Strona główna

 

 

Komunikat z obrad Sekretariatu - 3.12.2008

Komunikat z obrad Sekretariatu - 3.12.2008

W dniu 3 grudnia 2008 w Koninie odbyły się obrady Sekretariatu PZ, w których uczestniczyli Sekretarze PZ, Kierownik Biura, Prezesi i Goście…

Po otwarciu obrad i powitaniu przybyłych, wyznaczono protokolanta.
Zatwierdzono plan obrad i przystąpiono do obrad
1. Przedstawiono informacje z kontraktowania świadczeń POZ na rok 2009
- wskazano podstawy prawne - jest to Zarządzenie 105/2008 Prezesa NFZ, Rozporządzenie MZ - OWU
- omówiono zalecany czas zawierania umów, zasady składania wniosków i listy POZ - wskazując interpretacje …
- omówiono prowadzone rozmowy w Ministerstwie Zdrowia na zaproszenie Pani Minister w - wystosowane pismo z dnia 2.12.2008 - do Pani Minister w sprawie warunków kontraktowania i zapewnienia dostępności do wszystkich świadczeń podstawowej opiece zdrowotnej w całej Polsce,
- planowane zmiany w NPL, obecne kontraktowanie, oświadczenia - forma
- podsumowanie już prowadzonych postępowań na okres 1.01.2009 do 31.12.2009 za wyjątkiem zapisów z zarządzenia 105/2008 Prezesa NFZ

2. Omówiono planowane na styczeń 2009 Targi Medycyny Rodzinnej.

3. Przedstawiono opinie prawne i ekspertyzy w opiniowanych i opublikowanych aktach prawnych (o Izbach Lekarskich, o reklamie leków…) - dalsze zalecenia

4. Omówiono sprawy regionalne zgłaszane do Biura PZ, w części przekazano do dalszych analiz prawnych i w części wskazano zalecenia w regionach - deklaracje POZ, odpady medyczne i warunki sanitarne w świetle kontroli i zapisów Rozporządzeń, płatności i korekty w POZ, AOS- problemy w kontraktowaniu …

5. Ustalony termin kolejnego spotkania Sekretariatu PZ z Prezesami na dzień 17.12.2008

6. Zaplanowano dalsze prace i spotkania

7. Zamknięto obrady.

Bożena Janicka

Sekretarz PZ
 

Komunikat z obrad Prezydium PZ w Warszawie

Komunikat z obrad Delegatów Prezydium PZ w Warszawie - 23.11.2008
W dniu 23 listopada 2008 w Warszawie odbyły się kolejne Obrady Delegatów Prezydium Federacji PZ zaplanowane do omówienia i procedowania zmian w Statucie PZ.
W Prezydium uczestniczyli licznie Delegaci Prezydium PZ.

Obrady prowadził Komisarz "PZ" Mariusz Małecki.

Po powitaniu i otwarciu obrad, sprawdzono frekwencje, która wynosiła ponad 80% stwierdzono quorum. Następnie wybrano protokolanta i przystąpiono do przyjęcia zaplanowanego porządku obrad
Po przyjęciu porządku obrad przystąpiono do obradowania Prezydium PZ.

Omówiono następujące zagadnienia:

1.Komisarz przedstawił wcześniej przekazany Delegatom projekt Statutu do obrad na dzień 23.11.2008
2.Biuro prawne poinformowało o proceduralnych problemach w zakresie składania projektów i wymaganych większości w procedowaniu Statutu PZ.

3. Podjęto dyskusje w zakresie zgłoszonych i zaproponowanych zmian w statucie,

4. Przystąpiono do procedowania paragrafów statutu, nanosząc zgłoszone zmiany, które podlegały dyskusji i głosowaniu

5. Po zakończeniu głosowań cząstkowych odbyło się głosowanie Delegatów PZ nad całością Statutu, przyjmujące procedowany dokument, który będzie złożony w KRS
6.Na wniosek Delegata z Podkarpacia w głosowaniu, udzielono jednogłośnie "Wotum Zaufania" członkowi Sekretariatu Bożenie Janickiej do dalszych działań.

6. Komisarz złożył podziękowania wszystkim Delegatom za aktywny i konstruktywny udział w obradach.

7. W sprawach różnych omówiono bieżące problemy i wnioski z regionów, planowane spotkania w Centrali NFZ i MZ.
8. Po wyczerpaniu planowanego porządku obrad zakończono posiedzenie.

Minęło 5 lat działalności Porozumienia Zielonogórskiego, przez ten czas PZ zmienił się, podobnie jak otoczenie i realia. To stawia kolejne nowe wyzwania i wymagania wobec naszej organizacji co legło u podstaw proponowanych zmian statutowych.
Prezydium - to listopadowe, kończy wielomiesięczne prace nad nowym Statutem Federacji PZ. Serdecznie dziękuję wszystkim koleżankom i kolegom, którzy brali udział w tworzeniu nowego Statutu PZ, za ich odpowiedzialną i merytoryczną postawę.
Mamy nowy Statut. Rozpoczynamy kolejny rozdział w historii PZ. Przed nami jest niezmiennie, bardzo dużo wyzwań, zadań i zagrożeń.

Podołamy im bo budujemy nasza przyszłość w oparciu o doświadczenie i merytorykę opierając się na naszych Kolegach czyli idei która nas scaliła i daje nam siłę
Jeden za wszystkich wszyscy za jednego

Bożena Janicka
Sekretarz PZ
 

Ludwik Dorn "poszedł" w kamasze :)

 

POZ- 2009 - Zarządzenie Prezesa NFZ

KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
z dnia 25 września 2008 r.
zmieniający komunikat w sprawie zasad przeprowadzania szczepień ochronnych przeciw chorobom zakaźnym w 2008 r.

 

Zielona Księga II

Obrady Prezydium PZ w Warszawie

Komunikat z obrad Delegatów Prezydium PZ w Warszawie - 19.10.2008

W dniu 19 października 2008 w Warszawie odbyły się Obrady Delegatów Prezydium Federacji PZ zaplanowane do omówienia i procedowania zmian w Statucie PZ.
W Prezydium uczestniczyli licznie Delegaci Prezydium PZ.

Obrady prowadził Komisarz "PZ" Mariusz Małecki.

Po powitaniu i otwarciu obrad, sprawdzono frekwencje, która wynosiła ponad 80% stwierdzono quorum. Następnie wybrano protokolanta i przystąpiono do przyjęcia zaplanowanego porządku obrad
Po przyjęciu porządku obrad przystąpiono do obradowania Prezydium PZ.

Omówiono następujące zagadnienia:

1.Przyjęto protokół z poprzedniego Prezydium PZ (Warszawa 27.09.2008)

2. Delegaci i członkowie Komisji Statutowej przedstawili proponowane zmiany wypracowane w Komisji Statutowej zapisane w złożonym projekcie .

3. Wskazano zapisy i podjęto dyskusje w zakresie kluczowych zmiany w statucie,

4. Przystąpiono do procedowania paragrafów statutu, nanosząc zgłoszone zmiany, które podlegały dyskusji i głosowaniu

5. Odbyło się głosowanie nad przyjęciem zmian i Statutu

6. Komisarz złożył podziękowania członkom Komisji Statutowej w szczególności jej przewodniczącemu kol. Markiem Bukowskim, za wielomiesięczną żmudną pracę nad przygotowaniem zmian do Statutu PZ.
Podziękował również wszystkim Delegatom za aktywny udział w obradach.

7. Po wyczerpaniu planowanego porządku obrad zakończono posiedzenie.

Bożena Janicka Sekretarz PZ

Posiedzenie Sekretariatu - 15.10.2008

 Komunikat z obrad Sekretariatu - 15.10.2008

W dniu 15 października 2008 w Warszawie odbyły się obrady Sekretariatu PZ, w których uczestniczyli Sekretarze PZ, Kierownik Biura, Prezesi i Goście
Po otwarciu obrad i powitaniu przybyłych, wyznaczono protokolanta.
Zatwierdzono plan obrad i przystąpiono do obrad
1. Przedstawiono informacje o sytuacje w regionach w związku z problemami prawnymi związanymi z ustawą podwyżkową, Omówiono interwencje w OW NFZ i prowadzone prace w Centrali NFZ.
2. Sprawy zgłaszane z regionów przedstawili obecni Prezesi i przedstawiciele związków.
3. Omówiono spotkania w Centrali NFZ w dniu 6.10 i 15.10.2008. wskazano tematy problematyczne i plany na 2009
4. Omówiono planowane na styczeń 2009 Targi Medycyny Rodzinnej.
5. Spotkania regionalne

- Prezes Łódzkiego Związku PZ Magda Muras - zaprosiła Sekretariat na Walny Zjazd do Łodzi w dniu 18.10.2008
- Prezes Podlaskiego Związku PZ Włodzimierz Bołtruczuk również zapowiedział planowane spotkanie z Członkami związku podlaskiego na koniec października i zaprosił Sekretariat…
- Prezes Związku Świętokrzyskiego PZ Leszek Kryczka potwierdziła zaproszenie dla Sekretariatu na spotkanie z Członkami i Walny Zjazd w świętokrzyskim na dzień 22.10,2008. Obrady odbędą się w Kielcach.

6. Ustalony termin kolejnego spotkania PZ to obrady Prezydium PZ 19.10.2008 Warszawa
7. Zaplanowano prace i spotkania
8. Zamknięto obrady.

Bożena Janicka
Sekretarz PZ

 

Kryzys finansowy odczuje również Fundusz Zdrowia

Zarządzenie 79/2008

Załącznik do zarządzenia nr 79/2008/DSOZ

 

Spotkanie w Centrali NFZ - 15.10.2008


W dniu 15 października 2008 r. w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie, w którym uczestniczyli:
Ze strony Centrali NFZ:
Jacek Paszkiewicz - Prezes NFZ
Krzysztof Klichowicz - Kierownik Sekcji POZ i STO Wydziału Lecznictwa Ambulatoryjnego DSOZ NFZ
Hanna Klimczak - Główny specjalista w DSOZ NFZ

Ze strony PZ:
Bożena Janicka - Sekretarz PZ
Krzysztof Radkiewicz - Sekretarz PZ
W trakcie spotkania omówiono i w części poczyniono ustalenia w sprawach:
1. Konieczności dokończenie programu profilaktycznego walki z gruźlicą (ankieta pielęgniarki poz) , poprzez opracowanie II etapu programu - porady lekarskiej i diagnostyki
2. Zasad wykonywania pobierania materiału do badań diagnostycznych u pacjentów obłożnie chorych w domu chorego
3. Zadania gabinetu zabiegowego poz w zakresie umowy: świadczenia lekarza poz oraz zadania gabinetu pielęgniarki poz w zakresie umowy: świadczenia pielęgniarki poz.
4. Dostępności pielęgniarki szkolnej w szkołach uwzględniając typ szkoły oraz liczebność uczniów.
5. Zasobów w portalu świadczeniodawcy w świetle planowanego składania wniosków o umowy w POZ na 2009r.
6. Kierowania na zabiegi rehabilitacyjne przez lekarzy POZ .
7. Zmodyfikowany katalog świadczeń pielęgniarskich w POZ. PZ negatywnie opiniuje proponowaną warunkami zarządzenia pielęgniarską opiekę domową w POZ rozliczaną na podstawie wykonania Katalogu świadczeń pielęgniarskich w POZ i proponuje projektu w oparciu o stawkę kapitacyjną z uwzględnieniem współczynników wiekowych oraz dodatkowego finansowania wydzielonych procedur. Niemniej zobowiązał się do zaopiniowani przedstawionego projektu katalogu.
8. W zakresie kierowania pacjentów na ASDK
9. Porady w POZ finansowanych na podstawie cen jednostek rozliczeniowych.

Strony ustaliły termin kolejnego spotkania.

Bożena Janicka
Sekretarz PZ

 

Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej krytykuje pomysł referendum ws. służby zdrowia

Pacjent woli prywatnie

 Komunikat ze spotkania w Centrali NFZ w Warszawie - 6 .10.2008
 

W dniu 06 października 2008 r. w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie. w którym uczestniczyli:

Ze strony Centrali NFZ:
Jacek Paszkiewicz - Prezes NFZ
Krzysztof Klichowicz - Kierownik Sekcji POZ i STO Wydziału Lecznictwa Ambulatoryjnego DSOZ NFZ
Hanna Klimczak - Główny specjalista w DSOZ CF
Robert Lis - Zastępca Dyrektora DSOZ

Ze strony PZ:
Bożena Janicka - Sekretarz PZ
Krzysztof Radkiewicz - Sekretarz PZ

W trakcie spotkania ustalono co następuje:

1. Projekt zarządzenia zmieniającego warunki zawierania i realizacji umów w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.
2. Dyrektor Robert Lis poinformował, na podstawie dokonanych analiz, o możliwym terminie wdrożenia w systemie informatycznym Funduszu, zmian koniecznych ze względu na postanowienia projektu zarządzenia zmieniającego POZ. Termin ten został określony na 10 listopada 2008 r
3. PZ zgłosiło uwagi do przekazanych celem konsultacji projektów zarządzeń Prezesa NFZ w szczególności w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, na 2009 r.:
a) konieczność wpisania do umów we wszystkich rodzajach świadczeń (z wyjątkiem STM) wymogu przestrzegania zasad współpracy pomiędzy świadczeniodawcami, określonych przepisami § 12 Ogólnych warunków umów i informowania o nich wszystkich osób zaangażowanych u niego w udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Prezes Jacek Paszkiewicz wyraził zgodę na zamieszczenie w w/w umowach wpisu następującej treści:

"Świadczeniodawca zobowiązany jest do zapoznania z przepisami, o których mowa w § 12 Ogólnych warunków umów wszystkie osoby, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej lub udzielają informacji świadczeniobiorcom o sposobie, trybie oraz zasadach udzielania świadczeń w jego placówce".

b) Prezes Jacek Paszkiewicz poinformował PZ o możliwości opracowania motywacji zwiększenia zgłaszalności świadczeniobiorców na badania mammograficzne w Programie profilaktyki raka piersi. PZ wyraziło zainteresowanie realizacją tego projektu.

c) Liczne uwagi i propozycje do projektu zarządzenia dla POZ przedstawione przez PZ zostały omówione i częściowo uzgodnione, dotyczyły :
- wyjaśnienia i wprowadzenia zapisów co do tworzenia List POZ
- realizacji orzecznictwa dla celów sanitarno-epidemiologicznych
- PZ negatywnie opiniuje warunkami zarządzenia pielęgniarską opiekę domową w POZ rozliczaną na podstawie wykonania Katalogu świadczeń pielęgniarskich w POZ i wskazany katalog
- PZ proponuje realizacje świadczeń pielęgniarki poz w oparciu o stawkę kapitacyjną pielęgniarki POZ z uwzględnieniem współczynników wiekowych oraz dodatkowego finansowania wydzielonych procedur
- PZ pozytywnie zaopiniował propozycje w zakresie świadczeń położnej poz
- omówiono umocowanie prawne i wynikające z tego obowiązki pobierania i transportowanie materiału do badań realizowanych w domu chorego.
- gabinety zabiegowe lekarza POZ a gabinety pielęgniarki POZ
- kierowanie na zabiegi fizykoterapeutyczne…
- badanie poziomu glikolizacji hemoglobiny (HbA1c)
- sprawozdawczość w roku 2009
- uproszczenie składania wniosków/ofert i procedur zawierania umów na 2009

Strony ustaliły termin kolejnego spotkania.

Bożena Janicka
Sekretarz PZ

 

Pismo do WOW NFZ- kontrole a udostępnianie danych...

Prezydent: Ochrona zdrowia - bez wolnego rynku

Bukiel: sprzątaczki będą decydować o reformie szpitali

 

Komunikat z obrad Delegatów Prezydium PZ w Warszawie - 27.09.2008

W dniu 27 września 2008 w Warszawie odbyły się Obrady Delegatów Prezydium Federacji PZ . W Prezydium uczestniczyli licznie Delegaci Prezydium PZ.
Obrady prowadził Komisarz „PZ” Mariusz Małecki.
Po powitaniu i otwarciu obrad, stwierdzono quorum i wybrano protokolanta. Następnie przystąpiono do przyjęcia zaplanowanego porządku obrad, do którego zostały zgłoszone wnioski o uzupełnienie porządku o wnioski
A/ głosowania statutu PZ - po dyskusji i głosowaniu Delegatów PZ wyznaczono termin na dzień 19.10.2008- do dalszych prac Prezydium PZ w tym zakresie 
B/ uzupełnienie składu Sekretariatu – wniosek przyjęto i wprowadzono do porządku obrad 

Po przyjęciu porządku obrad przystąpiono do obradowania

Prezydium PZ, omówiono następujące zagadnienia: 

1. Przyjęto protokół z poprzedniego Prezydium PZ 

2. Sprawozdanie z prac Sekretariatu 

Sekretarz Bożena Janicka zdała relacje z prowadzonych prac od ostatniego Prezydium w zakresie:
A/ - Informacji z prowadzonych negocjacji i rozmów w Centrali NFZ - zmiany w kontraktowaniu – zarządzenie 51/2008, problemy ze sprawozdawczością – oświadczenia, z aneksami, z bramką terminową na aplikacje informatyczne, z interpretacją ustawy podwyżkowej, wypracowanie zmian w sprawozdawczości w zakresie chorób przewlekłych- cukrzyca  zmiany planu finansowego, finansowanie w świetle kontraktowania świadczeń w POZ w 2008 

B/ - podejmowanych interwencji w sprawach ogólnopolskich i regionalnych (aneksy, kontrole, ustawa podwyżkowa, środki finansowe, gabinety pielęgniarki POZ … ,przerzucanie obowiązków na lekarzy POZ, załącznik nr 8 -  zasady współpracy…- dalsze obowiązywanie, interwencje w związkach… 

C/ - prac Sejmowej Komisji Zdrowia i udziału PZ w obradach. Planowanych zmian w prawie i ich skutków (podziału NFZ, zmiany ustawowe w NPL, przekształceń w zakładach opieki zdrowotnej… 

D/ - opiniowanych przez Federacje PZ aktów prawnych (rozporządzeń MZ i Zarządzeń Prezesa NFZ)- informacje na bieżąco w Biuletynie PZ 

E/  wykonania programów profilaktycznych w POZ – informacje z NFZ i dalsze zalecenia

F/  prowadzonych spraw organizacyjnych Federacji PZ – Biuro PZ w Warszawie - stan zaawansowania, spotkań z Prawnikiem PZ, sprawy osobowe w Biurze PZ, korespondencja …, wizytacji związków regionalnych, przyjęcia Porozumienia Łódzkiego do PZ , Biuletyn PZ, informacje na str. PZ,

Sekretarz Jacek Krajewski uzupełnił - informacją o konferencje w Warszawie – „Strategia PZ”  problemy z podmiotami kiedyś współpracującymi…, konferencje z okazji 5 rocznicy PZ.

3. Bożena Janicka Sekretarz PZ omówiła propozycje i obowiązujące zapisy prawne w sprawozdawczość 2008/2009 wskazując na skutki w świetle podjętych uchwał. Przedstawiono i dokonano analizy zmian które się dokonały w zakresie prawnym, finansowym i organizacyjnej w tym zakresie. 

4. Omówiono wdrażanie otwartego formatu w regionach, problematykę związaną ze sprawozdawczością - stan zaawansowania prac i możliwości realizacji. Podjęto stanowisko i wytyczono dalszy kierunek prac.

5. W związku z wnioskiem o uzupełnienie składu Sekretariatu PZ zgłoszono kandydaturę Krzysztofa Radkiewicza (Region Lubuski). Po przedstawieniu uzasadnienia i braku innych kandydatur, przystąpiono do głosowania

Delegaci Federacji PZ w drodze głosowania uzupełnili skład Sekretariatu PZ o nowego Sekretarza PZ Krzysztofa Radkiewicza.

Gratulujemy i życzymy owocnej pracy.

6. Powołanie zespołu negocjacyjnego - kontraktowanie 2009 - poddano pod dyskusję – jako temat do dalszych prac w zakresie zespołu do opiniowania aktów prawnych i opracowywania uwag, zespołu ekspertów …

7. Sekretarz PZ Mariusz Wójtowicz ze względu na porę zawnioskował o przerwanie obrad i przeniesienie dalszych obrad na kolejne posiedzenie Prezydium PZ.

Po głosowaniu Delegatów Prezydium PZ nad złożonym wnioskiem, zakończono obrady nie wyczerpując przyjętego porządku obrad, a jednocześnie przenosząc pozostałe tematy na kolejne Prezydium PZ ustalone na dzień 19 października 2008


Bożena Janicka
Sekretarz PZ

 

Komunikat ze spotkania w Centrali NFZ w Warszawie - 25.09.2008
 

W dniu 25 września 2008 r. w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie w którym uczestniczyli:
Ze strony Centrali NFZ:
Jacek Paszkiewicz - Prezes NFZ
Krzysztof Klichowicz -Kierownik Sekcji POZ i STO Wydziału Lecznictwa Ambulatoryjnego DSOZ NFZ.
Ze strony PZ:
Bożena Janicka - Sekretarz PZ

W trakcie spotkania omówiono i ustalono co następuje:
1. Kontraktowanie i finansowanie POZ w roku 2008 w świetle Zarządzeń Prezesa NFZ (zmian ogólnych i produktu - choroby cukrzycy i układu krążenia).
2. Problemy informatyczne w związku z koniecznością nowej aplikacji dla zmian z Zarządzenia 51/2008 i obecnie planowanego zakresu sprawozdawczości.
3. Kontraktowanie świadczeń w 2009 a plan finansowy i planowane zmiany.
4. Omówiono zakończenie problemów regionalnych (Małopolska)
5. Wskazano działania PZ podjęte na rzecz wdrażania programów profilaktycznych w POZ.
6. PZ przekazało z prośbą o wyjaśnienie pismo skierowane do świadczeniodawcy POZ przez świadczeniodawcę realizującego świadczenia onkologiczne w sprawie zlecenia do wykonania wlewów pozostających w kompetencji poradni onkologicznej.
7. Kolejne spotkanie dla omówienia sprawa bieżących.


