zdrowia ustaleń. Zarządy Związków Regionalnych są zapraszane na spotkania informacyjne do siedzib Regionalnych Oddziałów NFZ w celu przedstawienia planów finansowych na rok 2006.

Sekretariat PZ zaleca nie podejmowanie negocjacji w tym zakresie. Uczestnictwo w w/w spotkaniach powinno służyć wyłącznie pozyskaniu informacji bez ich komentowania.


Sekretarz ds. organizacyjnych PZ
Jacek Krajewski

Sekretarz ds. negocjacji PZ
Marek Twardowski

Spotkanie XVII Prezydium Delegatów - Porozumienia Zielonogórskiego (08.10.2005)

W dniu 08 października 2005 roku w Otmuchowie odbyło się spotkanie
XVII Prezydium Delegatów - Porozumienia Zielonogórskiego .
Omówiono sprawy bieżące Federacji zgodnie z porządkiem obrad


PORZĄDEK OBRAD PREZYDIUM POROZUMIENIA ZIELONOGÓRSKIEGO
8 PAŹDZIERNIK OTMUCHÓW

1. Przyjęto porządek obrad
2. Przyjęto protokołu ze zdaniem odrębnym z Prezydium PZ we Wrocławiu – 27 sierpień
3. Dokonano wyboru protokolanta, którym został Cezary Marczek
4. Związek lubelski przedstawił opracowanie- „Przewodnik lekarza pracodawcy”
5. Sprawozdanie Sekretariatu z prac pomiędzy posiedzeniami Prezydium – Jacek Krajewski omówił podejmowane i opracowywane sprawy na Sekretariatach (m.in. aktualne opinie sanitarne, szczepionki , aneksy, weryfikacje ...)
- Przeanalizowano przebieg i realizacje akcji szczepień p/grypie,
Podsumowanie działań regionalnych i medialnych -Robert Sapa
- Jacek Krajewski przestawił przebieg spotkania w MZ 16 września 2005-konferencja uzgodnieniowa OWU – stanowisko PZ
- Marek Twardowski przedstawił obecną sytuację w sprawie kontraktów 2006, propozycje uchwał i dalszego działania ... (do przedstawienia w regionach)
- Janusz Tylewicz omówił stan obecny opiniowanych aktów m.in.- zakres zadań lekarza poz)
- Informacje z regionów w/s braków i koniecznych dostosowań ZOZ-ów do wymogów rozporządzenia w/s wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej – dalsze postępowanie
- Stanowisko PZ w omawianych sprawach, omawianych aktach prawnych,
6. Sprawy regionów.
- Stan obecny w regionach.
- Mazowieckie – stanowisko PZ -ogólnopolska weryfikacja przez NFZ list pacjentów zarejestrowanych u lekarza POZ i zweryfikowanych w okresach miesięcznych
- Podlasie- propozycja stanowiska PZ w sprawie kontraktowania usług pielęgniarek POZ i położnych POZ przez Indywidualne i Grupowe Praktyki Lekarzy Rodzinnych i odpłatność za zaświadczenia i orzeczenia...
- Śląsk- aneksy specjalistyka ...
- Małopolska- umowy 2- letnie...
7. Powołanie Grup Roboczych:
- d/s statutu w drodze głosowania Prezydium odrzucono powołanie grupy
- d/s oceny aktów prawnych – kandydatury należy zgłaszać do biura PZ- głosowania na kolejnym Prezydium PZ
- zespołu konsultantów regionalnych d/s strategii PZ-kandydatury należy zgłaszać do biura PZ- głosowania na kolejnym Prezydium PZ
8. Sprawy różne
- remont siedziby PZ w Zielonej Górze przedstawił kierownik Biura PZ,
9. W drodze głosowania podjęto Uchwały Prezydium w sprawach kontraktowania 2006, warunków sanitarnych... , OWU....
10. Podsumowanie i zakończenie obrad


Bożena Janicka

 

Wniosek o uchylenie rozporz. MZ i zmianę OWU

Wniosek o natychmiastowe uchylenie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn 22.06.2005 w sprawie wymagań jakimi powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia ZOZ Dz.Ust 05.116.985 oraz o jak najszybszą zmianę warunków ogólnych umów na rok 2006

Zielona Góra 15.04.2005

Stanowisko I

Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia "Porozumienie Zielonogórskie" z siedzibą w Zielonej Górze wnioskuje o natychmiastowe uchylenie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn 22.06.2005 w sprawie wymagań jakimi powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia ZOZ Dz.Ust 05.116.985

Jak wynika z rozporządzenia oraz "OCENY SKUTKÓW REGULACJI", podstawowym zadaniem rozporządzenia jest ustalenie warunków jakim powinny odpowiadać zakłady opieki zdrowotnej pod względem fachowym i sanitarnym, dostosowanych do aktualnych form organizacyjnych opieki zdrowotnej oraz metod diagnostycznych i leczniczych oraz technologii i materiałów.