Bożena Janicka
Sekretarz PZ

 

 

Pobierz BIULETYN PZ 15/2008

Zaległa odpowiedź NFZ na pismo FZPOZ "Porozumienie Zielonogórskie"

 

Wydłużenie terminu działania KSSWD

 

Komunikat z obrad Sekretariatu - 10.09.2008

W dniu 10 września 2008 w Warszawie odbyły się obrady Sekretariatu PZ w których uczestniczyli Sekretarze PZ, Kierownik Biura, Prezesi i Goście

Po otwarciu i powitaniu przybyłych przystąpiono do obrad

1. Zdano relacje z prowadzonych rozmów w Centrali NFZ (zmiany w sprawozdawczości, wskaźniki korygujące, plany finansowe, przygotowania do kontraktowania świadczeń roku 2009).

2. Przedstawiono informacje z interwencji w OW NFZ i w Centrali NFZ (problemy w zakresie: aneksów, ustawy podwyżkowej, gabinetów pielęgniarki poz, pobierania materiału do badań w u obłożnie chorych w domu, DPS a pielęgniarka POZ… zgłaszane z Warmii i Mazur, Podkarpacia, Małopolski, Wielkopolski….

3. Omówiono stan prac w regionach nad informatyzacją placówek i wyznaczono dalsze działania.

4. Omówiono złożony wniosek o przyjęcie do Federacji PZ już współpracującego z PZ związku łódzkiego- Porozumienie Łódzkie.

Sekretariat po dokonaniu analizy obecnej sytuacji, posiadanych informacji i wizytacji związku pozytywnie rozpatrzył złożony wniosek o przyjęcie związku łódzkiego do Federacji PZ.

W dniu 10 września 2008 Sekretariat Federacji ZPOZ Porozumienie Zielonogórskie zgodnie ze złożonym wnioskiem - jednogłośnie Uchwałą Sekretariatu przyjął POROZUMIENIE ŁÓDZKIE - Łódzki Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia do Federacji PZ.

Gratulujemy i życzymy owocnej i już wspólnej pracy.

5. Omówiono realizacje programów profilaktycznych w POZ i wyznaczono dalsze działania.

6. Sprawy zgłaszane z regionów - przedstawili obecni Prezesi i przedstawiciele związków.

7. Wyznaczono termin kolejnych obrad - 27.09.2008 Warszawa.

8. Zamknięto obrady.

Bożena Janicka
Sekretarz PZ

Komunikat ze spotkania

Komunikat ze spotkania 2008-09-09 12:34:36 W dniu 5 września 2008 r. w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie, w którym uczestniczyli:

Ze strony Centrali NFZ:
Jacek Paszkiewicz - Prezes NFZ
Krzysztof Klichowicz -Kierownik Sekcji POZ Wydziału Lecznictwa Ambulatoryjnego DSOZ
Hanna Klimczak-Główny Specjalista DSOZ

Ze strony PZ:
Bożena Janicka - Sekretarz PZ
Krystian Adamik - Sekretarz PZ

W trakcie spotkania omówiono i ustalono co następuje:
1. Problem w Warmińsko-Mazurskim OW NFZ, w sprawie prowadzonego postępowania i kar wynikających ze sprawozdawczości w poz .
2. Omówiono problemy i dalsze skutki w zakresie sprawozdawczości.
Pismo Prezesa NFZ w sprawie sprawozdawczości w poz.
3. Omówiono i dokonano analizy stanu nakładów finansowych na poz w świetle Planu Finansowego NFZ na 2008 , wskazano dalsze działania.
4. Omówiono plany na 2009.
5. PZ zgłosił, że świadczeniodawcy z terenu województwa warmińsko-mazurskiego do chwili obecnej nie otrzymali wersji elektronicznej aneksów do umów, która jest im niezbędna ze względu na możliwość rozliczania realizacji umów. W województwie małopolskim umowy za miesiąc lipiec rozliczone zostały w stawkach sprzed zmiany zarządzenia i do dziś nie mają możliwości korekty faktur. Sprawa zostanie wyjaśniona przez NFZ
6. PZ zgłosiło występowanie rozbieżności interpretacji co do zasad rozliczenia przez świadczeniodawców POZ środków wynikających z zapisów ustawy tzw. ,,podwyżkowej". Uzgodniono, że dla wyjaśnienia sprawy konieczne jest uzyskanie wiążącej interpretacji właściwego Ministra.
7. Fundusz poinformował PZ o liczbie świadczeniodawców POZ nie realizujących umów w zakresie programów profilaktycznych. Wg danych sprawozdawczych z ponad 6 tys. świadczeniodawców zobowiązanych do udzielania tych świadczeń, umowę realizuje 1/3 z nich. PZ zobowiązał się do podjęcia działań mających na celu poprawę wykonalności.

Szczegółowe informacje ze spotkania zostaną przedstawione na spotkaniu Sekretariatu z Prezesami w dniu 10 września

Bożena Janicka
Sekretarz PZ

Zmiany w prawie w OWU

Przestrzeganie zasad postępowania i współpracy lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego w ramach realizacji umów z NFZ

Informujemy, że zmieniło się umocowanie prawne - zapisy załącznika do umów:

Zasady postępowania lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego
w ramach realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W lutym 2008 w Centrali NFZ trwały prace Przedstawicieli NFZ i Reprezentatywnych Organizacji Świadczeniodawców, wśród których jest Porozumienie Zielonogórskie. nad opracowaniem Projektu Ogólnych Warunków Umów. W treść projektu wpisano zasady postępowania w § 12, jako konieczne do uregulowania w akcie prawnym wyższej rangi.

Projekt ten został przekazany do Ministerstwa Zdrowia i wydany Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 jako obowiązujący akt prawny wszystkich świadczeniodawców w randze Rozporządzenia Ministra Zdrowia, który aneksem został wprowadzony do wszystkich umów na wykonywanie świadczeń zawartych z NFZ.

O fakcie tym, czyli zaprzestaniu obowiązywania samego załącznika, a jednocześnie o obowiązku przestrzegania zasad postępowania i współpracy zapisanych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia "Ogólne Warunki Umów" szczególnie przypomina Prezes NFZ w Aneksach z lipca 2008.

Zapisy Załącznika (nr. 8, czy nr, 5…) czyli "Zasady postępowania…" zmienił umocowanie prawne, ale zapisy te nadal obowiązują w ramach Rozporządzenia Ministra Zdrowia wszystkich lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego, czyli wykonujących świadczenia w ramach umowy z NFZ

W załączeniu wyciąg zapisów z obecnie obowiązujących aktów prawnych w tym zakresie.

Bożena Janicka
Sekretarz PZ

Załączniki

1. Zasady_wspolpracy_OWU.doc

Obrady PZ - 3 sierpnia 2008

W dniu 3 sierpnia odbyło się robocze spotkanie Sekretarzy PZ, Prezesów i Przedstawicieli Związków Wojewódzkich. W obradach uczestniczył Dyrektor Biura PZ

W czasie obrad omówiono:

1. Zarządzenie 51/2008 Prezesa NFZ z dnia 29.07.2008- Sekretarze PZ przekazali informacje o podejmowanych działaniach – rozmowach, opiniowaniu i pismach do Prezesa NFZ w sprawie zarządzenia i podjętych dalszych działaniach.

2. Sprawozdawczość w POZ –

A/ Omówiono ostatnie spotkanie w Centrali NFZ w sprawie propozycji zmian w sprawozdawczości z porad lekarza POZ- planowanych nie wcześniej niż od 1 października 2008 i wymagających dalszych analiz i ustaleń.

B/ wskazano na zmiany w sprawozdawczości z wykonanych świadczeń w poz wynikające z Zarządzenia 51/2008 (pielęgniarki zadaniowej i kapitacyjnej, zmiany w związku z Kartą Polaka, OC…)

C/ przekazano informacje o podjętych działaniach w związku z wprowadzonymi do Zarządzenia zmianami w sprawozdaniu z porad lekarz POZ – Wystosowano Pismo do Prezesa NFZ – 31.07.2008

D/ Przedstawiono i przyjęto Stanowisko PZ w sprawie sprawozdawczości z porad lekarza POZ.(załącznik)

3. Aneksy w POZ – Zarządzenie 51/2008 wprowadza zmiany wymagające aneksu do obecnych umów w POZ – wypracowano postępowanie z aneksami ich uzupełnienie – przekazane Prezesom związków wojewódzkich PZ.

4. Oświadczenia – rozliczenie ustawy podwyżkowej w POZ. Przypomniano, że prowadzono rozmowy w Centrali NFZ w tej sprawie w dniu 26 czerwca 2008, wystosowano pismo do Prezesa NFZ 30 czerwca 2008 Przedstawiono podjęte działania:, opinie prawne, analizy, sytuacje w regionach, wystosowane pisma w regionach do OW NFZ Przedstawiono przesłane pisma do Prezesa NFZ 29.07.2008. Wypracowano dalsze postępowanie - przekazane Prezesom związków woj.

5. Problemy z aplikacjami rozliczeniowo - sprawozdawczymi udostępnianymi przez NFZ w Polsce w związku z postawieniem przez NFZ bramki czasowej na dzień 31.07.2008 i uniemożliwieniem przekazania przez świadczeniodawców list poz, sprawozdań, raportów i rachunków…. Poinformowano o rozbieżnościach i różnicach w udostępnianiu aplikacji w OW NFZ i podjętych działaniach:.

-w większości OW jest problem z przekazaniem listy POZ – stanu na dzień 1 sierpnia 2008, ale nie we wszystkich- część przekazała i zaczytała listy poz

-w części OW NFZ jest problem z rozliczeniem AOS już za lipiec 2008, który w znaczącej ilości został usunięty po pismach interwencyjnych z PZ, ale nie we wszystkich.

W tej sytuacji wystosowano pismo do Prezesa NFZ- 29.07.2008

6. Informatyzacja praktyk - zebrano informacje o obecnym stanie i planach w regionach. Wstępnie podsumowano - zaawansowanie regionów w otwarty system … Przedstawiono dalsze zalecenia.

7. Wskazano na opiniowane projekty aktów prawnych i dalsze prace w tym zakresie.

8. Omówiono sprawy spływające z regionów przedstawiając dalsze działania i zalecenia

9. Zaplanowano dalsze spotkania i prace.

10. Po wyczerpaniu zgłoszonych tematów zamknięto obrady.

Bożena Janicka
Sekretarz PZ

Załączniki

1. Pismo_do_Prezesa_zarzadzenie_51_sprawozdawczosc.pdf

2. Stanowisko_PZ_sprawozdawczosc.doc

3. Rozliczanie_ustawy_podwyzkowej.pdf

4. Problemy _w_aplikacji_rozliczeniowo_sprawozdawczej.pdf

 

V rocznica powstania Porozumienia Zielonogórskiego
Natalia Krakowiak
 

W dniu 2 sierpnia odbyło się w Szklarskiej Porębie spotkanie Sekretarzy PZ, zaproszonych Gości, Prezesów i Przedstawicieli Związków Wojewódzkich podsumowujące 5 rocznicę powstania i 5 lat działalność Porozumienia Zielonogórskiego.

5 lat doświadczeń. PZ - Wczoraj, dziś, jutro naszą Siłą na przyszłość!
Sekretarze PZ Bożena Janicka i Jacek Krajewski w prezentacjach przypomnieli i przedstawili: 
- Ważne daty, z których najważniejsza to 2 sierpnia 2003 czyli powstanie Porozumienia Zielonogórskiego, Protest 2003/2004 i podpisanie „Porozumień Poznańskich”                         
- Protesty, problemy i ich rozwiązywanie                                                                                                         
- Naszą siłę, którą  są  nasi KOLEDZY – siła w regionach                                                                                                       
- Wspomnienie akcji i działań charytatywnych bo nie tylko walczymy, ale również pomagamy i współpracujemy z organizacjami, mediami, samorządami                                                                               
- W tym czasie były wyróżnienia, nagrody, gratulacje, słowa podziwu i podziękowań… i rozrastanie się Porozumienia Zielonogórskiego
- A co zyskaliśmy (prawo do godnej pracy i odpoczynku, nie 365 dni w roku i to 24 godzin na dobę, zmiany finansowe, organizacja pracy placówek, wydzielenie NPL, informowanie pacjentów o należnych prawach, ale również i obowiązkach, zmiany w aktach prawnych, prace nad tworzonym prawem (np. OWU, Sejmowa Komisja Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia…), własną strategię, własna gazetę „Zdrowie dla każdego”, strony internetowe regionalne i Federacji PZ…
Ale jako najważniejsze - stworzenie i upowszechnianie zasad solidaryzmu panregionalnego w myśl zasady  "jeden za wszystkich - wszyscy za jednego”
-To również podsumowanie jacy byliśmy te 5 lat temu i jacy jesteśmy dziś, jaką przebyliśmy drogę i dokąd zmierzamy…
W tej drodze wspomnień i dalszych planów aktywnie uczestniczyli wszyscy zgromadzeni.

Nad całym spotkaniem czuwała statuetka  5 rocznicy PZ -  „Siłacza - Mędrca PZ” - symbol tych 5 lat. Statuetka ta została wręczono Gościom, która zaszczycili tę uroczystość.

To szczególne wyróżnienia przekazano Markowi Twardowskiemu, Markowi Walkiewiczowi i na ręce Prezesów za Ich prace wspólnie z Kolegami - Członkami PZ w regionach, bo „Siłacz - Mędrzec PZ” jest podsumowaniem tych 5 lat  Porozumienia Zielonogórskiego, czyli tego  -co zbudowaliśmy, ale również wyzwaniem na przyszłość do dokończenia pracy, którą zaczęliśmy  i Mędrca… On na to czeka!!!
Bożena Janicka
Sekretarz PZ

        

Lekarze marnują czas na sprawozdawczość

Powstanie rejestru usług medycznych znów odłożone

Za dodatkowe badania pacjent musi zapłacić

W szpitalu umierają pacjenci, bo brakuje lekarzy?

NFZ wydaje na zbytki

Biuletyn nr 13

Natalia Krakowiak

Niezbędnik medyka (cz. II) - Małgorzata Solecka

Angielski pacjent marzy o naszej przychodni

Rozliczenie środków na wzrost wynagrodzeń

Komunikat dla POZ - dotyczy rozliczenia środków na wzrost wynagrodzeń

W związku z nadal zamieszczanymi na stronach Oddziałów Wojewódzkich NFZ komunikatami o konieczności (często w trybie pilnym lub pod groźbą kontroli) złożenia oświadczenia o podziale i wykorzystaniu środków finansowych w ramach realizacji ustawy podwyżkowej w POZ informujemy, że problem był zgłaszany na spotkaniu w Centrali NFZ w dniu 26 czerwca 2008, a w dniu 30 czerwca potwierdzony pismem do Prezesa NFZ. Zaznaczamy, że do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi na w/w pismo, i w dniu dzisiejszym zostało wystosowane kolejne pismo w tej sprawie.

Zalecamy wstrzymać się z podejmowaniem jakichkolwiek działań w tym zakresie.
Po uzyskaniu odpowiedzi podejmiemy decyzje i poinformujemy o dalszym postępowaniu w w/w sprawie.

Bożena Janicka
Sekretarz PZ

 

NOTATKA ZE SPOTKANIA W dniu 17 lipca 2008

W dniu 17 lipca 2008 roku w Centrali NFZ odbyło się spotkanie z przedstawicielami Federacji - Porozumienie Zielonogórskie.

Ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia udział wzięli:
1. Jacek Grabowski - V-Prezes NFZ
2. Marek Ujejski -V- Dyrektor Departamentu Informatyki NFZ
3. Krzysztof Klichowicz - DSOZ NFZ
4. Dariusz Dzielak -Centrala NFZ

Ze strony PZ uczestniczyli:

1. Bożena Janicka - Sekretarz Porozumienia Zielonogórskiego
2. Krystian Adamik - Sekretarz Porozumienia Zielonogórskiego

Podczas spotkania przedstawiono i omówiono:

1. Propozycje NFZ dla PZ w zakresie sprawozdawczości w POZ:
NFZ przestawił epidemiologię z okresu styczeń-czerwiec 2008 na bazie informacji zebranych w ramach sprawozdawczości POZ i wskazał nowe propozycje w tym zakresie.

2. Zapisy Rozporządzenia MZ w sprawie zbierania i gromadzenia danych a sprawozdawczość w POZ
- Zgodnie z rozporządzeniem POZ winien zbierać następujące dane:
- Pesel (pacjenta)
- data (dzień zgłoszenia się pacjenta)
Stwierdzono, że takie informacje przedstawiają bardzo ograniczone możliwości analiz, przy takim nakładzie pracy.
Wg PZ Rozporządzenie MZ budzi wiele zastrzeżeń.

- PZ ponownie wyraził swoja opinie w sprawach sprawozdawczości. Wymaga ona uzgodnień i dopracowania oraz planowanego wprowadzania określonymi zakresami. Sprawozdawczość nie może zaburzać codziennej pracy gabinetów lekarzy POZ.

3. PZ przedstawił problemy zgłaszane z regionów:

A/ W zakresie POZ
- Problemy z aplikacją rozliczeniowo-sprawozdawczą udostępnianą przez niektóre OW NFZ
- PZ ponownie zawnioskował o dalszą możliwość rozliczania się z NFZ na dotychczasowych warunkach i na zasadach uzgodnionych z Prezesem NFZ
- Wskazano również na problemy w oddziałach NFZ w zakresie rozliczenia ustawy podwyżkowej.

B/ W zakresie AOS
- procedura recepturowa- nowy zakres porady w AOS
- nad-wykonania a ich rozliczanie
- zmiany w zarządzeniach- NFZ- są zgodnie z OWU kierowane do opiniowania ROŚ

Spotkanie uznano za robocze i informacyjne , przygotowujące propozycje do dalszych wspólnych prac. Po zebraniu i opracowaniu opinii i uwag odbędzie się kolejne spotkanie.


Bożena Janicka
Sekretarz PZ

Biuletyn 12 - 2008

Natalia Krakowiak

 

 

NOTATKA ZE SPOTKANIA W dniu 17 lipca 2008
  
XVII Sesja Panelowa
  
Informacja dla członków PZ
  
Komunika ze spotkania w Centrali NFZ
  
Komunikat z obrad Sekretariatu - Zielona Góra
  
Komunikat z obrad
  
Porozumienie Związków Lubuskich
  
Komunikat w sprawie sprawozdawczości
  
Notatka ze spotkania - Warszaw 21.05.2008
  
Notatka ze spotkania-Warszawa 13.05.2008
  
Spotkanie w Centrali NFZ - Warszawa 6.05.2008
  
Konin spotkanie grupy roboczej ds informatyzacji
  
Komunikat - aplikacja rozliczeniowa z NFZ
  
Komunikat z Nadzwyczajnego Prezydium PZ
  
Szczepienia przeciwko grypie
  
Komunikat ze spotkania PZ z NIPiP
  
Posiedzenie Sekretariatu "PZ" 09.04.2008

 

 

Lubuski Związek Wojciecha Perekitko za rozbiciem Federacji „PZ”

 

W Zielonej Górze Walny Zjazd powiedział słabe „tak” w Lublinie silne „nie”.


17.05.2008 w sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze odbył się Nadzwyczajny Zjazd Delegatów lubuskiego związku wykluczonego z Federacji „PZ”.
Uczestniczyli również w nim przedstawiciele Prezydium „PZ”: Joanna Zabielska-Cieciuch
z Podlasia, oraz Elżbieta Protasiewicz z Dolnego Śląska -założycielka Lubuskiego Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Obecni także byli członkowie zarządu „Lubuskiego Porozumienia Zielonogórskiego”- nowo przyjętego związku do Federacji ”PZ”.
Na początku głos zabrał Vice- Minister Zdrowia Marek Twardowski, mówiąc o swoich sukcesach w MZ.
Przedstawicielki Federacji ”PZ” nie zostały dopuszczone do głosu, chcąc dokładnie przedstawić sytuację bieżącą w ”PZ” oraz przyczyny usunięcia związku lubuskiego. Miało to istotne znaczenie dla obecnych na sali lekarzy przed podjęciem kluczowych uchwał decydujących o ich przyszłości.
Po raz kolejny zarząd lubuskiego związku nie zaprosił przedstawicieli Sekretariatu "PZ"
na tak ważne spotkanie, nie dając swoim członkom pełnej wiedzy. Na sali jawnie dyskredytowano powstanie nowego związku „Lubuskie Porozumienie Zielonogórskie”, traktując je jako działalność rozłamową i tworzenie konkurencji dla starego związku. Zarząd nasz -”LPZ”- przedstawił kolejny raz koncepcję powstania nowej organizacji, jako koła ratunkowego dla lekarzy, którzy będą chcieli dalej być członkami Federacji. Zarząd W.Perekitko ponownie oszukiwał obecnych na sali,że bezpieczeństwo pracy lekarzy , warunki kontraktu jak i stawki zależą tylko od ich działalności, całkowicie dyskredytując w ten sposób działalność Sekretariatu „PZ”.
Delegaci na sali wyrazili wolę bycia w Federacji ”PZ”. Jednakże na wniosek zarządu W.Perekitko
podjęli rozbijacką uchwałę dającą plenipotencje zarządowi do tworzenia nowej organizacji ogólnopolskiej. Tym samym lubuscy lekarze stali sie zakładnikami polityki zarządu Perekitki.
Po tak podjętej niekorzystnej dla jedności Federacji ”PZ” uchwale pozwolono zabrać głos Joannie Cieciuch i Elżbiecie Protasiewicz. Jednak za późno by cokolwiek móc zmienić.
Równolegle w Lublinie odbywał się walny Zjazd Delegatów Lubelskiego Związku, na którym byli
Sekretarze „PZ”. Przedstawili oni lubelskim lekarzom argumenty za utrzymaniem jedności Federacji „PZ”. Dzięki mądrości tamtego środowiska uchwała lubelskiego zarządu
o przystąpieniu do nowej federacji została odrzucona. W ten sposób województwo lubelskie pozostało w rodzinie Federacji „PZ”.