Nie sposób nie zauważyć, że przedmiotowy projekt nie prowadzi do realizacji przyjętego celu. Zaproponowane zmiany nie mają nic wspólnego z założonym dostosowaniem warunków do aktualnych form organizacyjnych opieki zdrowotnej, metod diagnostycznych i leczniczych oraz technologii i materiałów. Powyższe odnosi się w szczególności do wszystkich zgłoszonych przez Federację uwag i propozycji zmian.
Uznajemy w/w dokument za irracjonalny pod względem merytorycznym, ekonomicznym (nie wskazano źródeł finansowania) oraz architektonicznym. Jako "Porozumienie Zielonogórskie" wnosimy do nowego Ministra Zdrowia o stworzenie takiego rozporządzenia, które byłoby gwarancją dostosowania się zakładów opieki zdrowotnej do możliwości ekonomicznych polskiego systemu opieki zdrowotnej.

Stanowisko II

"Porozumienie Zielonogórskie" - Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia wnioskuje o jak najszybszą zmianę warunków ogólnych umów na rok 2006. Według opinii środowiska medycznego są one nie do przyjęcia, gdyż łamią elementarne zasady równości stron. NFZ przyjmując postawę monopolisty uzurpuje sobie jednostronne prawo do tworzenia warunków kontraktowania bez uzgodnienia z przedstawicielami świadczeniodawców. Otwiera sobie możliwość nakładania potężnych kar, grożących upadkiem zakładów opieki zdrowotnej. NFZ chce kierować polityką kadrową poszczególnych firm medycznych depcząc tym samym dobrze przyjęte zasady przedsiębiorczości.
"Porozumienie Zielonogórskie" będąc jedyną największą reprezentacją lekarzy ambulatoryjnej opieki zdrowotnej stanowczo protestuje wobec takich zapisów i ostrzega, że dalsze takie działania Prezesa NFZ Jerzego Millera, przesycone arogancją i bufonadą mogą pogrążyć polską ochronę zdrowia w poważnym kryzysie.

Uważamy, iż tendencyjne działania Ministra Zdrowia Marka Balickiego oraz Prezesa NFZ Jerzego Millera są prowokacją wymierzoną przeciwko całemu środowisku medycznemu. Są formą działań politycznych skierowanych przeciwko nowo rodzącemu się Rządowi Rzeczypospolitej, celem których jest destabilizacja funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, a tym samym doprowadzenie do niechcianej przez nas konfrontacji.


Rzecznik "Porozumienia Zielonogórskiego"
Robert Sapa

 

Zarządzenie Nr 70/2005z dnia 7 października 2005 r.
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowiaw sprawie przyjęcia

Szczegółowych warunków postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2006 i lata następne

 

Komunikat z obrad Sekretariatu PZ w dniu 05.10.2005, we Wrocławiu


W dniu 05 października 2005 we Wrocławiu odbyło się spotkanie Sekretariatu Federacji ZPOZ Porozumienie Zielonogórskie w składzie sekretarze: Bożena Janicka, Marek Twardowski, Jacek Krajewski, Mariusz Wójtowicz, Janusz Tylewicz, Krystian Adamiki, Rzecznik Robert Sapa, Prawnik- Miłosz Woźniewski.
Spotkanie odbyło się w rozszerzonym składzie- z udziałem 11 Prezesów (lub zastępców) Związków Wojewódzkich PZ . Kierownik Biura PZ –Cezary Marczek
Biuro Federacji PZ – Małgorzata Zielińska

Omówiono sprawy bieżące Federacji .
Kolejne spotkanie – Obrady Prezydium PZ - Otmuchów – 08.10.2005