 

Robert Sapa

 

 

Sprzedaż przychodni - kto się tego boi?

Protestują przeciwko planom NFZ

Leki na hemofilię się spóźnią

NFZ z paskudnej choroby wyleczy tylko dzieci

Trudniej będzie uzyskać zgodę na leczenie za granicą

Szpitalom nie opłaci się sztuczne wydłużanie leczenia

Zamieszanie wokół finansowania leczenia reumatyzmu

Kolejne rozmowy w szpitalu w Iławie

Kaczyński: Szpitali nie wolno prywatyzować

 

Zanim zagłosujesz przeczytaj i pomyśl !

 

Dlaczego powinniśmy być w Federacji ”PZ”?

1/Jednolita silna, niezależna, niezawisła, apolityczna i największa reprezentacja naszego środowiska
2/Sprawdzona w najtrudniejszych sytuacjach dla lekarzy POZ dająca poczucie bezpieczeństwa i
i ochrony swoim członkom na terenie całego kraju przed dyktatem NFZ i wpływem
polityków.
3/Znacząca i wpływowa w świecie polityki zdrowotnej-współpraca z Ministerstwem Zdrowia
Sejmem, Senatem i innymi organizacjami.
4/Negocjująca najlepsze warunki kontraktów dla swoich członków

Dlaczego powstało Lubuskie Porozumienie Zielonogórskie jako nowa organizacja pracodawców POZ w naszym województwie?

Po decyzji Sekretariatu wykluczenia naszego związku z Federacji Porozumienia Zielonogórskiego nie doczekaliśmy się Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w czasie którego Zarząd powinien był się poddać pod ocenę lubuskich lekarzy POZ, zaprosić Sekretariat celem publicznej konfrontacji stanowisk i znaleźć wyjście z tej trudnej sytuacji. W związku z tym przystąpiliśmy do szybkiej rejestracji nowego związku, który miał być "tratwą ratunkową" dla naszego województwa, aby pozostać w Federacji, w sytuacji gdyby doszło do podtrzymania decyzji Sekretariatu przez Prezydium. W przypadku znalezienia porozumienia z władzami Federacji nowy związek miał przestać istnieć. Niestety do porozumienia nie doszło a Prezydium podtrzymało decyzję Sekretariatu. Naszym staraniem Lubuskie Porozumienie Zielonogórskie zostało przyjęte w ostatnią sobotę w szeregi Federacji, aby wszyscy nasi lekarze mogli ponownie stać się jej członkami i zachować korzyści płynące z przynależności do Federacji.

Czy powinna być druga Federacja?

Federacja PZ to odpowiednik NSZZ "Solidarność" ludzi pracy.
Stworzona z idei protestu przeciw narzuconym warunkom pracy, cenom i upodleniu przez pracę.
To organizacja lekarzy niezależnych, wolnych i samorządnych.
Nie wierzysz?
Zablokuj projekt Ministerstwa o nowym wzorze recept.
W jedności z Federacją tego dokonasz !

Nowotworzona "Unia lekarska" to model dawnego OPZZ Alfreda Miodowicza
Stworzona z ambicji człowieka z Ministerstwa, sterowana i uległa politycznie.
Tworzona by skonfliktować, podzielić i podporządkować.
Nie wierzysz ?
Wstąp do UNII i zmień projekt Ministra Zdrowia o nowym wzorze
recept z 6 zabezpieczeniami za twoje pieniądze.
Spytaj go, czy tak realizuje swoje opowieści o szwedzkim elektronicznym modelu recepty

 

 

 Robert Sapa

 

Stanowisko Porozumienia Podkarpackiego Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia

Prezydium Porozumienia Podkarpackiego Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia z troską przyjmuje informacje dotyczące sytuacji w Porozumieniu Zielonogórskim.

Oczekujemy realizacji uzgodnień  poczynionych podczas rozmów i spotkań z Sekretariatem, co będzie skutkować usprawnieniem funkcjonowania Federacji.

Jesteśmy przekonani, iż wzmocni to pozycję naszej organizacji.

Mając powyższe na uwadze, Prezydium Porozumienia Podkarpackiego Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia rekomenduje pozostanie w Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie.

 

Prezes Prezydium PP ZPOZ

Mariusz Małecki

V-ce Prezes Prezydium PP ZPOZ                    V-ce Prezes Prezydium PP ZPOZ

                                                Mariusz Kocój                                                   Wiesław Witek

 

Oświadczenie ZK OZZL w rocznicę rozpoczęcia ogólnopolskiego strajku lekarzy

 

OZZL: Strajk jest tylko kwestią czasu

Do jakiej opieki lekarskiej mają prawo osoby pracujące w Hiszpanii

Komentarz GP: Wyzwanie prezesa NFZ

NFZ skazuje na cierpienie chorych na stawy

Prywatyzacja szpitali: Ratunek czy skok na kasę

Spółki były warunkiem oddłużenia szpitali

Mało lekarzy w mazowieckich szpitalach

NOTATKA ZE SPOTKANIA - Warszawa 13.05.2008

 

W dniu 13 maja 2008 roku w Centrali NFZ odbyło się spotkanie Prezesa NFZ z przedstawicielami Federacji – Porozumienie Zielonogórskie. Ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia udział wzięli: Jacek Paszkiewicz – Prezes NFZ i Krzysztof Klichowicz – DSOZ NFZ. Porozumienie Zielonogórskie reprezentowali Sekretarze PZ Bożena Janicka i Jacek Krajewski.

Podczas spotkania omówiono:

1. Zgodnie z porozumieniem ze stycznia i prowadzonymi rozmowami analizowano
- Propozycje zmiany stawek kapitacyjnych od 1 lipca 2008 roku
- Propozycje wzrostu stawek rozliczeniach programów profilaktycznych w POZ

Prezes NFZ wskazał na obowiązek sprawozdawania przez świadczeniodawców POZ zgodnego z zapisami zarządzenia nr 69/2007/DSOZ (z późniejszymi zmianami).
PZ w związku ze złożoną i nieuregulowaną materią prawną w tym zakresie (brak rozporządzenia MZ) oraz organizacyjną (brak ogólnodostępnych) elektronicznych kart ubezpieczenia zdrowotnego wskazał na możliwe problemy z realizacją nakładanego obowiązku.


Prezes NFZ zobowiązał się do przeanalizowania możliwości finansowych NFZ w celu zrealizowania przedstawionych propozycji, co będzie tematem spotkania w dniu 21.05.2008.

2. PZ zgłosiło propozycję opracowania programu zapobiegania i prewencji gruźlicy do realizacji przez lekarza POZ z uwzględnieniem finansowania dodatkowej diagnostyki.
3. PZ zgłosiło problem z zapewnieniem dostępności do świadczeń związanych z leczeniem i nadzorem nad chorym z gruźlicą oraz osób z kontaktu z gruźlicą w Poradniach Pulmonologicznych kontraktowanych przez NFZ.
4. PZ zgłosiło propozycję uszczegółowienia obowiązków sprawozdawczego dla pielęgniarki POZ finansowanej kapitacyjnie do pozycji 2.2-2.7 z załącznika nr 5 do umowy POZ. Prezes NFZ zobowiązał się do opublikowania stosownego komunikatu dla świadczeniodawców.
5. Poruszono problematykę związaną z projektowanym, nowym sposobem organizacji opieki medycznej poza godzinami funkcjonowania POZ oraz pielęgniarskiej opieki środowiskowej w POZ (finansowanie według katalogu zrealizowanych świadczeń-
odrębne pismo).
6. PZ przedstawił problemy związane z organizacją pracy pielęgniarki POZ w kontekście funkcjonowania gabinetów pielęgniarek POZ, pobierania materiałów do badań diagnostycznych (
pisemne stanowisko PZ i wyciąg z zapisów prawnych
przedstawiono odrębnie).
7. Problemy związane z informatyzacją i sprawozdawczością pozostawiono do omówienia na spotkanie zaplanowane 21 maja 2008 roku.Sekretarze PZ

Bożena Janicka

Jacek Krajewski

 

 

Nowa lista refundacyjna, nowy wzór recept

Jak NFZ zapłaci za poród

Cztery leki wstrzymały listę

NFZ się nie spieszy. Pacjent poczeka

Kopacz: pacjenci zapłacą mniej za 85 preparatów z listy leków refundowanych

Nowe recepty mają uniemożliwić ich fałszowanie

Recepta będzie tak bezpieczna jak banknot

85 pozycji na liście leków refundowanych

 

 

Lubuskie znowu w rodzinie Federacji ”Porozumienie Zielonogórskie”

Decyzją Sekretariatu PZ Lubuskie Porozumienie Zielonogórskie-nowy związek pracodawców lekarzy POZ naszego województwa - zostało przyjęte do Federacji „PZ”

10 maja 2008 na posiedzeniu Prezydium PZ w Rajgrodzie została podjęta uchwała obligująca Sekretariat PZ do przyjęcia Lubuskiego Porozumienia Zielonogórskiego do Federacji PZ w dniu jej ustanowienia. Głosami województw: wielkopolskiego, śląskiego, dolnośląskiego, opolskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego lubuskie powróciło do Federacji PZ . Wstrzymało się województwo małopolskie, mazowieckie było przeciw.

 Robert Sapa

Informacja po konferencji prasowej na temat „Projektowanych zmian na listach leków refundowanych”

Jarosław Kaczyński: rząd przeznacza za mało pieniędzy na służbę zdrowia

NFZ skazuje osoby z nowotworem mózgu na śmierć

OZZL złoży skargę do Trybunału Konstytucyjnego ws. czasu pracy lekarzy

Aptekarze: NFZ zgarnia nasze pieniądze

Demagogia zamiast debaty

Oświadczenie ZK OZZL w sprawie prywatyzacji szpitali

Większość firm nie będzie musiała mieć e-podpisu od 21 lipca

KPP: Komercjalizacja szpitali jest niezbędna

Lekarze nie chcą rewolucji

"Rząd powinien się podać do dymisji"

ZOZ na sprzedaż

Zdrowie na sprzedaż

Krótka rozprawa między premierem Tuskiem (PO) a ministrem Balickim (SdPl) w sprawie szpitali

Oddłużanie szpitali? To po co się tak staraliśmy

Bierzanowski dyrektorem NFZ?

Nowy system nie poprawi jakości świadczeń, ale uśredni ich wycenę

Chorzy na raka nie mogą czekać w kolejce

Grupa trzymająca szpital

Związki zawodowe nie chcą zmian

Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Zarządzenie nr 26 /2008/DSOZ
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 9 maja 2008 r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia nr 69/2007/DSOZ 
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna

Wszystko o szpitalach, komercjalizacji, prywatyzacji służby zdrowia

Kopacz: Nie straszmy pacjentów prywatyzacją

Możesz się leczyć prywatnie, ale za darmo

 

Apel do lubuskich lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej


Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Jak Wam wiadomo decyzją Prezydium „Porozumienia Zielonogórskiego” związek lubuski został skutecznie wykluczony z Federacji „PZ”.
Jest to dla Nas wszystkich ciężka, bolesna, może i niezrozumiała decyzja.
Musicie jednak wiedzieć, że nie była ona skierowana przeciwko nam lekarzom, ale przeciwko działaniom lubuskiego zarządu na szczeblu Federacji.
W uzasadnieniu Federacji „PZ” możemy zauważyć, że działania zarządu związku lubuskiego są szkodliwe dla jedności naszej organizacji, wręcz grożą jej rozpadem.
Niestety, taka jest prawda.
Latem 2003 zakładaliśmy „PZ”.
Z trudem budowaliśmy jedność województw naszego Kraju.
Jednak po paru spotkaniach wszyscy już wiedzieliśmy, iż w jedności spiętej na poziomie całego kraju jest wielka siła, która może przewracać nawet Rządy.

Więc komu mogłoby zależeć na rozbijaniu jedności Federacji, reprezentującej praktycznie całą Polskę?
Na pewno wybitnemu znawcy dewizy „divide et impera” !!!
Bez zwątpienia rządzący krajem z takiego biegu zdarzeń nie posiadaliby się ze szczęścia.
Jednym z głównych instrumentariuszy takiego scenariusza, niestety, okazał się zarząd lubuski idący ramię w ramię ze związkiem lubelskim.

Nasza obawa niekorzystnego biegu zdarzeń zrodziła się już na jesieni 2007 roku, kiedy to jeszcze byliśmy w zarządzie lubuskiego związku.
Próbowaliśmy Was ostrzegać, przeciwdziałać destrukcyjnym aspiracjom byłego przewodniczącego Marka Twardowskiego, który realizując prywatne ambicje, już szykował się do opuszczenia lubuskiego związku na szczebel rządowy.
On dokonał wyboru kierując się swoim interesem i obiecując realizację naszych wspólnych interesów.
Jednak okazało się, że kierują nim głównie chęci wpływania na decyzje organizacji, nie tylko na poziomie województwa, ale i Federacji.
Stąd też staranny, wyreżyserowany dobór członków nowego zarządu, niemalże koronkowa robota.
Nasze krytyczne uwagi i głosy okazały się wołaniem na puszczy.
Mając inne spojrzenie na działania lubuskiego zarządu, niebezpieczne dla ogólnego interesu Federacji, zostaliśmy skutecznie wyrzuceni.
Dziś, po decyzjach Prezydium PZ można uznać, że wszyscy zostali ewakuowani za burtę tonącego lubuskiego statku.

Rodzi się pytanie co dalej?

Uważamy, że ambicją lekarzy naszego województwa jest pozostać w rodzinie Federacji.

Nasze województwo było głównym założycielem „PZ” , mieliśmy szerokie prerogatywy:
bardzo silną wojewódzką reprezentację zjednoczonych lekarzy, znaczący udział we najwyższych władzach Federacji reprezentowanych przez 5 delegatów, 2 sekretarzy i rzecznika.

Wystarczyło parę miesięcy działania nowego lubuskiego zarządu, a ostał się jeno sznur.
Dziś praktycznie nie mamy nic.

Pozbawienie nas funkcji delegatów decyzją związku lubuskiego, nie dało nam cienia szansy na obronę pozostawienia nas w rodzinie Federacji.
Wyśmiana przez biorących udział w Prezydium argumentacja i histeryczna psychodrama obecnych lubuskich delegatów na Prezydium wykluczeniowym, tylko wbiła kolejny gwóźdź do trumny z zawartą w niej oceną wartości Zarządu reprezentującego naszych lekarzy.
Musicie zdawać sobie sprawę, że na ponad 30 odbytych Prezydiów nasi delegaci Krystyna Sławińska i Ryszard Iliaszewicz brali w nich udział nie więcej niż 4 razy.
Niektórzy z delegatów z Polski widzieli ich po raz pierwszy i ostatni.
Krzysztof Radkiewicz zaś swoim obraźliwym zachowaniem pozostanie na długo w ich pamięci.
Więc jak mieli być dla nich wiarygodni??
W kuluarach nazywano nas województwem ministrozależnym.
Rzeczą zrozumiałą jest to, że każda organizacja, która z natury rzeczy stoi po drugiej stronie barykady w stosunku do rządzących, musi być niezawisła, niezależna, samodzielna, bez żadnych wasalnych powiązań.

Inaczej potoczyły się losy związku lubelskiego:
decyzja Prezydium uchyliła uchwałę Sekretariatu i Związek Lubelski pozostał w Federacji.
Koronnym argumentem był fakt, że jego zarząd wcześniej poprosił o spotkanie przedstawicieli Sekretariatu z lubelskimi lekarzami, gdzie zostały wyjaśnione wątpliwości związane z Uchwałą Sekretariatu o wykluczeniu związku ich województwa.

Zarząd lubuski postąpił inaczej.
Mimo naszych próśb, bojąc się konfrontacji, nie chciał doprowadzić do spotkania Sekretariatu z lubuskimi lekarzami.
Mogłoby to wiele rzeczy wyjaśnić, a może nawet uniknąć tak brzemiennej dla nas w skutkach decyzji.
Nieobecność naszych lekarzy pod parasolem ochronnym Federacji ”PZ” jest bardzo dla nas niebezpieczna.

Jak wiecie, ustalenia warunków kontraktu, od którego zależy byt naszych praktyk, rozstrzygają się na poziomie warszawskim, są one negocjowane w centrali NFZ.
Jeżeli nie będziemy nadal członkiem Federacji , nikt nie będzie chciał rozmawiać z małym związkiem , który nie spełnia kryteriów reprezentatywności.
Jakiekolwiek negocjacje na poziomie lubuskiego oddziału NFZ i próby zmiany ustalonych centralnie warunków, są skazane na niepowodzenie.
Na poziomie lubuskiego NFZ nie można nawet zmienić kropki czy przecinka w umowie.
To było możliwe w czasach Kas Chorych, 8 lat temu, ale nie dziś , po scentralizowaniu NFZ.
Za dwa lata czeka nas nowy podział na 4-5 oddziałów NFZ.
W Zielonej Górze będzie punkt podawczy dla tych, którzy nie będą chronieni parasolem Federacji „PZ”.

Kolejną niebezpieczną rzeczą będzie rozbijacka działalność lubuskiego zarządu, który realizując własne prywatne ambicje i mszcząc się za usunięcie z ogólnopolskiej organizacji, będzie starał się zdewastować Federację PZ
A ofiarami tej rozgrywki będziemy tylko my – lubuscy lekarze.

Normalną, zdrową natychmiastową reakcją w takiej sytuacji, winno być poddanie się do dymisji lubuskiego zarządu a następnie zorganizowanie spotkania wszystkich lekarzy z województwa z Sekretariatem „PZ”, ponowne głosowanie i poddanie się woli większości.

Takie są zasady i zachowania w organizacjach, które rządzone są demokratycznie.

Jeżeli tego się nie robi, a kilka osób zarządu swoimi decyzjami stawia Nas jako zakładników w bardzo niebezpiecznej grze, wtedy można zniweczyć bezdyskusyjny cud w naszym środowisku jakim była jedność, solidarność, niezależność i zespołowe działanie.
Było to naszą jedyną, najbardziej skuteczną bronią.


Idea - jako Nasz kamień węgielny „jeden za wszystkich wszyscy za jednego”,
została zdewaluowana i wypaczona na rzecz interesów i kultu jednostki .
Może w konsekwencji być, poprzez działania zarządu lubuskiego, zabita.

Wzywamy Was wszystkich,
do ratowania jedności lekarzy naszego województwa i czynienia heroicznych starań tak, abyśmy pozostali w rodzinie województw Federacji „Porozumienie Zielonogórskie”Nowy Zarząd
Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia
„Lubuskie Porozumienie Zielonogórskie”
Robert Sapa
Elżbieta Tomiak
Teresa Munia
Mikołaj Ossowski


 

 

Rozłam wśród lekarzy rodzinnych?

Prokuratura: doktor G. nie uśmiercił pacjentów

PO: szpitale oddamy w ręce samorządów

Mirosław G. nie zabił swoich pacjentów; wkrótce wróci do pracy

Na dywaniku u premiera ws. przecieku o prywatyzacji szpitali

Kopacz tylko od dobrych wiadomości

 

Szpitale nie dostają pieniędzy z podatku Religi

Komentarz GP: Ofiary podatku Religi

NFZ zamroził 219 mln zł na leczenie ofiar wypadków

MZ zapewnia, że nie będzie obligatoryjnego przekształcania szpitali w spółki

Szpitale dla samorządów

Szpitale na sprzedaż

Szpitale mają być spółkami

Pismo do Minister Zdrowia w sprawie opcji na jednego lekarza

 

 

Konin spotkanie grupy roboczej ds. informatyzacji

 

W dniu 30.04.2008 w Koninie odbyło się posiedzenie robocze w sprawach informatyzacji W spotkaniu brali udział Sekretarze Bożena Janicka i Jacek Krajewski oraz zaproszeni informatycy. Ponadto uczestniczyli w nim Rzecznik Robert Sapa oraz Dyrektor Biura "PZ" Cezary Marczek. Omawiane kwestie to:

1/ powołanie grupy eksperckiej do oceny wartości programów informatycznych koniecznych do prowadzenia rozliczeń i sprawozdawczości z NFZ dla członków "PZ"

2/ określenie procedur i zasad testowania wybranych programów-wybór reprezentatywnej grupy badawczej-określenie zakresu działania oraz współpracy z grupą ekspercką.

3/ Zapoznano się z danymi dotyczącymi zaawansowania implementacji programów informatycznych pod względem jakościowym i ilościowym w poszczególnych województwach

4/ Zwrócono uwagę na brak rozporządzenia MZ, które określa sposób sprawozdawania danych dla NFZ
-omawiała Sekretarz Bożena Janicka

5/ Zaproponowano termin spotkania zespołu eksperckiego mającego na celu wypracowanie propozycji procedur testowania programów na terenie kraju - prowadził Sekretarz Jacek Krajewski

6/ Omówiono zasady dalszej współpracy Federacji "PZ" i związku łódzkiego. W tej części spotkania uczestniczył przedstawiciel Porozumienia Łódzkiego - Łódzkiego Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia
7/ Zakończenie spotkania

Rzecznik Robert Sapa

 

Spotkanie w Centrali NFZ - Warszaw 6.05.2008

 

W dniu 6 maja w Warszawie w Centrali NFZ odbyło się spotkanie Sekretarzy Porozumienia Zielonogórskiego z przedstawicielami Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia i Izby Pielęgniarek i Położnych.

Omawiane tematy dotyczyły
- organizacja pracy gabinetu pielęgniarki poz – w świetle obowiązującego prawa tj. Ustawa…, Rozporządzenie MZ, Zarządzenie Prezes NFZ 69/2007
- problem pobierania materiału do badań diagnostycznych przez pielęgniarki w domu chorego – transport materiału a dojazd pielęgniarki do miejsca jego pobrania
(wyciąg z obowiązujących zapisów prawnych)
- odpady medyczne i obowiązujące procedury w świetle pracy w terenie
- realizacja umowy POZ w rodzaju pielęgniarstwo poz w gabinecie i domu chorego zabezpieczenia dostępności do świadczeń pomiędzy 8.00-18.00
- zlecenia od lekarzy specjalistów do pielęgniarki poz …
- zasady funkcjonowania gabinetu zabiegowego lekarza poz

W rozmowach z NFZ poruszono również
1. podział dodatkowych środków finansowych w Narodowym Funduszu Zdrowia a stawki w poz…- realizacja uzgodnień z PZ
2. projekt ujednolicenia tekstu Zarządzeń Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna
3. sprawozdawczość w poz
Dalsze pracę nad wskazaną tematyką będą prowadzone na kolejnym spotkaniu z Prezesem NFZ.

Bożena Janicka
Jacek Krajewski

 

 

Lekarze POZ będą wykreślać pacjentów?

Muszą wytłumaczyć, dlaczego rodziły w Niemczech

Trudne miesiące przed służbą zdrowia

Dla dobra chorych będzie mniej specjalistów

Państwo skazuje bezbronne dzieci na kalectwo

Choroby krwi lepiej leczone

Wiceminister zdrowia podał się do dymisji

Porozumienie w suwalskim szpitalu. Dyrektor podał się do dymisji

NFZ pieniądze ma, ale nie może ich wydać

Pacjenci iławskiego szpitala jednak zostaną ewakuowani

Suwałki: chorym grozi śmierć 

Lekarze POZ testują aplikacje rozliczeniowe

Szpitale walczą o pieniądze

Prokurator na porodach

Zainteresowanie polisami zdrowotnymi będzie zależeć od liczby świadczeń opłacanych przez NFZ

Reforma służby zdrowia to najpilniejsze zadanie rządu

Pomorze - co 10. poradnia bez kontraktu

Pacjenci pozywają państwo

Nie ma ugody między chorymi na hemofilię a Skarbem Państwa

Życie bez całodobowego ambulatorium

NFZ: Mniej pieniędzy za cesarskie cięcia

Zwycięzca przetargu musiał odnowić Relidze gabinet

Radomski szpital odzyska dwa oddziały

Minął termin wypowiedzeń dla połowy lekarzy w szpitalu w Iławie

W więziennych szpitalach brakuje lekarzy

OZZL doniesie na premiera do prokuratury

W środę Kopacz zdecyduje co z oddziałami?

Czy do Radomia wróci onkologia? Dziś decyzja

Będzie śledztwo ws. porodów Polek w niemieckim Schwedt

Stan opieki psychiatrycznej w Polsce jest bardzo zły - ocenia NIK

Aneksy do umów z NFZ będą obowiązywać przez dwa miesiące

Tisze jedziesz, dalsze budiesz, czyli taktyka Tuska

Półtora miliona godzin tygodniowo na biurokrację

Potrzeba profilaktyki jodowej wciąż aktualna

Pieniądze znów nie poszły za pacjentem

W stolicy brakuje miejsc na porodówkach

Zamieszanie ze zdrowotnym stemplem

W Witkowicach zostały tylko ściany

Spółka ze szpitala

Korupcja w ochronie zdrowia musi stanowić margines

Komunikat - aplikacja rozliczeniowa z NFZ


W związku z zamieszczaniem ko unikatów przez NFZ na swoich stronach i informowaniu świadczeniodawców o prowadzonych rozmowach w Centrali NFZ informujemy, że są stałe rozmowy Porozumienia Zielonogórskiego w tej sprawie z Prezesami NFZ.
Na spotkaniu w Centrali NFZ w dniu 16 kwietnia ustalono

1.koniecznoś testowania programów w środowiskach testowych
2.wskazano nadal występujące problemy i braki w dokonaniu pełnej otwartości
3.możliwość dalszego rozliczania się w aplikacji rozliczeniowo sprawozdawczej NFZ na dotychczasowych zasadach.
Omówiono również bieżące problemy i wskazano na konieczność dalszych spotkań

W załączeniu notatka ze spotkania

W związku z podjęciem takich ustaleń w Centrali NFZ wystosowano pisma do Dyrektorów OW NFZ z wnioskiem o wdrożenie podpisanych ustaleń

Bożena Janicka
Sekretariat PZ

 

Załączniki

1. zalacznik1.doc

2. notatka.pdf

 

Komunikat z Nadzwyczajnego Prezydium PZ

 

Komunikat z Nadzwyczajnego Prezydium Porozumienia Zielonogórskiego w dniu 27.04.2008 w Warszawie.
W dniu 27 kwietnia 2008 w Warszawie odbyły się obrady Delegatów Prezydium PZ, których tematem było:

1. Przyjęcie protokołów z poprzednich obrad Prezydium PZ (Rydzyna i Konin).
2. Przedyskutowano i rozpatrzono wnioski dotyczące zmian w statucie Federacji "PZ". Prezydium odrzuciło propozycję poprawek ze względu na brak umocowań merytorycznych, jednocześnie wyraziło wolę zmian statutowych, które będą miały na celu realną poprawę funkcjonowania organizacji. Realizacja tego przedsięwzięcia musi być uwarunkowana potencjalnymi możliwościami poszczególnych związków wojewódzkich.
3. Delegaci Prezydium "PZ" po wielogodzinnych obradach, odnieśli się do odwołań Związków: Lubelskiego i Lubuskiego w sprawie wykluczenia z Federacji "PZ".
a) Znaczącą większością głosów Delegatów PZ, pozytywnie rozpatrzono odwołanie Związku Lubelskiego od decyzji Sekretariatu "PZ".
b) Negatywnie natomiast rozpatrzono odwołanie Związku Lubuskiego, w wyniku czego Związek Lubuski przestał być członkiem Federacji "PZ".
4. Przekazano informacje w spawach informatycznych z rozmów w Centrali NFZ.
5. Ze względu na późną porę toczących się obrad dalszą tematykę przeniesiono na następne posiedzenie Delegatów "PZ". Zamknięto obrady.


Sekretariat PZ

 

MZ o stażach i rezydenturach

Radziwiłł: Niesienie pomocy chorym nie tylko powinnością, ale i przywilejem

Za pięć lat zabraknie w Polsce lekarzy

Lekarze z Iławy mogą odejść z pracy

Dodatkowe ubezpieczenia od 2009 roku, ale bez ulgi podatkowej

Czy lekarz może odmówić pacjentowi pomocy?

Źle się rozliczają, trzeba zmienić system

Wielkie szpitale w coraz większych długach

Lekarz oficjalnie zarabia więcej

Udawany dialog społeczny w ochronie zdrowia - prezentacja z konferencji w dniu 22 kwietnia 2008

Nierealne wymagania NFZ

Lekarz może publicznie krytykować fachowość kolegi

Nowy szef AOTM

"MSWiA może, ale nie musi zapłacić za karetkę"

Bez lekarstw i lekarzy - oto poznańska karetka

Śląski NFZ przeciw chorym na cukrzycę

Mężczyźni dyskryminowani przy badaniach

Młodzi lekarze zarabiają mniej

Kodeks Etyki Lekarskiej niezgodny z konstytucją

Znowelizowana 12 marca ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty (DzU nr 58, poz. 351)

Lekarzowi trzeba płacić za kserowanie dokumentacji

NFZ odda pieniądze miastu

NFZ "uśrednia" chore dzieci

Toruńskie szpitale podzielą chorych na grupy

Religa: Pinkas nie mógł wziąć łapówki

Bon zdrowotny lekiem na całe zło

Młody lekarz rozpocznie specjalizację zaraz po studiach

NRL przeciwko stosowaniu homeopatii

OZZL o nowelizacji ustawy o zoz i rozporządzeniu MZ w sprawie płac w publicznych ZOZ

Kopacz: Będzie rozmowa edukacyjna i wychowawcza z szefem NFZ

System motywacyjny zamiast wzrostu płacy zasadniczej

Reforma ochrony zdrowia niezbędna samorządom

Lekarz zdecyduje, która karetka powiezie chorego

Szpitale nie dogadują się z funduszem zdrowia

Eksperci BCC: system ochrony zdrowia to dział gospodarki

Bezpłatne leki dla dawców krwi i przeszczepu

NFZ leczy się prywatnie

 

Taśma pogrąża byłego dyrektora szpitala MSWiA

Szpitale odeślą z kwitkiem ciężarne Polki

Podwójne życie specjalistów

Afera w szpitalu MSWiA

OZZL: w radomskim szpitalu są naruszane prawa pracownicze

Odszedł, bo chciał szybko sprywatyzować szpitale?

Kryzys w Radomiu - Kryzys w systemie

Były wiceminister zdrowia J. Pinkas aresztowany

Ocena kodeksu etyki za tydzień

Minister zdrowia pomogła chorym na raka

Ile NFZ da szpitalom?

Czy Pinkas zostanie aresztowany

Dodatkowe ubezpieczenia w zamrażarce

 

DECYZJE GIF O WSTRZYMANIU W OBROCIE PRODUKTÓW LECZNICZYCH

Decyzja Nr 10/WS/2008 z dnia 17-04-2008
CORHYDRON 100
pod.odp. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A., Jelenia Góra

Komunikat DSOZ w związku z wątpliwościami wynikającymi z konieczności stosowania zasad i trybu wystawiania recept uprawniających do nabywania refundowanych leków stosowanych w chorobach przewlekłych.

Jutro będzie nowa lista leków refundowanych

Szef NFZ dał firmie lekowy monopol

Skandal w rządowym programie walki z rakiem

Lekarze mają leczyć, a nie obserwować

Zatrzymany za łapówki

Były wiceminister zdrowia Jarosław P. w rękach ABW

Co trzeci lekarz do zwolnienia

Koniec podwyżek z większych kontraktów z NFZ?

NFZ: Chorujesz na raka, to czekaj na leczenie

Pacjencie, dla swego dobra ustaw się w kolejce

Lekarze wypowiadają klauzulę opt-out

Ministerstwo chce umorzyć o 70 proc. pożyczki zoz-om

NRL przeciwna zniesieniu lekarskiego stażu podyplomowego

Zamiast NFZ będzie 6 funduszy

Szpital już w prywatnych rękach

"Gazeta Prawna"/Kopacz: 6 funduszy zamiast NFZ

Czy Ewa Kopacz nie pracuje za dużo?

"Praca ponad 48 godz. tygodniowo to dobra wola lekarzy"

Twardowski: praca ponad 48 godz. tygodniowo to dobra wola lekarzy

 

Informacja z posiedzenia Sekretariatu „PZ” w Warszawie w dniu 09.04.2008


W dniu 9 kwietnia w Warszawie odbyło się posiedzenie Sekretariatu PZ.
W spotkaniu udział wzięli Sekretarze PZ, Komisarz PZ , Rzecznik PZ i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Ponadto Dyrektor Biura Cezary Marczek i zaproszeni goście.

Omówiono :
1/Sprawy bieżące , korespondencje i planowane kolejne spotkania.

2/Przedstawione zostały uzgodnienia w Centrali NFZ. Sekretarz Bożena Janicka wskazała na brak rozporządzeń wykonawczych dotyczących OWU na 2008 rok jak i do ustawy o gromadzeniu ,przechowywaniu i udostępnianiu danych.

3/Przedstawiono dalsze zaawansowanie prac w Federacji „PZ” nad obecnym stanem informatyzacji i optymalnymi programami informatycznymi do sprawozdawczość. Referowali Sekretarz B.Janicka, J. Krajewski,

3/Spotkanie z przedstawicielami z podkarpackiego „PZ” prowadzone przez Sekretarza Mariusza Wójtowicza .

W imieniu Sekretariatu „PZ”
Rzecznik „PZ”

Robert Sapa

 

 

Komunikat ze spotkania przedstawicieli „Porozumienia Zielonogórskiego” z władzami Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych”


W dniu 10.04.2008 w Warszawie na zaproszenie władz NIPiP reprezentowanych przez Prezes Elżbietę Buczkowską odbyło się spotkanie z przedstawicieli „PZ”.
W spotkaniu z PZ wzięła udział Sekretarz PZ Bożena Janicka i Rzecznik Robert Sapa.
W trakcie rozmów omówiono obecną problematykę funkcjonowania POZ w zakresie świadczeń lekarskich i pielęgniarskich .Poruszano szereg problemów np.: organizacja ,dostępność a gabinety pielęgniarki POZ , pobieranie materiału do badań diagnostycznych w domu chorego, higiena szkolna- rola, zadania i finansowanie, niskie finansowanie świadczeń przez NFZ, dodatkowe obciążenia wynikające ze zleceń Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej i Szpitali ,konieczność uregulowania opieki pielęgniarki środowiskowej - nowy produkt , potrzebę współpracy między pielęgniarstwem środowiskowymi a lekarzami rodzinnymi
Strony opowiedziały się za koniecznością wyłączenia POZ ze struktur lecznictwa zamkniętego.
Poruszana tematyka zostanie przedstawiona podczas obrad Sekretariatu ”PZ”

Rzecznik „PZ”
Robert Sapa


Lekarze wypowiadają klauzule opt-out

Lekarz jako zawód zaufania publicznego w opinii społecznej

Dzieci nam chorują. Nikt nie wie dlaczego

Badania pracowników na podstawie umowy

Kolejny do likwidacji

Jak nieboszczyk zachorował na grypę

Polskie Towarzystwo ADHD o refundacji leków

Raka znowu leczymy nowocześnie

Kopacz: leczenie chorób nowotworowych jest priorytetem

Kolberger: Ten lek pozwala mi żyć z rakiem 

Staż lekarski już na studiach?

E-podpis w szpitalu

Minister zdrowia: chorzy na raka nie muszą przerywać terapii

Wschowski szpital walczy z NFZ o podwyżki

Szpital w Namysłowie wstrzymał przyjmowanie pacjentów

Pacjenci dopłacą do leku, który był za darmo

Znów trudniej do lekarza-specjalisty

Resort zdrowia bez pieniędzy na nowe recepty

Kobiety dzielą się lekiem, który przerywa ciążę

Staż będzie zlikwidowany dopiero za sześć lat

  XII KRAJOWY ZJAZD
 NAUKOWO - SZKOLENIOWY
LEKARZY RODZINNYCH 08-11 MAJ 2008 r.doc

Zarządzenie Nr 22/2008/DSOZ  Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna

Załącznik do zarządzenia nr 22/2008/DSOZ Prezesa NFZ
z dnia 7 kwietnia 2008 r.

 

Spotkanie PZ - NFZ 4.04.2008 r.

 

Warszawa 04 kwietnia 2008
NOTATKA ZE SPOTKANIA

W dniu 4 kwietnia 2008 roku w Centrali NFZ odbyło się spotkanie z przedstawicielami Federacji Porozumienie Zielonogórskie

Ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia udział wzięli

1. Jacek Paszkiewicz - Prezes NFZ
2. Andrzej Strug- Dyrektor Departamentu Informatyki NFZ
3. Krzyszto Klichowicz - DSOZ

Ze strony Porozumienia Zielonogórskiego uczestniczyli

1. Bożena Janicka - Sekretarz PZ
2. Jacek Krajewski - Sekretarz PZ
3. Mariusz Wojtowicz - Sekretarz PZ
4. Andrzej Masiakowski - Ekspert PZ

Podczas spotkania omówiono:

1. Otwartość systemów informatycznych
Prezes NFZ dokonał kolejnej analizy problemu otwartości systemów informatycznych służących do rozliczeń i sprawozdawczości. Punkty sporne referowali przedstawiciele PZ i Dyrektor Departamentu Informatyki NFZ . Ostateczne podsumowanie minionego trzymiesięcznego okresu rozliczeniowego ustalono na dzień 16.04.2008.

2. Oferta aktualizacyjna - w wersji elektronicznej - PZ przedstawił,

- zasady dotychczas zastosowanych uproszczeń aktualizacji w części OW NFZ.
Nadal brak takiego uproszczenia w pozostałych OW NFZ

- wniosek o braku zasadności wykonania aktualizacji ofertowej w proponowanej wersji w oparciu o analizę stanu bieżącego. Istnieją problemy z zaczytaniem aktualizacji ofertowej w związku z wpisaniem danych świadczeniodawców w OW NFZ i następowym wygenerowaniu umów elektronicznych i papierowych. Zaproponowano ewentualne uzupełnienie danych podstawowych w Portalu NFZ po jego pełnym wdrożeniu - co jest zgodne z zapisami projektu OWU wypracowanego w Centrali NFZ. Prezes NFZ polecił analizę problemu i propozycji PZ, którą uznał za zasadną i wymagającą pilnej decyzji.

3. PZ zgłosił problemy z dostępnością, kompleksowością i ciągłością świadczeń pielęgniarki POZ wynikających z braku gabinetów pielęgniarki poz lub wskazania miejsca- gabinetu wykonywania tych świadczeń.
Centrala NFZ zamieści komunikat w tej sprawie .

4. PZ zgłosił problem z kontraktowaniem por. hepatologicznej. Np. na Śląsku ponad 30 poradni, w związku ze zmianą wymaganej do prowadzenia takiego typu poradni specjalizacji lekarskiej ze specjalisty chorób zakaźnych na gastroenterologa może pozostać bez kontraktu.

Prezes wskazał na możliwość odstąpienia przez Dyrektorów OW NFZ od rygorystycznych zapisów i zakontraktowanie świadczeń na dotychczasowych zasadach.

Dalsze pracę nad wskazaną problematyką będą prowadzone w dniu 16.04.2008.

Bożena Janicka
Jacek Krajewski
Mariusz Wójtowicz
Andrzej Masiakowski

 

KALENDARZ SZCZEPIEŃ 2008

 

 

Decyzja Nr 7/WS/2008 z dnia 13-03-2008
PENTAXIM®
pod.odp. Aventis Pasteur S.A., Francja

 

Lekarze protestują przeciwko algorytmowi

Pogotowie ma stać i czekać

Jedź, płacz i płać

Poradnia patologii noworodka niepotrzebna?

NFZ oszczędza na cesarskich cięciach

Plaga sfałszowanych recept w polskich aptekach

Felieton: Kolejny poroniony pomysł...

NFZ wytnie cesarskie cięcia?

Unia wspiera polskie szpitale
Unia pomaga szpitalom
Pacjent ma prawo do zachowania prywatności
Z Kartą Polaka bez planowych zabiegów

Trwa exodus polskich lekarzy

Służba zdrowia leży, "szybkich decyzji" brak

Młodzi lekarze przeciwko likwidacji stażu

Oślepnę przez NFZ

Chce być dawcą narządów, ale NFZ mu nie pomógł

Wojewoda chce grafiki dyżurów lekarzy

Recepty nie do podrobienia? To już historia

NFZ zmienia zasady finansowania leków na raka

System orzekania o zdrowiu jest chory

Nad jednym chorym kilku orzeczników

Minister Kopacz udzieliła pierwszej pomocy ofierze wypadku drogowego

Minister zdrowia chce anulowania decyzji NFZ dotyczącej pacjentów onkologicznych

Powtórka z Radomia w Warszawie?

NFZ: Na katalog nie ma rady

Warszawa: Instytut Hematologii bez lekarzy?

Dodatkowe ubezpieczenia tylko dla zdrowych?

Posłowie PO chcą sprzedać dane pacjentów

To jaskrawy przykład, że brakuje pieniędzy

Koniec wieloletnich kolejek w szpitalach?

Porody w Schwedt podejrzane

Które leki są skuteczne

Mniej terapii na raka

Śmierć ojca Ziobry do umorzenia, lekarze niewinni

Lekarski dyżur po staremu?

Pielęgniarki z radomskiego szpitala stracą pracę przez wojewodę?

Lekarze rodzinni o organizacji opieki profilaktycznej nad dziećmi

Nie choruję, a składki płacę

Wyłudzenia z NFZ - powszechny proceder

Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

 w sprawie powołania Zespołu ds. identyfikacji problemu zdrowotnego

Karetka to nie taksówka, pacjentów wozić nie będzie

Interwencja OZZL w sprawie radomskiej

Kryzys w gminnym ośrodku zdrowia

Medycy nie darują rządowi Radomia

Kiedy pacjent musi płacić za badania?

Agresywni pacjenci wystraszyli dentystów

Oddział okulistyki gaśnie w oczach

Łódzki szpital zakupił pierwszy w Polsce automat do masażu serca

Brak standardów w szpitalach uniemożliwi pobieranie dodatkowych opłat od pacjentów

Lekarze nie będą mogli odejść od łóżek pacjentów

Balcerowicz: Współpłacenie lepsze od podnoszenia składki

Łączenie szpitali lekiem na długi i deficyt kadr

Pacjenci chcą powrotu lekarzy

Szpitale sprawdzają nowy system rozliczania z NFZ

 

Obrady Sekretariatu - Zabrze - 29.03.2008

 
Informacja z posiedzenia Sekretariatu "PZ" w Zabrzu w dniu 29.03.2008

1/ Przedstawione zostały propozycje "PZ" ułatwiające sprawozdawczość w stomatologii oraz problemy świadczeniodawców w przekazywaniu rozliczeń z Oddziałami Wojewódzkimi NFZ.
Zwrócono uwagę na dalsze wadliwe działanie programów w systemie otwartym, uniemożliwiające prawidłową sprawozdawczość.