Komunikat z obrad Sekretariatu PZ w dniu 05.10.2005, we Wrocławiu

1. Otwarcie.
2. Omówiono sprawy Związków Wojewódzkich (sprawy i problemy związkowe , organizacyjne, stan biur, strony internetowe, aktualny stan związków, wnioski i uwagi...) 3. Omówiono aktualny stan dotyczący kontraktowania świadczeń w roku 2006
- spotkanie w Warszawie w MZ w dniu 16.09.2005
- działania Centrali i Oddziałów Wojewódzkich NFZ- aneksy do umów wieloletnich, ich stan prawny, stanowisko świadczeniodawców ... działania...
- kolejny projekt OWU z końca września 2005... – dalsza strategia dotycząca kontraktów 2006... 4. Ponowna analiza stanu obecnego w województwach w świetle obowiązującego rozporządzenia o dostosowaniu pomieszczeń (stan prawny i dalsze podejmowanie działań. 5. Informacje i sprawozdanie Dyrektora Biura (kontakty z regionami, współpraca, remont, działalność,)
6. Sprawy Federacji -organizacyjne, bankowe, finansowe ...
7. Analiza korespondencji PZ i odpowiedzi... 8.Podsumowanie wniosków zgłoszonych na Prezydium PZ we Wrocławiu- realizacja...
8. Informacja o planach prac nad dokumentem PZ... 9. Omówienie zgłoszonych spraw na obrady Prezydium PZ w Otmuchowie 08.10.2005
10. Sprawy różne
11. Dyskusja
12. Zakończenie obrad


Bożena Janicka

 

Warszawski sąd aresztował na dwa miesiące wiceprezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Michała K. - poinformował o biuro prasowe sądu.

Za tydzień rozpocznie się konkurs świadczeń

Regulamin pracy komisji prowadzącej postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 6 października 2005 r.
w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej

Załącznik do rozporządzenia-OWU

 

Tusk i Religa krytykują zdrowotne pomysły PiS

więcej w onet.pl

Wiceszefowi NFZ postawiono cztery zarzuty
Prokuratura postawiła wiceprezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia Michałowi K. cztery zarzuty - poinformował rzecznik prokuratury okręgowej Maciej Kujawski.Wiceprezes został zatrzymany w środę przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Zarzuty dotyczą nakłaniania przez niego byłego pracownika firmy farmaceutycznej Jelfa SA Pawła R. do działania na szkodę tej spółki, przyjęcia korzyści osobistej i korzyści majątkowej oraz nakłaniania do składania nieprawdziwych zeznań.

więcej: onet.pl

ABW zatrzymała wiceprezesa NFZ

XVII Zebranie Delegatów Prezydium PZ

Porozumienie Zielonogórskie informuje, że w dniu 8 października 2005 o godz. 10:00 odbędzie się XVII Zebranie Delegatów Prezydium Porozumienia Zielonogórskiego. Spotkanie odbędzie się w Hotelu ZAMEK w Otmuchowie.
Porządek Obrad - poniżej:

Porządek obrad

Kolejki pacjentów: pilni przed stabilnymi

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 26 września 2005 r.
w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej

 

Nowy Serwis PZ

 

Czy NFZ zniesławiał?

Daniel Lenart 28-09-2005 , ostatnia aktualizacja 28-09-2005 22:41

Etykietę oszusta bez żadnych dowodów dokleił mi Narodowy Fundusz Zdrowia w Lublinie - twierdzi Stanisław Kłęk, lekarz z Krakowa. Sąd uznał właśnie, że racja leży po jego stronie.

 

 

 

Wielkopolska: NFZ WYCOFUJE ANEKSY

ZPOZWŚPZ-NIE PODPISUJEMY ANEKSÓW !

Zarząd ZZPL do NFZ ws. OWU 2006

 

Komunikat z obrad Sekretariatu PZ (21.09.2005)

W dniu 21 września 2005 we Wrocławiu odbyło się spotkanie Sekretariatu Federacji ZPOZ Porozumienie Zielonogórskie w składzie sekretarze: Bożena Janicka, Marek Twardowski, Jacek Krajewski, Janusz Tylewicz, Krystian Adamiki, Rzecznik Robert Sapa, Prawnik- Miłosz Woźniewski, Kierownik Biura PZ –Cezary Marczek
Biuro Federacji PZ – Małgorzata Zielińska

Omówiono sprawy bieżące Federacji zgodnie z porządkiem obrad.
Kolejne spotkanie - obrady Sekretariatu -Wrocław – 05.10.2005

Komunikat z obrad Sekretariatu PZ w dniu 21.09.2005r.