Zalecono dla członków "PZ" nie podpisywanie aneksów wysyłanych przez NFZ.!!! Referowała Sekretarz Bożena Janicka, Sekretarz Jacek Krajewski

2/ Dokonano posumowania finansów oraz bilansu za rok 2007 w Federacji "PZ".
Referowała Sekretarz Bożena Janicka

3/ Omówiono sprawy dotyczące obsługi prawnej Federacji"PZ"

4/ Przedstawiono zaawansowanie prac w Federacji "PZ" nad optymalnymi programami informatycznymi do sprawozdawczości, które będą zaakceptowane przez członków związków, a zarazem sprostają wymaganiom NFZ. Referowali Sekretarz B. Janicka, J. Krajewski, W. Bołtruczuk

5/ W sprawach różnych przedstawiono obecna sytuację w Federacji "PZ"

W imieniu Sekretariatu "PZ"
Rzecznik "PZ" Robert Sapa

Szanowna Pani Doktor, Szanowny Panie Doktorze,

 

Precedensowa likwidacja 2 oddziałów - onkologii i chirurgii w WSS w Radomiu - miała udowodnić środowisku lekarskiemu, kto w konflikcie o czas pracy i zarobki reprezentuje stronę dysponującą rzeczywistą siłą.

 

Czy w obecnych warunkach możliwa jest "zasadnicza i całościowa reforma polskiego systemu opieki zdrowotnej", o jakiej pisze w załączonym oświadczeniu rzeczniczka MZ?  I kto dziś jest w stanie ją zainicjować i zrealizować  w sytuacji fundamentalnych różnic w ocenie sytuacji przez MZ i NRL?

 

Dokumenty do pobrania:

 1. http://ww.sluzbazdrowia.com.pl/pdf/Oswiadczenie_Ministerstwa_Zdrowia.pdf
 2. http://www.sluzbazdrowia.com.pl/pdf/Stanowisko_Naczelnej_Rady_Lekarskiej.pdf

 

Prosimy o nadsyłanie swoich opinii do wtorku, 1 kwietnia br. Najciekawsze opublikujemy na łamach „Służby Zdrowia”.

 

Dziękujemy,

 
Redakcja "Służby Zdrowia"

 

 

Poszukiwany nowy szef NFZ

Profesura kontra dyrektor szpitala

Urzędnicy się rozmyślili i szpitala nie dadzą

Szpitale spłacają swoje długi

Konkurencja obniży ceny medykamentów

Składka tak wysoka, jak chce rząd

MZ: Samorząd lekarski broni korporacyjnych interesów

Stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej

Konsensus dla ochrony zdrowia

Zmiany w Komisji Zdrowia

Apel mazowieckiego konsultanta ds. onkologii

MZ nowelizuje przepisy o czasie pracy

Lekarz musi być uprzejmy i ogolony

Otrzeźwienie spadło jak grom z jasnego nieba

Polacy uwielbiają zwolnienia lekarskie

Nie ma gdzie leczyć ciężko chorych

Ułatwić życie dzieciom

Niebezpieczna moda

Sejm odrzucił projekty opozycji

Kopacz: W 2010 r. decyzja o partycypacji obywateli w finansowaniu ochrony zdrowia

Prezydent nie posłuchał rezydentów

Składka tak wysoka, jak chce rząd

Ponadpartyjne porozumienie w sprawie inwestycji w ochronę zdrowia

Projekty do komisji, wyższych składek nie będzie

Więcej dla pracowników sanepidu
Jak Polak pracujący we Francji może korzystać z usług medycznych

O zdrowiu przy pustych ławach sejmowych

Rząd nie zgadza się na wpółpłacenie

NFZ zamknie szpitalne oddziały?

Pacjent musi płacić

Sejm/ PiS i LiD przeciw projektowi o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych

Posłowie decydują, czy szpital ma brać opłaty

Epidemia lewych zwolnień

Sejmowy dzień dla zdrowia

11 recept rządu dla służby zdrowia

Miało być merytorycznie, a "wyszła wydmuszka"

 

Rząd miał wywieźć pacjentów helikopterami

Prezes NRL: Rząd jest co najmniej współwinny

Nici z reformy służby zdrowia

Czy onkologia i chirurgia w Radomiu wznowią pracę?

W lubuskich szpitalach cisza przed burzą

"I wzrost składki, i dopłaty"

Koniec "białych sobót i niedziel" w stolicy

Prywatna opieka zdrowotna stanowi 1/3 rynku

BCC: Zabrakło oceny skutków projektów ustaw

Rząd: szpitale nie muszą być spółkami

Oddział ratunkowy czy całodobowa przychodnia?
Czesi rzadziej chodzą do lekarzy
Prywatna opieka zdrowotna stanowi 1/3 rynku

 

Decyzja Nr 7/WS/2008 z dnia 13-03-2008
PENTAXIM®
pod.odp. Aventis Pasteur S.A., Francja

 

Biały Szczyt

"Biały szczyt” - miejscem spotkania osób i środowisk zainteresowanych reformą systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Prace „Białego szczytu” koncentrują się wokół węzłowych zagadnień dotyczących tej reformy. Prace Białego szczytu zostały rozpoczęty 21.01.2008 wystąpieniem Premiera RP i przedłożeniem planowanych zmian przez Panią Minister zdrowia po przez złożone projekty ustaw w Sejmie. Na zapeszenie Premiera RP –w obradach uczestniczyła Bożena Janicka
Kolejne , robocze prace rozpoczęto 29.02.2008 w Komitecie sterującym prowadzonym przez Profesora Adama Safiana , w który składa się z przedstawicieli wszystkich organizacji i środowisk, gdzie PZ reprezentowała Sekretarz PZ Bożena Janicka . Komitet sterujący /modulujący powołał zespoły robocze 

Zespoły robocze – terminarz spotkań 

A. Zespół do spraw zmian organizacyjnych w obszarze zakładów opieki zdrowotnej
Ministerstwo Zdrowia reprezentował Krzysztof Grzegorek
PZ reprezentowali :Mariusz Wojtowicz, Jarosław Skłucki i Andrzej Masiakowski
Terminy posiedzeń:
→ 4 02 2008,
→ 11 02 2008
→ 22 02 2008

B. Zespół do spraw Praw Pacjenta
Ministerstwo Zdrowia reprezentował Marek Twardowski
PZ reprezentowali : Włodzimierz Bołtruczuk, Tomasz Malich
Terminy posiedzeń:
→ 5 02 2008,
→ 12 02 2008
→ 19 02 2008
26.02.2008

C. Zespół do spraw finansowania systemu ochrony zdrowia oraz ubezpieczeń dobrowolnych
Ministerstwo zdrowia reprezentował Andrzej Włodarczyk
PZ reprezentowali Krystian Adamik , Adam Tomczyk i eksperci
Terminy posiedzeń:
→ 7 02 2008
→ 14 02 2008
→ 20 02 2008

D. Zespół do spraw pracowniczych i płacowych
Ministerstwo Zdrowia reprezentowała Mariola Dwornikowska,
PZ reprezentowali Bożena Janicka , Jacek Krajewski
Terminy posiedzeń:
→ 8 02 2008
→ 13 02 2008
→ 20 02 2008

Stanowisko PZ 

Zespoły robocze prace toczyły w wyznaczonych tematach w powiązaniu z planowanymi nizamami ustawowymi obejmującymi między innymi: 

USTAWA o zakładach opieki zdrowotnej 

Ustawa o ochronie indywidualnych i zbiorowych praw pacjenta oraz o Rzeczniku Praw Pacjenta 

USTAWA o dobrowolnych dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych

Ustawa o konsultantach krajowych i wojewódzkich w ochronie zdrowia

USTAWA o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych

USTAWA Przepisy wprowadzające ustawy z zakresu ochrony zdrowia

Ustawa o szczególnych uprawnieniach pracowników zakładów opieki zdrowotnej

USTAWA o akredytacji w ochronie zdrowia

Komitet Sterujący – kolejne obrady 25.03.2008, 05.03.2008, 13.03.2008
Prace prowadzone pod przewodnictwem Prof. Marka Safiana
Obradujący w składzie (Komitet sterujący – skład). PZ reprezentowała Bożena Janicka

25.03.2008 –analiza i podsumowanie pracy zespołów roboczych . Przekazane stanowiska z prac
Przedstawienie
Katalogu problemów Prof. M Safiana jako kierunku dalszych prac „Białego szczytu”

Stanowisko PZ w zakresie Katalogu problemów

05.03.2008 – analiza przekazanych stanowisk i uwag .
Rozpoczęcie omawianie tematów z Katalogu w zakresie – Finansowanie i status ZOZ
Rozpoczęcie prac zespołu redakcyjnego „białego szczytu”.

13.03.2008- dalsza analiza problemów z katalogu :Prawa Pacjenta i Pracownicy służby zdrowia, znaczne przyspieszenie prac celem zakończenia i opracowanie Rekomendacji przez rozpoczęciem prac w Sejmie. Przedstawienie projektu rekomendacji i wyznaczeni Obrad Plenarnych na 17.0.2008 zmieniono termin na 19.0.2008.
Notatki z obrad

Obrady Plenarny – 19.03.2008

W dniu 19.03.2008 w Warszawie w Centrom „Dialog” odbyły się obrady Plenarne „białego szczytu”, prowadzone przez Prof. A Safiana w których uczestniczył Premier RP, Pani Minister Zdrowia z zespołem Ministrów , przedstawiciele Prezydenta T. Zdrojewski, Parlamentu – Sejmu i Senatu , Prezes NFZ , Rzecznik Praw Obywatelskich , zaproszeni goście i uczestnicy Białego szczytu…
Obrady przebiegały
1.Wystąpienie Prof. Safiana – przedstawienie prac i projektu Rekomendacji Białego szczytu
2.Prezmier RP Donald Tusku – dziękując za wkład pracy i wypracowane Rekomendacji przedstawił plan działań Rządu w ochronie zdrowia.
3.Dyskusja – głosy reprezentatywnych środowisk w sprawie planów Rządu w świetle Projektu Rekomendacji „białego szczytu” i złożonych projektów ustaw w sejmie
4.Wystąpienie Pani Minister Zdrowia –Ewy Kopacz – wskazujące olejnośc , koniecznych działań,
Podziękowania za pracę na „Białym szczycie”
5.Dyskusja – dalszy ciąg wypowiedzi przedstawicieli środowisk, i omawianie uwago do projektu Rekomendacji
6.Podsumiwanie – propozycja dalszych prac , analiza i propozycja dokumentu końcowego,
Podpisanie dokumentu z możliwością składania stanowisk w kwestiach głosów odrębnych .
Podziękowania Profesora Safiana za konstruktywną pracę i życzenia „Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych”.

Rekomendacje

Zespoły i prace

Komitet Sterujący 

Zespół do Spraw Zmian Organizacyjnych w Obszarze Zakładów Opieki Zdrowotnej

Zespół do Spraw Praw Pacjenta

Zespół do Spraw Pracowniczych i Płacowych

Zespół do Spraw Finansowania Systemu Ochrony Zdrowia oraz Ubezpieczeń

7.Zakończenie obrad.

Sekretariat PZ składa podziękowania kolegom pracującym w zespołach roboczych i związkom biorącym udział w nadesłaniu, opracowaniu uwag i stanowisk PZ.


Bożena Janicka
Sekretarz PZ

 

Spotkanie w centrali NFZ

Warszawa 20.03.2007

 Informujemy, że w dniu 20.03.2008 w Centrali NFZ odbyło się spotkanie PZ z Prezesem NFZ Jackiem Paszkiewiczem, Prezesem Jackiem Grabowskim i Krzysztofem Klichowiczem

Omawiane tematy

1. Zarządzenie 17/2008 - Są to kolejne zmiany Zarządzenia 69/2007, a więc 105/2007, 1/2008,17/2008 - czynią je kompletnie nieczytelne co prowadzi do błędów interpretacyjnych i redakcyjnych. Centrala NFZ podjęła prace nad wydaniem jednolitego tekstu.

 2. Nocna Pomoc Lekarska – temat odrębny wymagający wypracowania nowych rozwiązań.

 3. Informatyzacja - problemy z otwartością, aktualizacją danych, sprawozdawczością, weryfikacją list …dalsze postępowanie

4. Brak gabinetów pielęgniarki POZ i brak wskazania miejsca wykonywania świadczeń pielęgniarskich, co powoduje brak zabezpieczenia kompleksowości i znaczne ogranicza pacjentom dostępność świadczeń.

5. Zlecanie zabiegów pielęgniarskich przez specjalistów lub zalecenia poszpitalne do pielęgniarki POZ  - temat zgłaszany jako nowy – brak rozpoznania ilości zdarzeń – wymaga zebrania informacji w środowisku i wówczas zostanie podjęte dalsze działanie

6. Badania kosztochłonne w POZ – włączanie tego zadania do zakresu świadczeń Lekarza POZ jest nakładaniem nowych obowiązków i nie wynika z naszych umów. To sprawia ,że badania kosztochłonne nie mogą być wykonywane i zlecane przez lekarzy POZ .Temat został podniesiony ponownie, wymaga uregulowania i wypracowanie rozwiązań.

7.  Pielęgniarka opieki środowiskowej - jako powielenie świadczeń pielęgniarki długoterminowej i zadań opieki społecznej

8.  Środki finansowe - w związku z informacją na Białym szczycie o wstępnych podliczeniach finansowych roku 2007 i początku roku 2008 –pozyskane środki to szacowane około 1 700 tyś – ich pełna klasyfikacja odbędzie się w II kwartale 2008. Prezes NFZ ponownie deklaruje przekazanie również środków w/g parytetu dla POZ.

 Zakończono spotkanie informacyjno – robocze i wyznaczono kolejne spotkanie .Informacje szczegółowe zostaną przekazane w wewnętrznym komunikacie .

 
Bożena Janicka

NFZ pokazowo zamyka szpital w Radomiu

"Szantażują nas dobrem pacjenta"- My nie chcemy podwyżek

Oświadczenie OZZL.avi(2MB)

Anestezjolodzy wycofują opt-out.avi(5MB)

Podsumowanie.avi(1,5MB)

Kryzys w radomskim szpitalu

Radom bez chirurgii i onkologii

Bukiel: Na prawdziwą reformę nikt nie ma odwag

Pracodawcy o rekomendacjach "białego szczytu"

RPO o "białym szczycie": Krok w dobrym kierunku

Opinia publiczna o problemach opieki zdrowotnej

16,4% Polaków rezygnuje z wizyt u lekarzy

Religa o "białym szczycie"

Nie podpisali rekomendacji "białego szczytu"

OZZL apeluje do wojewody i premiera

Wzrost składki nie pójdzie na pensje dla lekarzy

Radom bez chirurgii i onkologii

Z Lublina na fotel NFZ

NFZ: Awans dyrektora lubelskiego oddziału

Wzrost składki zdrowotnej zwiększy koszty pracy

Odchudzanie amfetaminą dostępne w sieci

Wojewoda zamknął dwa oddziały szpitala w Radomiu

OZZL do premiera: Rozwiążmy problem z limitem czasu pracy lekarzy

 

 

Uwagi Porozumienia Zielonogórskiego do projektu

 rozporządzenia Ministra Zdrowia

 w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych.

Pobierz

Strajk ostrzegawczy niemieckich lekarzy

Narkotyk za 3 złote zdobywa polskie szkoły

Wyższa cena zdrowia

Rząd nie zdobył poparcia dla swoich projektów zdrowotnych

Z Lublina na fotel NFZ

Ewakuacja szpitala w Radomiu

Premier chce podnieść składki i zracjonalizować KRUS

Rząd chce zwiększyć składkę zdrowotną

Rząd chce podwyższyć składkę zdrowotną już za dwa lata

Obrady Sekretariatu z Prezesami i II warsztaty informatyczne Delegatów PZ

Obrady Sekretariatu

W dniu 14.03.2008 w Koninie odbyło się wyjazdowe spotkanie Sekretariatu Federacji ZPOZ Porozumienie Zielonogórskie w składzie Komisarz PZ, Sekretarze, Kierownik Biura i zaproszeni goście
Tematem obrad były:
1. Sprawy bieżące
- omówienie korespondencji, wpływające stanowiska i pisma, sprawy biurowe…
-  ważne sprawy prawne
- omówienie i analiza - Zarządzenie 17/2008 Prezesa NFZ
2.Opracowanie porządku obrad Sekretariatu z Prezesami
3. Przygotowania i plan "warsztatów informatycznych Delegatów PZ”
4. Ustalenie planu dalszych spotkań i prac.
5..Podjęcie Uchwał
6. Zamknięcie obrad

Obrady Sekretariatu z Prezesami związków wojewódzkich.

W dniu 15.03.2008 w Koninie odbyły się obrady Sekretariatu z Prezesami związków wojewódzkich

Informacja z obrad
(załącznik)

Warsztaty informatyczne Delegatów PZ

W dniu 15.03.2008 w Koninie z udziałem Delegatów PZ i Przedstawicieli związków wojewódzkich PZ odbyły się II warsztaty – prezentacja programu i uzupełnienie opracowanych analiz.,
Celem warsztatów było nakreślenie aktualnego stanu prawnego i organizacyjnego informatyzacji w ochronie zdrowia.

Warsztaty prowadzone przez Komisarza PZ Tomasza Malicha zgodnie z planowanym porządkiem:

- sytuacja prawna w świetle prac nad nowelizacją Rozporządzenia Ministra Zdrowia w zakresie zbierania, gromadzenia i przekazywania danych medycznych
- stan obecny - programy informatyczne stosowane w rozliczaniach z NFZ
- problemy informatyczne
- dalsze działania.

W warsztatach brali udział Ekspert WPZ i Delegaci ZPOZ Wlkp.-PZ –
Komunikat


Po wyczerpaniu planu obrad zakończono spotkanie

Bożena Janicka
Prezes ZPOZ Wlkp. - PZ

Rekomendacje Konferencji „Białego Szczytu”

Ruszyła ewakuacja pacjentów

Bukiel: "biały szczyt" to strata czasu

Rząd podniesie składkę zdrowotną

Prezes NRL: Wstrzymać prace nad ustawami

Będziemy płacić wyższą składkę zdrowotną 

"Biały Szczyt nic nie załatwił" 

Koniec z darmowym leczeniem?

W szpitalu na Józefowie ewakuacja

ZK OZZL o projekcie dokumentu:  "Rekomendacje konferencji Białego Szczytu" 

Biały szczyt - projekt ostatecznego stanowiska BSz oraz propozycja uzupełnień OZZL do tego stanowiska

OZZL: Rekomendacje "białego szczytu" są niejasne

STOMOZ: Nadal brak strategii systemu

Szpitale marnują miliony

Szczyt pełen życzeń

Co rząd dostanie z "białego szczytu"?

Komuś w przychodni zabrakło wyobraźni?

Pacjent będzie płacił za łóżko i wyżywienie

Związkowcy: Nie będzie wspólnego stanowiska "białego szczytu"

Pacjent zacznie od taniego leku

Pielęgniarki na stażu będą więcej zarabiać

Lekarze biorą urlopy na znak protestu

Kopacz: Rząd trwa przy swoich pomysłach

 

Kontrowersje wokół opłat za wizyty u lekarzy

Jutro protest lekarzy na Mazowszu

Pacjentom szpitala w Radomiu grozi ewakuacja

Zamożni rolnicy sami opłacą składki do NFZ

Informacja z posiedzenia Sekretariatu PZInformacja z posiedzenia Sekretariatu "PZ" z Prezesami Związków Wojewódzkich - Konin dnia 15.03.2008

1. Relacja z posiedzeń "Białego Szczytu" Sekretarz Bożeny Janickiej - poruszane tematy dotyczyły między innymi projektów ustawy o ZOZ - ach, jako kluczowego elementu funkcjonowania lecznictwa, szczegółowe informacje w odrębnym komunikacie.
2. Sprawozdanie z posiedzeń zespołu ds. ogólnych warunków umów dla świadczeniodawców . Zostały one zakończone i uzgodnione przez wszystkie strony. Dalsze decyzje w odniesieniu do warunków ogólnych pozostają w gestii MZ
3. Relacja Prezesów Związków Wojewódzkich dotycząca kontraktowania świadczeń zdrowotnych na 2008 rok.
4. Omówienie problematyki zobowiązań Związków Wojewódzkich w stosunku do wydawcy gazety "ZdK" referował Krystian Adamik.
5. Przedstawienie stanu płatności i bilansu składek członkowskich Związków Wojewódzkich za rok 2007 w Federacji PZ oraz stanu bieżącego - referowała Bożena Janicka.
6. W sprawach różnych:
- przekazano Sekretariatowi stanowisko ze spotkania kilku przedstawicieli związków w dniu 8 marca 2008r w Warszawie
- Sekretarz ds. Kryzysowych M. Wójtowicz przedstawił Uchwałę nadzwyczajnego posiedzenia Sekretariatu wykluczającego z Federacji PZ :
1). Lubuski Związek Lekarzy Pracodawców POZ-PZ z siedzibą w Zielonej Górze
2). Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych Pracodawców z siedzibą w Lublinie.
7. II warsztaty informatyczne Delegatów "PZ"
- omówienie problemów z otwartością systemów
- aktualny stan prawny i zgłoszone uwagi do projektu rozporządzenia MZ w zakresie zbierania, gromadzenia i przekazywania danych
- plan dalszych działań
8. Zakończenie porządku obrad

Sekretariat PZ
 

Wiemy, jak zagłodzić raka

Gabinet lekarski to nie sklep ze zwolnieniami

NFZ nie płaci za leczenie ofiar wypadków

Pieluchy groźniejsze niż narkotyki

Kto wyprostuje dziecięce kręgosłupy?

Nie każdy lekarz rodzinny odwiedzi nas w domu

Chorzy na SM piszą petycje do NFZ

Ulga podatkowa zachęci do zakupu polisy

Wnioski z prac "białego szczytu"

Mniej operacji albo większy dług

Co nam zaproponuje "biały szczyt"

Zadzwonisz po pomoc, a ratownicy cię namierzą

NRL projektuje nową ustawę o izbach

SN: Dyżur to nie godziny nadliczbowe

Krytyczna sytuacja w Radomiu

Drodzy i tani wielkopolscy lekarze

Kolejne oddziały szpitalne bez lekarzy

Fundusz Zdrowia miesza szpitalom w kontraktach

Najwyższa Izba Kontroli: ZUS jest źle zarządzany

Nie ma pieniędzy na lekarskie nadgodziny

Lekarz wytoczył proces o brak odpoczynku

14 lat w oczekiwaniu na RUM
Diesel zatruwa mózg

Rząd przeciwko wsparciu NFZ z Funduszu Pracy

"Super Express": Aptekarze żerują na chorych

Służba zdrowia: Długie kolejki po protezę

Pół roku w kolejce do specjalisty

Nasz drogi ZUS

Będą tańsze leki z importu

Elżbieta Glapiak: Rząd zmusza służbę zdrowia, aby obrastała w długi

"Super Express": Aptekarze żerują na chorych

"Rzeczpospolita": Mniej operacji albo większy dług

NFZ tropi nadużycia wielkopolskich szpitali

Niemal 3/4 dzieci z infekcjami dróg oddechowych

Lekarze z Radomia negocjują w sprawie klauzuli opt-out

OZZL prosi prezydenta o zawetowanie ustawy dotyczącej rezydentów

Odwołany dyrektor mazowieckiego NFZ

Zapisów do lekarza nie ma, ludzie stoją od nocy

Chcesz uprawiać sport? To zapłać za badania

Koniec tanich leków

Szpitale obawiają się strajków
Placówki medyczne rezygnują z papierowej dokumentacji
W Polsce nie ma zgody na pobieranie nawet niewielkich opłat od pacjentów
Na zagraniczne wczasy tylko z EKUZ
Pacjent płaci za historię choroby
Polacy nie chcą się szczepić

Lekarze kupią szpital, w którym pracowali

Katowice: kupili szpital, w którym pracowali

Projekt Ogólnych Warunków Umów

Informujemy , że w dniach 19.02. -29.02.2009 zgodnie z przyjętym harmonogramem - w Centrali NFZ podjęto prace nad Ogólnymi Warunkami Umów Warunki te wymagały pilnego opracowania i wypracowania projektu w związku ze zbliżającym się wygaśnięciem ważności obecnych (z dniem 29.03.2008) wynikającym z nowelizacją Ustawy z dnia 29.09.2007. 

W negocjacjach prowadzonych przez Zastępcę Prezesa NFZ ds. Medycznych Pana Jacka Grabowskiego brały udział organizacje, które uzgodniły i podpisały projekt ogólnych warunków umów:
• Narodowy Fundusz Zdrowia
• Naczelna Rada Lekarska
• Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych
• Izba Lecznictwa Polskiego
• Konsorcjum Szpitali Wrocławskich
• Ogólnopolski Związek Pracodawców Samodzielnych Publicznych Szpitali Klinicznych
• "Porozumienie Zielonogórskie" Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia w Zielonej Górze,
• Stowarzyszenie Szpitali Powiatowych Województwa Małopolskiego
• Wielkopolski Związek Zakładów Opieki Zdrowotnej - Organizacja Pracodawców
• Związek Powiatowych Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Województwa Wielkopolskiego - Organizacja Pracodawców w Gnieźnie
• Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej 

Porozumienie Zielonogórskie w obradach reprezentował zespół pod przewodnictwem Sekretarza PZ Bożeny Janickiej w składzie: Teresa Dobrzańska Pieluchowska , Agnieszka Jankowska –Zduńczyk, Jacek Krajewski, Tomasz Malich, Krystian Adamik , Marek Sobolewski, Andrzej Masiakowski, Miłosz Woziński. 

Podkreślamy, że mimo pojawiającego się negatywnego nastawienia i zaszłości , atmosfera pracy była przyjazna i twórcza.
Po wielogodzinnych i wielodniowych pracach w dniu 29 lutego 2008 roku w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia został uzgodniony i podpisany projekt ogólnych warunków umów.
Zebrane i obradujące organizacje po raz pierwszy od 2004r. osiągnęliśmy porozumienie, którego efektem jest uzgodniony i podpisany przez wszystkie strony negocjacji projekt ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 

W dniu 4 marca 2008 r. Prezes NFZ Pan Jacek Paszkiewicz przekazał ww. projekt Pani Minister Zdrowia Ewie Kopacz.
Dalsza odpowiedzialność za ten wypracowany i uzgodniony przez wszystkie strony dokument ( znacznie poprawiony i dopracowany w porównaniu z obowiązującym) i wprowadzenie w życie spoczywa na Ministerstwie Zdrowia .


Bożena Janicka
Sekretarz PZ 

Załączniki
Ogólne Warunki Umów –wypracowany projekt
Protokoły z prac
nr 1 i nr 2

 

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że 7 marca 2008 roku Pan Andrzej Jacyna przestał pełnić obowiązki Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Sprawozdanie z obrad Komitetu Sterującego Białego Szczytu w dniu 05 marca 2008

 Czy będzie strajk lekarzy mazowieckich - sprawozdanie z posiedzenia Zarządu Regionu Mazowieckiego OZZL

 Stanowisko GIP w sprawie kontraktów, głównie dyżurowych

Oświadczenie OZZL w sprawie Białego Szczytu

Polskie dzieci nie dostają leku bo jest za drogi

Zapisów nie ma, więc ludzie stoją od nocy

NFZ ustalił nowe warunki udzielania świadczeń medycznych

Projekt ogólnych warunków umów uzgodniony

RPO: Demonopolizacja NFZ, koszyk, współpłacenie, prywatyzacja

18 marca Sejm zajmie się ustawą o ZOZ-ach

Aktualne wysokość opłat za dokumntację medyczną

Gilowska jak OZZL( 8MB divx)

 

ZUS kontroluje zwolnienia lekarskie

KPP: Programy pracownicze sposobem na odciążenie publicznej ochrony zdrowia

Na problemy kadrowe - pielęgniarki z banku

Połączenie szpitali

Na zakupy do... szpitala

Fundacja Helsińska w sprawie dr. Garlickiego

Polecą głowy w śląskim NFZ-ecie

Prywatni pacjenci w państwowym szpitalu

Nowe ubezpieczenia dla posiadaczy kart kredytowych w PKO Banku Polskim

Na wczasy po nerkę

Luksusowe leczenie na koszt NFZ

PiS: szpitalom na Mazowszu grozi upadek

Kopacz: 18 marca Sejm zajmie się ustawą o zoz-ach

Sejmowy raport zadecyduje o podwyżkach dla białego personelu?

Nie ma komu dyżurować na neurologii

24,5 tysiąca osób zdolnych do pracy na zwolnieniach lekarskich

Wciąż brakuje lekarzy sądowych

Pacjenci wydali 23 mld złotych

PESEL lekiem na kolejki

Władze Stąporkowa tropią lekarzy z aparatem

Śląski NFZ interweniuje w sprawie pieluch

Za leki płacimy zbyt dużo

"Solidarność'80" domaga się dymisji minister zdrowia

Kto zbada sprawę doktora G.

 

Obrady Sekretariatu - Konin - 1.03.2008

W dniu 1 marca 2008 w Koninie odbyło się spotkanie Sekretariatu Federacji ZPOZ Porozumienie Zielonogórskie w składzie Sekretarze: Bożena Janicka, Jacek Krajewski, Mariusz Wójtowicz, Rzecznik Robert Sapa, Kierownik Biura PZ Cezary Marczek.

1. Przyjęto porządek obrad. 

2. Dokonano wyboru przewodniczącego i protokólanta 

3. Omówiono sprawy bieżące. 
a) podsumowanie prac nad OWU - pomyślne zakończenie prac nad projektem Ogólnych Warunków Umów – przedstawiła prowadząca obrady OWU Bożena Janicka 

b) „Biały szczyt”
• Informacje z dotychczasowych prac w zespołach,
• Sprawozdanie z obrad Komitetu Sterującego przedstawiła Bożena Janicka
• Dokonano analizy Katalogu …Prof. A Safiana i podjęto przygotowania do opracowania stanowiska PZ 

c) Rozmowy w Centrali NFZ
• interwencje w Centrali NFZ
• weryfikacje list POZ a rozliczenia
• problemy informatyczne 

d) Prace w Sejmie – informacje z prac i obrad Sejmowej Komisji Zdrowia i pakietu ustaw przekazanego do opiniowania… 

4. Sprawy różne.
• Korespondencja i pisma – odpowiedzi, wnioski i skutki…
• Tematy informatyczne – prezentacja, stan po spotkaniu informacyjnym PZ - warsztaty, ustalenie dalszych prac i plan spotkania – kolejnych warsztatów informatycznych
• Gazeta PZ – podsumowanie roku i dalsze prace i spotkania
• Sprawy finansowe – przygotowanie do Bilansu, składki
• Informacje z regionów
• Zaplanowano kolejne spotkania i obrady Sekretariatu z Prezesami i Warsztaty informatyczne Delegatów PZ - cd,

5. Po wyczerpaniu porządku obrad zamknięto zebranie.


Bożena Janicka
Sekretarz

 

"Biały szczyt popsuł projekt ustawy o ZOZ-ach"

"Współpłacenie w POZ - nie do zaakceptowania"

Krajowe Forum Orphan krytykuje AOTM

Jest sprzęt, brakuje lekarzy

Pacjenci powinni dopłacać do pobytu w szpitalu

Po pieluchy tylko z upoważnieniem

Młody lekarz szybciej samodzielny

Religa nadal choruje

Będą tanie polskie leki

Leć się leczyć

"Dziennik": Za dwa lata sześć funduszy ma zastąpić NFZ

Wciąż nie ma porozumienia w szpitalach, głodówka trwa

 • OZZL nie wycofuje się z "białego szczytu"
 • Napięcie w podlaskich szpitalach
 • PE wszczął badanie petycji lekarzy polskich
 • Przebrane policjantki inwigilowały "białe miasteczko"

  Telefony i adresy do pracowników weryfikujących dokumenty rozliczeniowe z realizacji umów

  >>> Telefony i adresy do weryfikujących dokumenty rozliczeniowe <<<

   

  "Dziennik": Za dwa lata sześć funduszy ma zastąpić NFZ

  Prywatne polisy zdrowotne - ile to kosztuje?

  Gminy, dbajcie o swoje zdrowie!

  Niech szczepią dzieci, ale NFZ nie zapłaci

  "Metro": Leć się leczyć

  Certyfikatem w szpitalną korupcję

  Więcej kar za błędy medyczne

  OZZL popiera żądania i protesty innych pracowników medycznych

  Mazowiecki NFZ o wyłudzeniach refundacyjnych

  Zmiana dyrektora podkarpackiego NFZ

  Stołeczny krajobraz z opt-outem i bez

  Posłowie za nowelizacją ustawy o lekarzu sądowym

  Tracimy lekarzy ratowników

  Bukiel: OZZL oczekuje na spotkanie z premierem

  Pitera kontroluje szpitale, lekarze boją się zastraszania

  Dyżur to nie praca w nadgodzinach

  Pogotowie grozi: W nocy lepiej nie chorować

  Polska Izba Ubezpieczeń: dodatkowe ubezpieczenia uzdrowią system ochrony zdrowia

  Dyrektor NFZ zatrudnił swoją rodzinę

  Pitera: Wyłudzanie pieniędzy z NFZ możliwe w całym kraju

  Proceder wyłudzania leków ma miejsce w całym kraju

  Balicki i Piecha o zniesieniu stażu

 • NFZ musi podać czas oczekiwania na zabieg
 • Komplikacje z czasem pracy lekarzy
 • Karuzela NFZ cały czas się kręci

  Pacjenci tracą na zmianach w szpitalach - analiza

  Wyłudzali miliony złotych na fałszywe recepty

  Pacjenci wyposażają oddział

  Wirtualna poradnia, realni specjaliści

  Zarządzenie Nr 17/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 lutego 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna

  Koniec bezkarności lekarzy

  Stomatolodzy wygrali z funduszem zdrowia

  Bez pieniędzy nie będą ratować

  Wiceminister zdrowia: Nie stać nas na szczepienia przeciw meningokokom

  Nie będzie stażu podyplomowego

   

  Spotkanie delegatów Federacji PZ w Warszawie


  Koleżanki i Koledzy
  W ostatni weekend uczestniczyłem w spotkaniu delegatów wszystkich Związków Wojewódzkich zrzeszonych w Federacji PZ. Jako przedstawiciel województwa lubuskiego uczestniczyłem w dyskusji oraz opracowaniu strategii wyboru oprogramowania, które niezbędne nam będzie do prowadzenia w przyszłości sprawozdawczości do NFZ. W czasie dyskusji ustalono, że wspólnie będziemy zastanawiać się nad wyborem odpowiedniego programu komputerowego. Postanowiono o konieczności dalszych spotkań na ten ważny temat. Na dziś proszę nie kupować żadnych komercyjnych programów. W naszym województwie podejmiemy wspólnie decyzje. Proszę Was tylko, aby każda praktyka miała co najmniej 1 stanowisko komputerowe z dostępem do internetu.
  Sprawozdanie z wykonania kontraktu za miesiąc luty będzie odbywać się identycznie jak w miesiącu styczniu.
  Tylko nasze wspólne działanie wszystkich lekarzy zrzeszonych w Związku Lubuskim, skoordynowane z lekarzami całej Polski zrzeszonych w Federacji daje nam korzyści i bezpieczeństwo. Jako Wasz przedstawiciel województwa lubuskiego oraz członek Prezydium prowadzę ścisłą współpracę oraz rozmowy z Sekretariatem Federacji oraz Prezydium.
  Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego.


  Z pozdrowieniami
  Wojciech Perekitko
  Prezes

  Obrady Sekretariatu i Spotkanie Sekretariatu z Kolegami Związku Lubuskiego

   Warszawa – 22-23.02.2008

  Obrady Sekretariatu 

  W dniu 22 lutego 2008 w Warszawie odbyło się wyjazdowe spotkanie Sekretariatu Federacji ZPOZ Porozumienie Zielonogórskie w składzie Komisarz PZ, Sekretarze, Kierownik Biura i zaproszeni goście

  Przyjęto porządek obrad i wybrano protokólanta. 

  Tematem obrad były:
  1. Sprawy bieżące
  - omówienie korespondencji, wpływających pism i sprawy biurowe…

  2. Relacje i sprawozdania Sekretarzy
  - OWU - Ogólne Warunki Umów – przebieg obrad i dalsze plany.
  - rozmowy w NFZ
  - sprawozdanie i podsumowanie z prac zespołów PZ w obradach -„ Biały szczyt” -  przygotowania do obrad „komitetu sterującego” i dalszych prac zespołów…

  3. Przygotowania i plan "warsztatów informatycznych Delegatów PZ”
  - sytuacja prawna
  - programy informatyczne stosowane w rozliczaniach z NFZ
  - stan obecny i analiza problemów na wybranych aplikacjach

  4. Planowane obrady Sejmowej Komisji Zdrowia
  - aktualne akty prawne przesłane do opiniowania z Kancelarii Sejmu (projekty ustaw…)

  5. Inne akty prawne
  - Rozporządzenie MZ o zbieraniu, gromadzeniu i przekazywaniu danych medycznych – informatyzacja w ochronie zdrowia - analiza ogłoszonego projektu z dnia 18.02.2008

  6. Ustalono plan dalszych spotkań i prac.

  7. Zamknięcie obrad

  Warsztaty informatyczne Delegatów PZ

  W dniu 23 lutego 2007 w Warszawie z udziałem Delegatów PZ i Przedstawicieli związków wojewódzkich PZ odbyły się warsztaty - prezentacje programów i opracowanych analiz., Celem warsztatów było nakreślenie aktualnego stanu prawnego i organizacyjnego informatyzacji w ochronie zdrowia.

  Warsztaty prowadzone przez Komisarza PZ Tomasza Malicha zgodnie z planowanym porządkiem:
  1. Wprowadzenie – aspekty prawne
  2. Otwartość systemów – informacje
  3. Prezentacje – związki wojewódzkie
  4. Omówienie sytuacji w regionach (problemy) i stanu zaawansowania prac informatycznych
  5. Prezentacja analizy porównawczej, na bazie określonych założeń.
  6. Dyskusja
  6. Wyznaczenie kierunków dalszych działań i prac w tym zakresie.
  7. Ustalenie kolejnego spotkania.
  8. Zamknięcie obrad

  Bożena Janicka
  Sekretarz PZ

   

  Rząd: 6% PKB na ochronę zdrowia do 2015 r.

  Trwają głodówki w podkarpackich szpitalach

  MZ wycofuje się z części pomysłów dot. ZOZ-ów

  Tusk: Polacy nie chcą zwiększenia nakładów na służbę zdrowia

  Legalny cennik szpitalnych luksusów

  Oddziały ratunkowe znikają ze szpitali

  Szpitalom znów grożą strajki?

  "Rzeczpospolita": Termin operacji nie może być niewiadomą

  Szpitale będą mogły zarabiać na opłatach od pacjentów

  100 dni zdrowia minister Kopacz

  Spóźnione kontrakty szpitali z NFZ

  Wszystko dla pacjenta

  Czy Ewa Kopacz pomaga młodym lekarzom

  Za dwa lata lekarz zarobi 11 tysięcy, jeśli tylko zechce

  Zaświadczenie o stanie zdrowia wydawane na wniosek ZUS jest bezpłatne

  100 dni minister Kopacz

  "Niezbędna i reforma, i dofinansowanie"

  Konieczne zmiany w kalendarzu szczepień

  Koncerny będą się mogły poskarżyć na cenę leku

  CBOS: Połowa pacjentów korzysta z prywatnych usług medycznych

  Młodzież i narkotyki

  Lekarzom nie będzie wolno przyjmować jakichkolwiek podarków

  Kopacz: Dobre wynagrodzenie zależy od dobrego zarządzania

  RPO w sprawie pobierania opłat za zaświadczenia o stanie zdrowia dla ZUS

  Likwidacje w śląskich szpitalach

  Strajki w Wielkopolsce

  Kopacz: Dobre wynagrodzenie zależy od dobrego zarządzania

  Szpitale będą przesyłać więcej danych do NFZ

  Zdrowie bardziej prywatne

  Prywatne lecznice zwiększają przychody

  NFZ chce, by w hospicjach liczyli szpatułki

  Pielęgniarki i dyrektor będą wspólnie głodować

  Idziesz do specjalisty? Weź książeczkę zdrowia

  Szpitale podliczają swoje długi

   

  Nowy Prezes w Lubuskim

   

  Obrady Sekretariatu i Spotkanie Sekretariatu z Kolegami Związku Lubuskiego

  Zielona Góra, 16.02.2008

  W dniu 16 lutego odbyło się wyjazdowe spotkanie Sekretariatu Federacji ZPOZ Porozumienie Zielonogórskie w składzie Sekretarze: Bożena Janicka, Jacek Krajewski, Mariusz Wójtowicz, Krystian Adamik, Janusz Tylewicz, pozostawali w kontakcie telefonicznym Komisarz Tomasz Malich i Sekretarz Włodzimierz Bołtruczuk.

  Koleżeńskie Spotkanie

  W dniu 16 lutego w Zielonej Górze odbył się Walny  Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Związku Lubuskiego PZ, w obradach, którego uczestniczył kol. Minister Zdrowia Marek Twardowski.
  Sekretariat przybył na spotkanie z kolegami Związku Lubuskiego przekazując informacje z prac Sekretariatu, Federacji PZ i koleżeńskie pozdrowienia dla wszystkich kolegów lekarzy POZ ziemi lubuskiej.

  Obrady Sekretariatu

  Omówiono
  Przyjęto porządek obrad i wybrano protokólanta. 

  1. Sprawy bieżące
  - korespondencja, stanowiska, pisma, sprawy biurowe…
  - pismo z MZ - szczepienia – dalsze działania
  - obrady Sejmowej Komisji Zdrowia,

  2. Podsumowanie kontraktowania świadczeń na 2008- zawarcia umów, otrzymania aplikacji aktualizacji danych…

  3. Planowane spotkanie w Centrali NFZ (badania kosztochłonne, informatyzacja…)

  4. Przygotowania do ”warsztatów informatycznych Delegatów PZ” w Warszawie
  - Programy informatyczne stosowane w rozliczaniu z NFZ
  - stan obecny i pełna analiza problemów

  5. OWU - Ogólne Warunki Umów –
  - aktualny stan –przekazany projekt , analiza prawna, stanowiska z regionów
  - harmonogram obrad ,
  - skład zespołu negocjacyjnego

  6. Sprawozdanie i podsumowanie z 2 tyg prac zespołów PZ w obradach -„Biały szczyt”-
  - Stanowisko PZ, przekazane wraz ze Kompendium Strategii PZ…
  - zgłaszane zadania odrębne,
  - kolejne nowelizacje ustaw i propozycja nowych ustaw  projekty…)
  - dalsze prace i aktywność PZ w zespołach „Białego szczytu”

  7. Akty prawne 
  - Rozporządzenie MZ o warunkach sanitarnych i dostosowaniu pomieszczeń… na str. MZ
  - oczekiwanie na Rozporządzenie MZ o zbieraniu, gromadzeniu i przekazywaniu danych medycznych – informatyzacja w ochronie zdrowia - wciąż brak

  8. Gazeta PZ „Zdrowie dla każdego” – stan obecny -stan zamówień kolejnego numeru – aktywność województw, prace nad kolejnym numerem.