1. Otwarcie. Przedstawienie porządku obrad
2. Sprawy bieżące
- omówiono sprawy regionalne (szczepienia, weryfikacje...)
- omówiono spotkanie w Warszawie w MZ w dniu 16.09.2005 i podejmowanie dalszej strategii w sprawie OWU na rok 2006 (
Oświadczenie)
- analiza stanu obecnego, stanu prawnego i dalsze postępowanie (zagrożenia i rzeczywistość) w świetle obowiązującego rozporządzenia o dostosowaniu pomieszczeń omówiono doniesienia z regionów i dalsze elementy strategia – (Aktualna opinia sanitarna w NZOZ-ach).
3. Akcja Grypa
- stan przygotowań w regionach,
- placówki wysokiego ryzyka, szczepi PZ,
- doniesienia o grożącym braku szczepionek i podjęcie działań sprowadzenia dodatkowej puli dawek zamówienie),
- konferencja prasowa...
4. Informacje i sprawozdanie Dyrektora Biura (remont, działalność, współpraca...)
5. Sprawy organizacyjne , bankowe, finansowe ...
6. Analiza korespondencji PZ i odpowiedzi... 7. Podsumowanie wniosków zgłoszonych na Prezydium PZ we Wrocławiu- realizacja...
8. Organizacja pracy nad dokumentem PZ...
9. Propozycje tematów do obrad Sekretariatu - Termin ustalono na 05.10.2005- Wrocław
Kolejne obrady Sekretariatu odbędą się w rozszerzonym składzie o Prezesów Związków – członków Fedracji PZ ...-
10. Propozycje programu obrad Prezydium PZ w Otmuchowie –08.10.2005
11. Sprawy różne
12. Dyskusja
13. Zakończenie obrad

Bożena Janicka
 

Stanowisko Federacji w sprawie OWU

Zielona Góra, 21.09.2005 r.

OŚWIADCZENIE


W nawiązaniu do spotkania 16 września 2005 r. w sprawie konsultacji Ogólnych Warunków Umów Sekretariat PZ oświadcza, że stanowisko Ministerstwa Zdrowia jest sprzeczne ze stanowiskiem Federacji. Stanowisko to jest również niezgodne ze wspólnym stanowiskiem reprezentatywnych organizacji świadczeniodawców z 30 czerwca 2005 r. Porozumienie Zielonogórskie przeciwne jest jednostronnemu wprowadzaniu OWU bez uzgadniania ze świadczeniodawcami. Może to zaburzyć proces kontraktowania usług medycznych na 2006 rok.


Sekretariat PZ

/-/Janusz Tylewicz
/-/Marek Twardowski

 

Aktualna opinia sanitarna

W dniu 1 października 2005 właściciele NZOZ-ów mają złożyć pisma tej treści do właściwych terenowo SANEPID-u w celu otrzymania aktualnej opinii sanitarnej. W razie otrzymania decyzji negatywnej-stosownie do wskazanych przez SANEPID uchybień, mają przygotować na tej podstawie PROGRAM DOSTOSOWAWCZY zaopiniowany przez Inspektora Sanitarnego w celu złożenia do organu rejestrowego (Wojewoda) nie później niż 31.12.2005
Koszt wydania takiej opinii to kwota ok. 50-75 zł.

treść pisma

 

Zarządzenie Nr 60/2005z dnia 19 września 2005 r.
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie przyjęcia do stosowania w Narodowym Funduszu Zdrowia "Jednolitego sposobu realizacji ustawowych zadań NFZ w zakresie planowania, przygotowywania i prowadzenia postępowania kontrolnego oraz realizacji wyników kontroli"

 

Komunikat Prasowy w sprawie planu finansowego NFZ na rok 2006

 

PZ nie zgadza się z treścią projektu  OWU !

Zielona Góra,15.09.2005 r.

Sz. Pan
Marek Balicki
Minister Zdrowia


Porozumienie Zielonogórskie oświadcza, że nie zgadza się z treścią projektu rozporządzenia z dnia 3.08.2005 r. w sprawie Ogólnych Warunków Umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Nasze zdziwienie i sprzeciw budzi forma zwołania konferencji uzgodnieniowej pozostawiająca niewiele czasu na zapoznanie się z przedstawionymi materiałami co sugeruje pozorność i iluzoryczność prowadzonych konsultacji.

Przypominamy Panu Ministrowi, że reprezentatywne organizacje świadczeniodawców, wśród których jest Porozumienie Zielonogórskie, nie zgodziły się z monopolistycznym stanowiskiem końcowym Narodowego Funduszu Zdrowia i przedstawiły swój projekt, pod którym wszyscy się podpisal, i za wyjątkiem NFZ. Ponadto Porozumienie Zielonogórskie przedstawiło Panu Ministrowi swój projekt w wielu kwestiach zbieżny z wyżej wymienionym
Oświadczamy, że naszym zdaniem w demokratycznym państwie prawnym płatnik winien być pozbawiony monopolistycznych zapędów, a Minister Zdrowia nie powinien popierać sformułowań przez niego lansowanych. Pozostaje to zarówno w interesie pacjentów, jak i świadczeniodawców. Ogólne Warunki Umów nie mogą legalizować pomysłów NFZ na utworzenie ogólnopolskiego ZOZ-u, na którego czele stałby Prezes. Świadczeniodawcy staliby się tu bezwolnymi pracownikami, którzy nawet najdrobniejsze zmiany w prowadzonej działalności gospodarczej musieliby uzgadniać u swojego "pracodawcy" Prezesa NFZ. Stanowczo protestujemy przeciwko takim zapędom i nie wyrażamy na to zgody.

za Sekretariat PZ
Marek Twardowski
Bożena Janicka
Jacek Krajewski


Projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 8 września 2005 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń podejrzenia zakażenia lub zachorowania na chorobę zakaźną, rozpoznania zachorowania na chorobę zakaźną oraz podejrzenia lub stwierdzenia zgonu z powodu choroby zakaźnej oraz sposobu ich przekazywania

 

 

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej

 

  Skarga na NFZ Zielona Góra, dnia 7.09.2005 r.

 

 

 

 

 

 

 Narodowy Fundusz Zdzierców

 

Obrady Prezydium PZ (27.08.2005, Wrocław)


W dniu 27 sierpnia 2005 roku we Wrocławiu odbyło się spotkanie Delegatów Porozumienia Zielonogórskiego .
Omówiono sprawy bieżące Federacji zgodnie z porządkiem obrad
PORZĄDEK OBRAD PREZYDIUM POROZUMIENIA ZIELONOGÓRSKIEGO 27 SIERPIEŃ WROCŁAW
1. Przyjęcie porządku obrad
2. Uchwała w sprawie przyjęcia protokołu z Prezydium PZ w Licheniu – 18 czerwiec
3. Wybór protokolanta obrad
4. Informacja Sekretariatu na temat działań podejmowanych pomiędzy posiedzeniami Prezydium –
* Konkurs o Nagrodę im. Aliny Pieńkowskiej,
* OWU, strategia kontraktowania opieki całodobowej na przyszły rok ( ew. wypowiadanie umów do końca września )
* Remont siedziby PZ w Zielonej Górze,
* Stanowisko PZ w sprawach niektórych aktów prawnych (m.in. rozporządzenia w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, przygotowywanej zmiany „ustawy horyzontalnej”)
* Sprawy różne
* Opinia prawna n/t uprawnienia lekarzy do wydawania zaświadczeń o zdolności do uczestniczenia w rozprawach sądowych
* Dezaktywacja deklaracji – numer PESEL
* Wypełnianie wniosków do Powiatowych Zespołów d/s Orzekania o Niepełnosprawności
5. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Komisji Rewizyjnej
* Wybór Komisji Mandatowej
* Wybór Komisji Skrutacyjnej
* Przeprowadzenie wyborów
* Ogłoszenie wyników
6. Akcja „Nie daj się Zaszczep się” – szczepienia przeciw grypie
7.Organizacja wewnętrzna Federacji. Omówienie koniecznych działań usprawniających współpracę struktur Federacji.
8. Sprawy regionów
* Podkarpacie – przedstawienie sytuacji w woj. Podkarpackim w związku z propozycją utrzymania planu finansowego NFZ dla Podkarpacia na rok 2006 na poziomie bieżącego roku
* Dolny Śląsk
* Korekty w zakresie psychiatrii na Dolnym Śląsku
* Sprawy zgłoszone przez region lubelski
* Weryfikacje międzyoddziałowe –Wielkopolska, Radom, Dolny Śląsk
9. Sprawy różne
* utworzenie grupy roboczej do opracowania szczegółowych warunków kontroli zakładów opieki zdrowotnej przez NFZ ( w Małopolsce istnieje możliwość współpracy z MOW NFZ w tym zakresie, ew. potem mogłoby to objąć cały kraj )
* inne (lobby firm farmaceutycznych M. Walkiewicz)
10.Podjecie uchwał
Podsumowanie i zakończenie obrad

 

 

Informacja o wynikach kontroli
utworzenia i funkcjonowania
Narodowego Funduszu Zdrowia

NIK źle o Narodowym Funduszu Zdrowia

Brytyjscy lekarze rodzinni zarabiają najlepiej

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2005 r.
w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 47/2005 z dnia 20 lipca 2005 r. w sprawie trybu i sposobu rozpatrywania zażaleń składanych do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia na czynności dyrektora wojewódzkiego oddziału Funduszu dotyczące kontroli w zakresie monitorowania ordynacji lekarskiej.