  9  Ustalono plan dalszych spotkań i prac.

  10. Zamknięcie obrad


  Bożena Janicka
  Sekretarz PZ


   

  Bukiel: W rozkroku między socjalizmem i rynkiem

  Dłuższy okres dostosowawczy dla przychodni

  Lekarze nigdy nie powinny strajkować"

  BCC krytykuje projekt ustawy o prawach pacjenta

  Pracodawcy o projekcie ustawy o ZOZ-ach

  "Prawo Misia" nie dla wszystkich łaskawe

  Odłożone obowiązkowe remonty przychodni lekarzy rodzinnych

  Jeszcze cztery lata na dostosowanie się do wymogów sanitarnych i technicznych

  "Fakt": państwo ma leczyć wszystkich

  Kiepsko ze szpitalami, jeszcze gorzej ze zdrowiem

  Spółki lekarstwem dla szpitali?

  Ile powinien zarabiać lekarz?

  Ustawa sprecyzuje przepisy

  Ulga podatkowa zachęci do zakupu polisy

  Szpitale zamienią swoje długi na obligacje

  Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej

  Iluzoryczne negocjacje w NFZ

  Połowa włoskich szpitali nie spełnia norm

  Nowa koncepcja naprawy chorego systemu

  Strajk ostrzegawczy w niemieckich szpitalach

  Składka na dobrowolne dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne zależna od wieku, płci i stanu zdrowia

  Różnice w dostępie do leczenia nie zawsze są złe

  Awantura o reformy zdrowotne

  Akt oskarżenia w sprawie prowokacji wobec lekarza

  In vitro ważniejsze niż stadiony

  Brakuje pieniędzy dla umierających

  Buble prawne trafiły do Sejmu

  OZZL chce opuścić "biały szczyt"

  Szpital poszukuje lekarzy

  Wiosenna zapaść szpitali

  Lekarz: rozdwajam się

  Pacjenci wolą lekarzy?

  "Nie oddamy lekarzy"

  NRL negatywnie o projekcie ustawy o ZOZ-ach

  NRL skrytykowała projekt ustawy o dobrowolnych dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych

  Szpitale czekają na pieniądze

  Lekarze z zagranicy nie chcą pracować w Polsce
  Lekarze będą zgłaszać każde naruszenie przepisów o czasie pracy
   
  Pacjenci powinni znać warunki ewakuacji ze szpitala

  Kopacz: z determinacją będę dbać o prawa pacjenta

  Tak wygląda bieda lekarzy

  Dane o szpitalnych podwyżkach niepokoją

  Ponad 900 wypowiedzeń w skali kraju

  "Problem ochrony zdrowia posłów nie interesuje"

  Kiedy poznamy koszyk świadczeń?

  Polacy niezadowoleni z pracy ZOZ-ów

  Kopacz: Za rok będzie znacznie lepiej

  W dniu 03.02.2008r. na posiedzeniu Prezydium Porozumienia Zielonogórskiego w Koninie Prezydium PZ powołało nowego członka Sekretariatu Włodzimierza Bołtruczuka w miejsce byłego Sekretarza Marka Twardowskiego.

  Gratulujemy Włodkowi - lekarze Mazowsza

  Obrady Sekretariatu i Nadzwyczajnego Prezydium PZ 1-2 .02.2008 w Koninie

  Obrady Sekretariatu – 01.02.2008

  W dniach 1.02.2008 w Koninie odbyły się obrady Sekretariatu Federacji ZPOZ Porozumienie Zielonogórskie w składzie Sekretarze: Bożena Janicka, Janusz Tylewicz, Jacek Krajewski, Mariusz Wójtowicz, Krystian Adamik. Rzecznik Robert Sapa, Kierownik Biura Cezary Marczek.

  Omówiono

  1. Kontraktowanie świadczeń na 2008 - podsumowanie

  2. Sprawy bieżące

  3. Plan pracy i spotkań („Biały szczyt”- zespoły, OWU, Sejmowa Komisja Zdrowia ,opiniowanie aktów…)

  Obrady Delegatów - Nadzwyczajne Prezydium PZ – 02.02.2008

  W dniu 02.02.2008 odbyły się obrady Delegatów Federacji ZPOZ Porozumienie Zielonogórskie, prowadzone przez Komisarza Tomasza Malicha

  Omówiono sprawy Federacji zgodnie z przyjętym porządkiem obrad:

  1. Kontraktowanie świadczeń sprawozdanie przedstawiła Sekretarz PZ - Bożena Janicka - (umowy-aneksy dla PZ , sprawozdawczość tabelaryczna , udostępnienie aplikacji …)

  2. Informacje z regionów o przebiegu kontraktowania i realizacji ustaleń Sekretariatu PZ - (problemy Mazowsze)


  3. Delegaci uchwałą Prezydium PZ przyjęli sprawozdanie Sekretariatu z podjętych działań i kontraktowania świadczeń .

  4. Aktualne działania – informacje i zakres spraw prowadzonych przez PZ przedstawiła Sekretarz PZ Bożena Janicka (opiniowanie aktów prawnych…, Biały szczyt”- zespoły , OWU- prace w ROŚ, zmiany Rozporządzeń MZ– dostosowanie sanitarne pomieszczeń, zbierania , gromadzenia i przekazywani danych – informatyzacja, zaopatrzenie ortopedyczne…

  5. Na wniosek Delegatów Prezydium PZ dokonano wyborów uzupełniających do Sekretariatu PZ
  - W drodze głosowania Delegaci wybrali Sekretarza PZ - Włodzimierza Bołtruczuka – Prezesa Związku Podlaskiego PZ i Delegata z Podlasia - Gratulujemy i życzymy sukcesów .

  6.Sprawy różne:
  - Problemy w kontraktowaniu specjalistyki - Śląsk i Dolny Śląsk
  - Stawki w POZ
  - Problemy z komercyjnymi programami informatycznymi – Podkarpacie
  - Wyjaśnienie aneksów w Małopolsce

  7. Zaplanowano kolejne spotkanie – „warsztaty informatyczne PZ”.

  8. Po wyczerpaniu porządku obrad zakończono Nadzwyczajne Prezydium PZ .


  Bożena Janicka
  Sekretarz PZ

   

  Rosną pensje w świętokrzyskim NFZ-ecie

  Kopacz: Jeśli wolny rynek, to nie regulacja płac

  Polacy chcą przywrócenia ulgi zdrowotnej

  Lekarze odeszli z pracy

  Brakuje lekarzy - oddział do likwidacji

  Żelazna dama za sterem PZ - Służba Zdrowia

  Porozumienie przedstawicieli Porozumienia Zielonogórskiego z Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia zawarte w dniu 14 stycznia 2008 r.

  Dnia 28 stycznia 2008 r. w siedzibie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli Porozumienia Zielonogórskiego z władzami Narodowego Funduszu Zdrowia.
  W spotkaniu uczestniczyli:
  Pan Jacek Paszkiewicz Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
  Pan Jacek Grabowski Wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia
  Pan Krzysztof Klichowicz - Kierownik Sekcji DSOZ
  Pani Bożena Janicka Sekretarz Porozumienia Zielonogórskiego
  Pan Mariusz Wojtowicz Sekretarz Porozumienia Zielonogórskiego
  Pan Andrzej Masiakowski ekspert Porozumienia Zielonogórskiego

  Przedstawiciele Porozumienia Zielonogórskiego i Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia zawarli porozumienie o następującej treści:

  1. Narodowy Fundusz Zdrowia od zaraz tj. od 28. 01 2008r. przystąpi do podpisywania aneksów do umów na 2008 r. ze świadczeniodawcami podstawowej opieki zdrowotnej o treści stanowiącej załącznik do niniejszego porozumienia.

  2. Narodowy Fundusz Zdrowia udostępni nieodpłatnie świadczeniodawcom ambulatoryjnej opieki zdrowotnej aplikacje umożliwiającą rozliczanie umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych na zasadach analogicznych jak w aneksie dla POZ stanowiącym załącznik do porozumienia.

  3. Porozumienie Zielonogórskie poinformowało Pan Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o braku umocowania lekarzy POZ do kierowania na tzw. procedury kosztochłonne wobec braku odpowiednich zapisów w umowie i materiałach szczegółowych z zakresu POZ.

  4. Porozumienie Zielonogórskie poinformowało Pan Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o konieczności wydłużenia terminu obowiązywania dotychczasowych o.w.u. do 31 grudnia 2008 r. z uwagi na zbyt krótki okres konieczny do opracowania nowych o.w.u.

  5. Kolejne spotkanie przedstawicieli Porozumienia Zielonogórskiego z Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia nastąpi w lutym 2008 r.

  6. Treść niniejszego porozumienia zostanie podana do publicznej wiadomości.


  Załącznik:
  1. aneks do umowy
  Do pobrania tutaj.

  Prezes NFZ
  Jacek Paszkiewicz

  Wiceprezes NFZ ds. Medycznych
  Jacek Grabowski

  Sekretarz Porozumienia Zielonogórskiego
  Bożena Janicka

  Sekretarz Porozumienia Zielonogórskiego
  Mariusz Wójtowicz

  Obrady Sekretariatu WROCŁAW 25.01.2008 

  W dniu 25 stycznia we Wrocławiu odbyło się spotkanie Sekretariatu Federacji ZPOZ Porozumienie Zielonogórskie w składzie Sekretarze: Bożena Janicka, Jacek Krajewski, Janusz Tylewicz, Mariusz Wójtowicz, Krystian Adamik, Rzecznik Robert Sapa
  Prawnik - Andrzej Kulisz
  Kierownik Biura PZ - Cezary Marczek
  Omówiono

  1. Sprawy bieżące - podsumowanie Prezydium w Rydzynie, korespondencja, spotkania, obrady Sejmowej Komisji Zdrowia, "Biały szczyt"- informacje ze spotkań Sekretarzy.

  2. Kontraktowanie świadczeń - 2008 - planowane spotkanie w Centrali NFZ

  3. Programy informatyczne w rozliczaniu z NFZ.
  - stan obecny i pełna analiza problemów
  4. OWU
  - Ogólne Warunki Umów
  - aktualny stan w Ustawie…
  - pismo do Minister Zdrowia
  5. Dalsze prace i aktywność PZ w zespołach "Białego szczytu" - pismo
  6. Akty prawne - Rozporządzenie MZ o warunkach sanitarnych i dostosowaniu pomieszczeń… - przesłano uwagi do projektu
  7. Ustalono plan dalszych spotkań i prac, obrady sekretariatu i Prezydium PZ
  8. Zamknięcie obrad

  Obrady Kolegium Redakcyjnego "Zdrowie dla każdego"
  W dniu 25 stycznia 2008r. we Wrocławiu odbyło się spotkanie Redakcji Krajowej i Kolegium Redakcyjnego prowadzone przez Redaktora Naczelnego ZDK Artura Żerkowskiego.

  Program spotkania:
  1. Spotkanie z Sekretariatem - Redakcją Krajową - podsumowanie i sprawy bieżące
  2. Podsumowanie pracy nad Gazetą w roku 2007
  3. Omówienie numeru 1/2008
  4. Plan wydawniczy na 2008r.
  5. Tematy numerów w 2008r., z uwzględnieniem trzech pierwszych.
  6. Określenie terminów spotkań Kolegium Redakcyjnego w 2008r.

  Bożena Janicka
  Sekretarz PZ

  RYDZYNA 18-20.01.2008 Obrady Sekretariatu

  W dniach 18.01.2007 w Rydzynie k/Leszna w zabytkowych wnętrzach Zamku w Rydzynie - Sali Rycerskiej i Myśliwskiej, odbyły się obrady Sekretariatu Federacji ZPOZ Porozumienie Zielonogórskie
  Omówiono
  1. Sprawy bieżące-korespondencja, spotkania, obrady Sejmowej Komisji Zdrowia,- informacje ze spotkań Sekretarzy.
  2. Kontraktowanie świadczeń - 2008
  3. Programy informatyczne w rozliczaniu z NFZ.
   

  Obrady Prezydium PZ

  W dniu 19.01.2008 w Sali "Wielka Alkowa" - odbyły się obrady Prezydium Delegatów Federacji ZPOZ Porozumienie Zielonogórskie, prowadzone przez Komisarza Tomasza Malicha

  Omówiono sprawy Federacji zgodnie z przyjętym porządkiem obrad:

  1. Przyjęto protokół z wcześniejszego Prezydium
  2. Sprawozdanie Sekretarzy
  - Przedstawiono szczegółowo podjęte działania (pisma, telefony, spotkania) w sprawie zawarcia kontraktów na 2008
  - 21.12.2007 Porozumienie NFZ i PZ w obecności Pani Minister Zdrowia, działania NFZ sprzeczne z ustaleniami, wymiana korespondencji, próba spotkań, Obrady - Zjazd lekarzy w Warszawie, Nadzwyczajne Prezydium PZ i konferencja prasowa w PAP, Porozumienie NFZ z PZ pod patronatem Ministerstwa Zdrowia, sprawy finansowe, aplikacji informatycznych,opracowanie aneksów na rok 2008,

  3. Wystąpienie Delegata Związku Lubuskiego PZ - Marka Twardowskiego
  4. Omówiono problemy w kontraktowaniu świadczeń POZ na 2008 - aneksy
  5. Dalsze postępowanie w kontraktowaniu na 2008

  - Uchwała Prezydium PZ- o zakresie aneksów

  6. Zakończono obrady Prezydium PZ.

  IV Konferencja Jubileuszowa związana z podpisaniem
  "Porozumień Poznańskich" przez PZ.

  W pięknej "Sali Balowej" Rydzyńskiego Zamku przy udziale zaproszonych gości i przedstawicieli Rady Powiatów WPZ, odbyła się Jubileuszowa Konferencji w 4 rocznicą podpisanie "Porozumień Poznańskich" przez PZ

  - Po otwarciu konferencji przywitano przybyłych gości
  - Konferencje uświetniły wystąpienia zaproszonych gości i słowa złożone na ręce Prezes ZPOZ WPZ Bożeny Janickiej
  - "Porozumienie Zielonogórskie - wczoraj, dziś, jutro…" przedstawiła Bożena Janicka
  - "Ochrona zdrowia w Polsce - propozycje zmian Porozumienia Zielonogórskiego" prezentował ekspert PZ Andrzej Masiakowski
  - Ubezpieczenia oUroczysta Gala- Na wniosek Kapituły Orderu wręczono Ordery "Lekarz Lekarzom" i "złote winogronka"

  1.Andrzejowi Masiakowskiemu za pracę eksperta na rzecz naprawy ochrony zdrowia, roli lekarz rodzinnego i strategii PZ,

  2.Markowi Walkiewiczowi za pracę i czuwanie nad tworzonym prawem w Sejmowej Komisji Zdrowia,

  - Koncert muzyków uświetnił ten szczególny dzień
  - Uroczysta kolacja i wielogodzinne rozmowy zakończyły obrady i konferencje.

  Dokumentacja zdjęciowa w "galerii" na naszej stronie- zapraszamy
  Z zabytkowych wnętrz pięknego zamku w Rydzynie

  Bożena Janicka
  Sekretarz PZ

  Zdrowie tylko dla bogatych

  Płać 1,5 tysiąca złotych lub czekaj w kolejce do lekarza

  Rozmyślania pacjenta przy wożeniu karetką

  Chory z polisą do profesora, pozostali do stażysty?

  Lekarze pracują i po 100 godzin w tygodniu

  Porozumienie lekarzy rodzinnych z NFZ

  Część podatku rolnego na zdrowie?

  Rząd nowelizuje ustawę o służbie medycyny pracy

  W lipcu nowe kontrakty z NFZ
  Firmy muszą zawrzeć pisemne umowy na badania pracowników

  Kardiochirurg Mirosław G. chce przeprosin i pół miliona od "Faktu"

  Nie widać końca protestów lekarzy i pielęgniarek

  Czy sądy czeka paraliż?

  Podwyżki tylko dzięki restrukturyzacji i przekształceniom

  Lekarze złożą wypowiedzenia

  NIK negatywnie o szpitalnych przetargach

  Podwyżki po ugodzie i bez ugody

  Kolejne akcje protestacyjne pielęgniarek

  Lekarz wytoczył precedensowy proces

  MZ o zarobkach lekarzy

  Wywiad z prezesem NFZ Jackiem Paszkiewiczem

  "Dziennik": Procesy o ... brak odpoczynku

  To udowodnione: Na szpitalach można zarobić

  Centra medyczne coraz częściej inwestują w szpitale
  Prowadzenie dokumentacji
  Lepiej liczą koszty i dbają o pacjenta
  Odpowiedniki poprawiają dostępność
  Prywatne szpitale stawiają na wysoki poziom usług i efektywność zarządzania
  Polacy wciąż mało wiedzą o telemedycynie
  Pacjenci zaczynają doceniać certyfikaty jakości
  W prywatnej, ale bezpłatnie
  Wybór lekarza rodzinnego
  Polisa przyśpieszy datę zabiegu

  Zdrowotny paraliż

  Lekarz wytoczył proces o brak odpoczynku

  Kopacz idzie w ślady Sośnierza

  Kto ponosi koszty transportu chorego

  Lekarze w szpitalach zarabiają nawet 12 tysięcy

  OZZL: w trosce o pacjentów lekarze łamią prawo

  60 zaczarowanych szpitali

  Nieprzytomnego pacjenta nikt nie chce

  Kopacz: Już w lutym pilotaż nowego systemu kontraktowania

  Rząd odpowiada za dobrą legislację
   
  Lekarze na kontraktach nie dostaną akcji szpitali-spółek Lekarze rezydenci chcą jednej średniej krajowej

  Dwugodzinne strajki ostrzegawcze w łódzkich szpitalach

  MZ chce wzmocnić kontrolę nad NFZ i przyspieszyć prace nad RUM

  Więcej na leczenie

  Twardowski: 2-3 lata na wycenę procedur

  Jednodniowy strajk ostrzegawczy lekarzy

  Pacjenci zbyt długo czekają na zabiegi

  I prezydent, i rząd o ochronie zdrowia

  Religa: Zdecyduje Sejm, a nie "biały szczyt"

  Bukiel: System stoi w rozkroku

  Minister zdrowia przedstawiła harmonogram reformy

  Będzie kłótnia o służbę zdrowia?

  Dwa miesiące na białym szczycie

  Łomżyńscy lekarze głodują

  Szczyt bezradności

  Tusk: nie wiem, czy zwiększymy składkę zdrowotną

  Bez przełomu, ale przynajmniej merytorycznie

  Pacjenci dowiedzą się, za co zapłacą z własnej kieszeni

  Rozmowy o służbie zdrowia zakończą się fiaskiem?

   

  Co włożyć do koszyka?

  Szpitale ograniczają przyjęcia pacjentów

  Prywatyzacja szpitali nie będzie łatwa

  Dziś "Biały szczyt". W szpitalach wciąż strajki

  Dzisiaj strajk w szpitalach

   

  Jak ze szpitala zrobić park wodny

  Rząd zaprasza w poniedziałek na "biały szczyt" o służbie zdrowia

  W tym roku nie będzie Rejestru Usług Medycznych

  Prezes NRL proponuje premierowi porozumienie

  Polacy w POZ w 2006 r.

  Zobacz, za co szpital każe zapłacić

  Prezydent za układem zbiorowym w ochronie zdrowia

  Zdrowie dla bogatych

  Płockie przychodnie na razie bez kontraktów

  Związkowcy nie wiedzą, co z "białym szczytem"

  Nie ma programów osłonowych dla pracowników

  DO WSZYSTKICH LEKARZY PZ

  Uprzejmie informuję, że w dniu 14.01.2008 r. odbyło się kilkugodzinne spotkanie Sekretarzy Porozumienia Zielonogórskiego z Prezesami Narodowego Funduszu Zdrowia oraz kierownictwem Ministerstwa Zdrowia.

  Na spotkaniu, dzięki życzliwej i aktywnej postawie Pani Minister Ewy Kopacz wynegocjowano porozumienie, zgodnie z którym umowy zawarte zostaną na cały 2008 rok a w czerwcu 2008 roku dokonana zostanie analiza realizacji planu finansowego NFZ celem utrzymania w roku 2008 nakładu na POZ na poziomie nie mniejszym niż pierwotnie planowany.

  Uzgodniono również, że do dnia 1 maja 2008 NFZ nieodpłatnie udostępni aplikacje rozliczeniowo - sprawozdawcze w POZ oraz AOS i będą prowadzone dalsze prace i rozmowy w tym zakresie.

  W załączniku pełny tekst porozumienia.

  Sekretarz Porozumienia Zielonogórskiego
  Bożena Janicka

  Sekretarz Porozumienia Zielonogórskiego
  Jacek Krajewski

   Porozumienie.doc
  Kopacz: Jest porozumienie Porozumienie PZ z NFZ

  Uchwała nr 1. Prezydium PZ z dnia 12.01.2008
  2008-01-12 23:54:53
  Uchwała nr 1. Prezydium Porozumienia Zielonogórskiego z dnia 12.01.2008
  Na podstawie par 17 statutu federacji uchwala się, co następuje:

  1. W związku z brakiem umów na świadczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej na rok 2008, z dniem 16.01.2008 członkowie związków porozumienia zielonogórskiego zaprzestaną udzielać świadczeń w swoich przychodniach.