Pisma FZPOZ PZ z dnia 30 sierpnia 2005r. do Ministra Zdrowia Marka Balickiego, Prezesa NFZ  Jerzego Millera i Michała Kamińskiego.

 

Pismo do Ministra Zdrowia Marka Balickiego z dnia 12.08.2005r

Tekst ustawy z 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

 

 

Moi Drodzy 

"Porozumienie Zielonogórskie" zwyciężyło.
 

W Waszym imieniu odebrałem w Gdańsku w Dworze Artusa w obecności Prezydenta Lecha Wałęsy, Premiera Jerzego Buzka, Marszałka Woj. Pomorskiego Bogdana Borusewicza, Prezesa NIL Konstantego Radziwiłła i Prezesa NFZ Jerzego Millera prestiżową nagrodę A. Pieńkowskiej w konkursie "Więcej dobrego niż złego". Nagroda to symbol brzozy wykonany z brązu i marmuru.
Po raz kolejny nasza organizacja udowodniła, że w jedności jest siła i jesteśmy najsilniejszą organizacją środowiska medycznego w kraju. Bez każdego z Was nie moglibyśmy osiągnąć żadnego sukcesu.
Dziękuję Wam za poparcie mojej osoby i za to, że "Porozumienie Zielonogórskie" doprowadziliście do zwycięstwa.

Zielona Góra 19.08.2005r.                                 Marek Twardowski

 

 

 Kontrakty 2006-propozycje NFZ (niektóre)

 

 

Fotoreportaż z uroczystości przyznania

jubileuszowej Nagrody im. Aliny Pienkowskiej

 z okazji 25-lecia NSZZ "Solidarność"

 

Marek Twardowski laureatem 

jubileuszowej Nagrody im. A. Pienkowskiej

 z okazji 25-lecia NSZZ "Solidarność"

Prezes LZLP POZ Porozumienie Zielonogórskie zwycięzcą konkursu o nagrodę im. Aliny Pienkowskiej

Nagrody im. Aliny Pienkowskiej wręczono dzisiaj w Gdańsku osobom, zasłużonym dla służby zdrowia w Polsce. To prestiżowa nagroda środowiska związanego z polską służbą zdrowia.

Nagrodzeni otrzymali rzeźby w kształcie brzozy. W tym roku brzozy przyznano w dwóch kategoriach - za sukcesy i osiągnięcia w ciągu ostatniego roku. Nagrodę jubileuszową - za szczególne zasługi w tworzeniu "Solidarności" służby zdrowia i zaangażowanie w naprawę systemu po 1989 roku dostał Władysław Sidorowicz, dyrektor departamentu polityki społecznej UM we Wrocławiu, były minister zdrowia w rządzie Krzysztofa Bieleckiego.

W drugiej kategorii nagrodę otrzymał Marek Twardowski z Zielonej Góry

źródło: Rzecznik Prasowy Robert Sapa

Gdańsk - niezwykłe spotkanie...

 

Fundusphrenia, czyli socjalistyczne oszczędzanie przez trwonienie-Jerzy Stępień

W matni-Dr n.med.Andrzej Masiakowski

 

Przewodnictwo w Federacji Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie przejęło województwo dolnośląskie, funkcję Komisarza od 01.07.2005 do 30.12.2005 pełni Jacek Krajewski.

 

Komunikat ze spotkania Sekretariatu FZPOZ PZ (3.08.2005, Wrocław)


 

W dniu 03 sierpnia 2005 we Wrocławiu odbyło się spotkanie Sekretariatu Federacji ZPOZ Porozumienie Zielonogórskie w składzie sekretarze: Bożena Janicka, Marek Twardowski, Jacek Krajewski, Mariusz Wójtowicz i Krystian Adamik, Janusz Tylewicz i rzecznik prasowy-Robert Sapa, Prawnik- Miłosz Woźniewski, Kierownik Biura PZ –Cezary Marczek
Biuro DZLR-P- Marzena Ladaczek. Goście.
Omówiono sprawy bieżące Federacji zgodnie z porządkiem obrad.

Kolejne spotkanie Sekretariatu – 10.08.2005 Wrocław

Porządek obrad Sekretariatu PZ w dniu 03.08.2005 - Wrocław

1. Otwarcie. Przedstawienie porządku obrad

2. Sprawy bieżące:
¨ Przeanalizowano i omówiono dalsze postępowanie w sprawie warunków ogólnych umów na rok 2006
¨ Przeanalizowane nowe i aktualizowane akty prawne
- zmiany ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty Uszczegółowiono wymagania, jakie powinni spełniać lekarze, dentyści, pielęgniarki i położne, którzy zamierzają prowadzić praktykę indywidualną lub grupową.
- zmian w organizacji kształcenia podyplomowego służb medycznych. (W dziedzinie kształcenia podyplomowego, ustawa rozszerzyła krąg podmiotów uprawnionych do prowadzenia szkolenia, dotychczas ograniczony do przedsiębiorców lub jednostek organizacyjnych samorządu. Obecnie mogą to być wszystkie instytucje, które spełniają wymagania i uzyskają wpis do odpowiedniego rejestru. Wprowadzono także przepisy mające poprawić nadzór nad organizatorami kształcenia. )
- Nowela zakłada także - w kontekście obecności Polski w Unii Europejskiej
uznawanie uprawnień uzyskiwanych w państwach członkowskich UE)
- ponownie zajęto się sprawą rozporządzenia ministra w sprawie wymogów sanitarnych i fachowych ...

3. Sekretarze przekazali sprawozdanie z wykonania zleconych zadań
(m.in.Sprawozdanie Dr Tylewicza ze spotkania w sprawie „ustawy horyzontalnej”)

4. Dyrektor Biura przekazał sprawozdanie z działań podjętych w okresie pomiędzy zebraniami Sekretariatu PZ. Wizyty w regionach. Podsumowanie realizacji ustaleń i określenie potrzebnych działań.

5. Sprawy członkowskie - informacje z regionów.

6. Omówiono korespondencje PZ i konieczne do podjęcia .interwencje

7. Omówiono sprawy organizacyjne, finansowe ...

8. Dyskusja

9. Propozycja programu obrad Prezydium PZ we Wrocławiu 27.08.2005r.

10. Sprawy różne – zgłoszono propozycje do programu obrad następnego Sekretariatu

11. Zakończenie obrad

Bożena Janicka

 

W piątek 29.lipca 2005 udał się w swoja ostatnią drogę tragicznie zmarły

Dr Andrzej Kostrubała wspaniały lekarz ,znakomity gastroenterolog.

Uroczystości żałobne odbędą się we środę 3 sierpnia.

 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 27 lipca 2005r.
w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i sejmikom województw

Załączniki

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie orzekania o czasowej niezdolności do pracy

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów

Nowy kalendarz szczepień

 
Główny Inspektor Sanitarny opublikował komunikat zmieniający zasady przeprowadzania szczepień ochronnych w 2005 roku.
Najbardziej istotną zmianą jest wprowadzenie szczepień przeciwko odrze, śwince i różyczce szczepionką skojarzoną w 12 roku życia w miejsce szczepienia przeciwko odrze 6-latków.
KOMUNIKAT WSZEDŁ W ŻYCIE W DNIU OGŁOSZENIA.
 

Budzi zdziwienie informacja uzyskana przez nas w rozmowie telefonicznej przeprowadzonej z Dyrektorem Departamentu Epidemiologii GIS, że nowelizacja na ostatnie 6 miesięcy bieżącego roku wynika z trudności w rozstrzygnięciu przez Ministerstwo Zdrowia przetargu na szczepionki (!) a od początku 2006 roku wprowadzona zostanie kolejna zmiana kalendarza szczepień, zgodnie z którą powtórne szczepienia przeciwko odrze, śwince i różyczce będzie przeprowadzana w 10 roku życia.
Na razie stacje sanitarno-epidemiologiczne nie są w stanie odpowiedzieć na szereg istotnych pytań rodzących się po lekturze komunikatu zawierającego zmieniony kalendarz szczepień.
 

 

Praca w Wielkiej Brytanii.

KOMUNIKAT PRASOWY
dotyczący sprawozdań z realizacji planu finansowego NFZ

Ogólne Warunki Umów 2006

Propozycja NFZ OGÓLNYCH WARUNKÓW UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ w ocenie Zespołu Negocjacyjnego PZ jest spójnym dokumentem określającym monopolistyczną pozycję tej instytucji wobec wykonawców świadczeń. Przewaga instytucjonalna NFZ jest podkreślana licznymi zapisami określającymi zobowiązania świadczeniodawcy wobec płatnika, przepisami prawa dotyczącymi finansów publicznych oraz praktyką jaka powstała w trakcie funkcjonowania tej instytucji. Dokument w dużej mierze oparty na dotychczas przedstawianych w tej instytucji OWU jeszcze wydatniej wskazuje rolę Funduszu jako instytucji stawiającej warunki, w mniejszym stopniu wskazując na usprawnienie relacji pomiędzy płatnikiem a świadczeniodawcami.

Podstawowe rozbieżności projektu OWU przedstawionego przez NFZ i projektu PZ:
I. Brak skutecznego współudziału świadczeniodawców w ustalaniu warunków wykonywania świadczeń w następnych 2 latach (brak skutecznego wpływu na kształt materiałów informacyjnych i projekty treści umów) - §2 zapis proponowany przez NFZ ogranicza rolę świadczeniodawców wyłącznie do opiniowania tych dokumentów. Nie stanowią one także załącznika do podpisywanej umowy.

II. §4 ust.2 brak zgody Funduszu na zdjęcie odpowiedzialności ze świadczeniodawców za szkody powstałe u pacjenta w trakcie oczekiwania na świadczenie. Obarczanie odpowiedzialnością świadczeniadawców za niezawinione szkody powstałe z powodów organizacyjnych narzucanych ustawą(kolejki, niezawinione błędy w przepisywaniu na receptę leków refundowanych)

III. §6 ust 2. zgoda NFZ na utrzymanie dotychczasowego status quo w ochronie zdrowia poprzez utrzymywanie zapisów, które nie odnoszą się wprost do adekwatności środków przeznaczanych na świadczenia

IV. § 7 próba ingerencji w zarządzanie placówkami ochrony zdrowia poprzez uzależnianie zmian personalnych od wiedzy i decyzji dyrektora Oddziału Regionalnego

V. § 10 uwięzienie świadczeniodawców w ich placówkach poprzez wyeliminowanie możliwości nagłych zastępstw oraz konieczność zaplanowania z dużym wyprzedzeniem nieobecności w pracy

VI. § 12 mnożenie danych w dokumentach krążących w systemie ochrony zdrowia - niepotrzebna biurokracja zabierająca czas przeznaczony dla pacjenta

VII. § 21 dodatkowe zobowiązania świadczeniodawców nie finansowane przez Fundusz wchodzące w płatności umów (nagłe zachorowania spoza rejonu lub listy aktywnej, koordynacja)

VIII. § 23 ingerencja Funduszu w zarządzanie środkami powierzonymi świadczeniodawcom poprzez ograniczenie elastyczności dysponowania środkami ( brak elastyczności w przesunięciach środków między zakresami świadczeń)

IX. § 28 pozostawienie świadczeniodawców praktycznie bezbronnym wobec błędów urzędników Funduszu poprzez pozostawienie możliwości potrąceń kwot z transz umownych za wcześniej nieudowodnione lub niewyjaśnione przewinienia

X. §33 restrykcyjność kontroli oraz rujnująca dla świadczeniodawcy kwota możliwych do nałożenia przez NFZ kar

XI. § 38 zbyt duża liczba przewidywanych sytuacji wymagających karania świadczeniodawcy w trybie natychmiastowego wypowiedzenia

Generalna uwaga:
Brak mechanizmów zwiększających efektywność wykorzystania środków Funduszu
w systemie ochrony zdrowia.
Komisarz Jacek Krajewski

Projekt NFZ                        Projekt PZ

 

KOMUNIKAT MINISTERSTWA ZDROWIA

w sprawie obowiązywania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 9 marca 2000 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia, urządzenia i sprzęt medyczny, służące wykonywaniu indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej i grupowej praktyki lekarskiej
 

Wyciąg z warunków ogólnych - odpowiedzialność za kolejki?

 

Projekt rozporządzenia MZ o kolejkach...
Na stronie Ministerstwa Zdrowia pojawił się Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej

Projekt

 

Półroczne sprawozdanie z badań.

Wielkopolskie Porozumienie Zielonogórskie ZPOZ

-konferencja prasowa 

 

              Archiwum               

          Archiwum I 2005        

           Archiwum 2004