  2. W przypadku podjęcia pożądanych decyzji przez przedstawicieli NFZ dalsze działania pozostają w gestii sekretariatu PZ.

  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Uchwała nr 2. Prezydium PZ z dnia 12.01.2008
  2008-01-12 23:51:39
  Uchwała nr 2. Prezydium Porozumienia Zielonogórskiego z dnia 12.01.2008
  Na podstawie par 17 statutu federacji uchwala się, co następuje:
  Prezydium ustala następujące priorytety działań negocjacyjnych PZ:

  1. Ustala się:
  a. Podpisanie aneksów do umów na 4 miesiące,
  b. Uregulowanie problemów informatycznych,
  c. Wzrost finansowania świadczeń w oparciu o wcześniejsze ustalenia z NFZ.

  2. Wykonanie uchwały powierza się Sekretariatowi PZ
  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   Tak lekarzami rozmawia nowy Prezes NFZ


  Komunikat dla członków PZ
  2008-01-10 16:17:16
  W związku z tym, że Prezes NFZ nie wywiązuje się z podjętych wobec nas zobowiązań (min. co do długości obowiązywania aneksu oraz uproszczenia sprawozdawczości i dostępności do bezpłatnej aplikacji dla wszystkich rodzajów świadczeń - nie tylko poz) informujemy, że zagrożone jest podpisanie umów na rok 2008.

  Wobec braku umów zostaną podjęte decyzje o dalszym postępowaniu - nie wykluczone jest zawieszenie udzielania świadczeń, lub też udzielanie świadczeń odpłatnie.

  W tej sytuacji zwołujemy Nadzwyczajne Prezydium - Porozumienia Zielonogórskiego, które odbędzie się
  w Warszawie.

  Sekretariat PZ


  Pismo do Minister Ewy Kopacz
  2008-01-09 14:30:32
  Zielona Góra 08.01.2008 r.

  Szanowna Pani
  Ewa Kopacz
  Minister Zdrowia

  W związku ze stanowiskiem Prezesa NFZ, wyrażonym w komunikatach Centrali NFZ z dnia
  7.01.2008, Porozumienie Zielonogórskie wyraża wielkie zaskoczenie i zaniepokojenie
  własną interpretacją Prezesa NFZ ustaleń poczynionych w Ministerstwie Zdrowia w ostatnich
  dniach roku 2007.

  Stanowisko Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia jest zaprzeczeniem woli
  doprowadzenia do zabezpieczenia świadczeń medycznych w zakresie Podstawowa Opieka
  Zdrowotna.

  Niezgodne z ustaleniami jest zadanie przez Prezesa NFZ aneksowania umów o
  udzielanie świadczeń zdrowotnych do dnia 31.12.2008.
  Zadanie takie, pozbawione podstaw prawnych, uniemożliwia przedłużenie umów na
  uzgodniony czas do 30. 04. 2008. Narusza również zasady akceptacji przez obie strony
  warunków zawierania umów, w tym uzgodnionego okresu udzielania świadczeń. Ponadto,
  postępowanie takie poddaje w wątpliwość rzeczywistą wolę Narodowego Funduszu Zdrowia,
  naprawy bałaganu w systemach sprawozdawczych świadczeniodawców.

  Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nie
  określa minimalnego limitu czasowego zawierania umów ze świadczeniodawcami.
  Niezgodne także z ustaleniami jest przedłużenie udostępniania aplikacji rozliczeniowo
  - sprawozdawczej jedynie dla świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej a nie dla
  wszystkich świadczeniodawców.

  Stanowisko Narodowego Funduszu Zdrowia jest oczywistym ignorowaniem ustaleń z
  Ministrem Zdrowia. Takie postępowanie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
  wprowadza nierówność traktowania podmiotów oraz jest kolejną próbą skłócenia i
  zróżnicowania środowiska świadczeniodawców, którzy są zabezpieczeniem medycznym
  naszych obywateli.

  Całkowita dowolność działań Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, po dokonaniu
  ustaleń z Ministrem Zdrowia w dniu 21.12.2007, doprowadziła do braku zabezpieczenia
  przez Państwo ustawowej opieki ubezpieczonych. Postępowanie takie świadczy również o
  całkowitej bezradności Ministra Zdrowia w stosunku do działań podejmowanych przez
  Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

  Tylko dzięki dobrej woli środowiska medycznego i lekarzy rodzinnych, którzy udzielają
  świadczeń zdrowotnych, nie posiadając ważnych umów z Narodowym Funduszem
  Zdrowia, nasze społeczeństwo ma nadal na dzień 8 stycznia 2008 zapewnioną opiekę
  medyczną w podstawowej opiece zdrowotnej.

  Apelujemy do rządzących i odpowiedzialnych za polski system opieki zdrowia o pilne
  działania i zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli.

  Sekretariat PZ
  Bożena Janicka
  Jacek Krajewski
  Mariusz Wójtowicz
  Janusz Tylewicz
  Krystian Adamik
  źródło: Biuro PZ

  Pierwsze pismo do Prezesa NFZ
  2008-01-09 07:39:44
  Zielona Góra 08.01.2008 r.

  Prezes
  Narodowego Funduszu Zdrowia
  Jacek Paszkiewicz

  W odpowiedzi na Pana pismo W/00442 z dnia 8.01.2008 informujemy, że świadczeniodawcy POZ ponownie wnioskują o zawarcie aneksów /umów na okres do 30.04.2008, nasze sugestie o ewentualnym złożeniu wypowiedzeń potwierdzają brak akceptacji środowiska narzucanego terminu do 31.12.2008.
  Planowany termin aneksowania umów do 30.04.2008 jest zgodny z ustaleniami poczynionymi w Ministerstwie Zdrowia i wynika również z zapisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia zawartych w "…ogólnych warunkach zawierania umów…",gdzie strony ustalają m.in termin obowiązywania umów, który jest podyktowany różnymi aspektami, a w tym przypadku jest to związane z

  1. Udostępnienia aplikacji rozliczeniowo - sprawozdawczej tylko do 30.04.2008
  2. Koniecznością wyjaśnienia spraw otwartości systemów informatycznych, aplikacji, aktualizacji …
  3. Planowanymi zmianami w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie zakresu i sposobu zbierania, gromadzenia i przekazywania danych medycznych co prawdopodobnie będzie miało wpływ na dalszą sprawozdawczość medyczną
  4. Planowanymi zmianami w systemie ochrony zdrowia przygotowanymi przez Rząd RP, co również skutkuje zmianami zapisów w umowach.

  W świetle tylu planowanych zmian i niejasności nie widzimy możliwości dłuższego zawarcia aneksów/umów niż do 30.04.2008 i dlatego ponownie wyrażamy wolę pracy i świadczenia usług medycznych co mimo braku poparcia zawartymi aneksami nadal robimy i oczekujemy pilnego rozwiązania tego problemu przez NFZ.
  W przypadku braku przekonania do aneksów podpisanych do 30.04.2008 r., mimo tylu przedstawionych argumentów, pozostajemy do dyspozycji i ewentualnego spotkania.


  Sekretarze PZ
  Bożena Janicka
  Jacek Krajewski

  Do wiadomości
  1.Pani Ewa Kopacz Minister Zdrowia


  Drugie pismo do Prezesa NFZ
  2008-01-09 07:32:30
  Zielona Góra 08.01.2008 r.

  Pan
  Jacek Paszkiewicz
  Prezes NFZ

  W związku z zamieszczonym komunikatem o udostępnianiu aplikacji rozliczeniowo-sprawozdawczej przez NFZ tylko świadczeniodawcom POZ, wyrażamy wielkie zaskoczenie i zaniepokojenie takim nierównym traktowaniem świadczeniodawców przez NFZ.
  Na spotkaniu Porozumienie Zielonogórskie przedstawiało na przykładzie POZ problemy i nieprawidłowości w postępowaniu informatycznym proponowanym przez Centralę NFZ.
  Podkreślamy, że na spotkaniu była mowa o wszystkich świadczeniodawcach co dodatkowo nadmienił Minister Zdrowia Andrzej Włodarczyk wskazując ogrom problemów związanych z brakiem udostępniania aplikacji rozliczeniowo-sprawozdawczej przez NFZ zgłaszanych w stomatologii, AOS - co potwierdzają liczne pisma w tym zakresie słane do Ministerstwa Zdrowia i Centrali NFZ.
  Była mowa o udostępnieni aplikacji Świadczeniodawcom PZ co przyznaje sam Pan Prezes w cytowanym Komunikacie, "Informujemy, że w wyniku uzgodnień pomiędzy Panią Minister Ewą Kopacz a przedstawicielami Porozumienia Zielonogórskiego, Narodowy Fundusz Zdrowia został zobowiązany do udostępniania oprogramowania Pakiet Świadczeniodawcy i KS-SWD jeszcze przez 4 miesiące - do końca kwietnia 2008 r. co potwierdza szerokie udostępnienie wszystkim, gdyż większość naszych świadczeniodawców PZ udziela również świadczeń AOS - u, stomatologii, rehabilitacji ….

  W świetle wskazanych faktów wnioskujemy o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji i jednakowe traktowanie świadczeniodawców przez Centralę NFZ, czyli zapewnienie aplikacji rozliczeniowo - sprawozdawczej obecnie na okres do 30.04.2008 wszystkim świadczeniodawcom, z którymi NFZ zawiera umowy/aneksy.

  Sekretarze PZ
  Bożena Janicka
  Mariusz Wójtowicz

   

  Paszkiewicz: PZ używa argumentów politycznych

  Lekarze chcą jeszcze negocjować

  Od 16 stycznia lekarze z Porozumienia Zielonogórskiego nie będą przyjmować pacjentów

  Cierpliwość lekarzy rodzinnych się skończyła

  Przychodnie od środy bez lekarzy?

  Zapłacisz za wizytę w przychodni

  Premierowi nie podobają się projekty MZ

  OZZL apeluje o układ zbiorowy i mediację prezydenta

  Stan zawieszenia w szpitalach

  "Minister Kopacz do dymisji!"

  "Panie prezydencie, proszę się tym zająć"

  OZZL prosi prezydenta o interwencję ws. służby zdrowia

  Ewa Kopacz nie przedstawi pakietu ustaw zdrowotnych?

  PiS do Kopacz: Czas na konkrety

  W szpitalach pat za patem

  "Upominek to nie łapówka. Sam dawałem"

  Problemy w służbie zdrowia, rząd nie obraduje

  Gość Radia ZET Ewa Kopacz

  Będzie strajk za strajkiem? 

  Chlebowski: Pomysł współpłacenia wyrzuciliśmy do kosza »

  Zdrowie w rządzie Tuska

  Szpitale: oto cynizm Funduszu

  Szpital wojskowy: lekarze rzucają pracę

  Czy pacjent zapłaci za zabiegi

  Minister Kopacz jutro przedstawi pakiet ustaw zdrowotnych

  Dwa lata oczekiwania na operację raka piersi lub protezę biodra

  Za zabieg pacjent zapłaci z polisy

  Zarządzenie Nr 1/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 stycznia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna

  Załączniki do rozporządzenia

  Kopacz: Lekarz zarobi tyle, ile wypracuje

  Polacy o wynagrodzeniach lekarzy, sytuacji w ochronie zdrowia i pomysłach na reformy

  Pomóż uleczyć prawo medyczne

  Sośnierz: Rezerwa NFZ niczego nie załatwi

  Sytuacja tymczasowo opanowana

  Bukiel: Albo reformy, albo permanentny kryzys

  Publiczna służba zdrowia jest w stanie krytycznym

  To politycy są winni katastrofy w szpitalach

  Jednak stań w kolejce do lekarza specjalisty

  Zostawcie Fundusz Pracy - wyjdzie wam na zdrowie

  1,4 miliarda od Kopacz

  Poczekamy jeszcze dwa lata na pilotaż RUM

  Liczę na dobrą wolę lekarzy

  Zadłużony szpital w Suwałkach zostanie zamknięty

  Piotr Gabryel: Czy dyrektor Tusk zamknie hospital fiction?

  Zakaz konkurencji stosuje się także wobec lekarzy

  Tomaszów: szpital szykowany do ewakuacji

  Młodzi lekarze walczą o swoje

  Polaku, lecz się sam

  Urosną kolejki chorych do leczenia

  Bielsko: szpitala nie stać na umierających

  NFZ nie chce płacić za lek dla wcześniaków

  Paraliż szpitali, wyjścia nie widać

  Sośnierz kontra minister Kopacz

  Wkrótce rozmowy o Rejestrze Usług Medycznych

  Pozorny spokój w szpitalach

  Zakaz pracy na kilku etatach?

  Krótszy czas pracy lekarzy wymusi zmiany w szpitalach
  250 mln zł na zwalczanie chorób nowotworowych

   

  Z Markiem Twardowskim, wiceministrem zdrowia, rozmawia Izabela Borańska

  Oświadczenie ZK OZZL w sprawie aktualnej sytuacji w ochronie zdrowia i tematów poruszanych w czasie konferencji prasowych, poświęconych ochronie zdrowia, organizowanych przez PiS i Ministerstwo Zdrowia w dniu 02 stycznia 2008r

  List otwarty lekarzy Mazowsza do Ewy Kopacz - Ministra Zdrowia przedstawiony publicznie w czasie konferencji prasowej w dniu 03 stycznia 2008r o godz. 12.00

  List prezesa NIL do pani Minister Ewy Kopacz

  Każdy pacjent z kartą

  W nocy z bolącym zębem tylko do internisty

  Kochanowski: Czekam na zaproszenie od...

  Radziwiłł: Szpitale zadłużają się

  Prezes NRL: Oczekujemy "mapy drogowej"

  Kopacz: Pakiet ustaw 8 stycznia

  Czy szpitale chorują na PiS, czy na PO?

  Szpitalne kurioza: laryngolog leczy oczy

  Ewa Kopacz: Tylko w jednym województwie szpitale nie podpisały umowy z NFZ

  Lekarze leczą, ale tymczasowo

  Szpitale odwołują operacje

  Stan przedzawałowy w polskich szpitalach

  J. Kaczyński: Obecnemu rządowi brakuje przyzwoitości

  PiS złoży projekt o podnoszeniu składki zdrowotnej

  W większość szpitali grafiki lekarzy ustalono tylko na najbliższe dni

  Łódź: nie ma anestezjologów, nie ma operacji

  W większość szpitali grafiki lekarzy ustalono tylko na najbliższe dni

  W większości grafiki lekarzy ustalone tylko na najbliższe

  Minister zdrowia broni się przed zarzutami PiS

  "Sytuacja w szpitalach opanowana"

  J.Kaczyński: To nieprzyzwoite ze strony PO

  Kaczyński: PO zrzuca na nas winę...

  Pogotowie za 12 zł, szpital 8 zł

  "Na dziś lekarze żądają zbyt wiele"

  Kopacz: W 2010 lekarze będą zarabiać 11 tys. zł brutto

  Co w szpitalach po pierwszym stycznia

  Kopacz: nie przestaję myśleć o...

  Lekarze wyemigrują, jeśli nie...

  Komunikat dla Świadczeniodawców POZ
  W sprawie podpisywania umów POZ / aneksów do umów wieloletnich/, na 2008 r. oraz rozliczenia miesiąca stycznia.

   
  Lublin: lekarze nie chcą...

  Kopacz: Lekarze mają wygórowane żądania

  Chorzy leczeni na zmianę

  Komunikat Sekretariatu PZ

  Sekretariat PZ od początku grudnia prowadził intensywne negocjacje celem wypracowania najkorzystniejszych warunków kontraktowania dla swoich Członków.
  Rozmowy i negocjacje szczególnie nasiliły się po ogłoszeniu Zarządzenia Prezesa NFZ 105/2007 z dnia 5.12.2007 i Komunikatu Prezesa NFZ z dnia 12.12.2007 w sprawie zmiany w zakresie aplikacji rozliczeniowo – sprawozdawczej. Negocjacje prowadzono z Centralą NFZ i Ministerstwem Zdrowia. Niestety nie obyło się bez interwencji u Premiera RP Donalda Tuska. W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją na rynku zdrowia umowy są przedłużone w formie aneksów na cztery miesiące.

  Negocjacje doprowadziły do stanu, w którym nadal posiadacie Państwo dostęp do bezpłatnej aplikacji udostępnionej przez NFZ celem dokonywania sprawozdawczości i rozliczeń jak w roku 2007.

  Kontraktujemy świadczenia POZ w formie aneksów do 30.04.2008 r.
  W tym czasie Sekretariat zgodnie z deklaracją Ministerstwa Zdrowia, podejmie prace nad ustaleniem wszystkie szczegółów związanych z zakresem zbieranych i gromadzonych danych medycznych, sprawozdawczością, formatem wymiany danych i pełną otwartością systemu.

  Zarządzenie 105/2007 będzie poprawione Zarządzeniem 115/2007 jeszcze w tym roku.
  Wszystkie szczegółowe informacje w opisywanych sprawach zostały przekazane w komunikatach wewnętrznych do Prezesów i Biur Związków Wojewódzkich.
  Dziękujemy wszystkim Kolegom za złożenie wniosków w Biurach Związków Regionalnych, co ma, jak zawsze, duże znaczenie w trwającym procesie negocjacyjnym.
  Korzystając z okazji możemy teraz już spokojnie, przekazać najserdeczniejsze życzenia spokojnego i radosnego Nowego Roku 2008.

  Z koleżeńskim pozdrowieniem,
  Sekretariat PZ.

   

  Pismo od Podsekretarza Stanu Andrzeja Włodarczyka

   

  Informacja PZ

  Szanowni Koledzy,
   
  Termin składania ustalonych dokumentów w OW NFZ do 31.12.2007.
   
  Sekretariat PZ.

  Informacja PZ

                          Dyrektor OW NFZ……………

   

  W związku z ustaleniami poczynionymi przez Ministra Zdrowia i Prezesa NFZ w załączeniu pismo Ministra Zdrowia z dnia: 27.12.2007  oczekujemy od Pana/i Dyrektor/a przygotowania aneksów do obecnie obowiązujących umów w zakresie POZ.                      Aneksy powinny zawierać:

  1.okres aneksów od 01. 01.2008 do dnia 30.04 2008

  2.zapisy Zarządzenia 69/2007 Prezesa NFZ z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uzgadnianym obecnie Zarządzeniem 105/2007 i  Zarządzeniem 115/2207 Prezesa NFZ

  3.utrzymać obecny stan w zakresie udostępnianych przez NFZ aplikacji bezpłatnych rozliczeniowo-sprawozdawczych w okresie obowiązywania aneksów.

  W celu określenie zakresu świadczeń proponujemy złożenie w wersji papierowej wniosku o dalsze zawarcie umowy o udzielanie świadczeń w POZ  ze wskazaniem tych zakresów świadczeń.

  Informacja PZ

   

  Witam

  W związku z zakończeniem rozmów w sprawie kontraktów - aneksow na 2008 potwierdzamy

  1.Umowy są aneksowane na 4 miesiące

  2.z nadal udostępnianą aplikacją bezpłatną przez NFZ w zakresie sprawozdawczo- rozliczeniowym - jak w roku 2007

  3.  z wprowadzeniem Zarządzenia 69/2007- nowe produkty , stawki

  4.Zarządzenie 105/2007 będzie poprawione Zarządzeniem 115/2007 , które jeszcze w roku 2007 chce podpisac Prezes NFZ - obecnie są nanoszone ostatnie poprawki

  W tej sytacji przesyłamy do Prezesów Związków Woj pisma

  1.Pismo do Dyrektorów OW NFZ -

  2.Pismo Ministra Zdrowia w tej sprawie z dnia 27.12.2007

  Prosze Prezesów Związków woj o

  -wystosowanie tych pism do swoich Dyrektorów OW NFZ  

  -wraz z Pismem Ministra Zdrowia

  -dołącznie do tego wniosków o zawarcie umów czyli załącznika 21 z posiadanych w Biurach wersji papierowych - naszych członków- świadczeniodawców , w celu określenia zakresu świadczeń do przygotowania aneksów,

  -i oświaczenia OC , lub ksero polisy OC

  Uwaga !!! Jeżeli są nowe podmioty !

   w przypdku nowych podmiotów - należy  złożyć pełną wersje i oni otrzymają umowy nie aneksy  na te 4 misiące, z zapisami takimi jak w aneksach

  I czekamy na aneksy , które też muszą być sprawdzone przed podisaniem....

  Pozdrawiam BJ

  Bożena Janicka

  Sekreatriat PZ

  ps

  Aneksy na 4 miesiące to czas na zmiane i wypracowanie sprawozdawczości i rozmowy o stawkach - bo pewnie zmieni się w szpitalnictwie -więc dlaczego nie u nas.

   

  Biuletyn nr 20/2007

   

  Informacja PZ

   

  Potwierdzamy , w dniu dzisiejszym - 21.12.2007 doszło do spotkania w Ministerstwie Zdrowia z Minister Ewą Kopacz, Andrzejem Włodarczykiem i zespołem ministerialny

  W spotkaniu uczestniczyli licznie przedstawiciele NFZ ,

  Ze strony PZ uczestniczyli Bożena Janicka , Jacek Krajewski i nasz ekspert

  Ustalenia poczyniono z MZ , we wcześniej zgłaszanych sprawach .

  Realizacja ustaleń teraz, wymaga działań prawno - organizacyjnych.

  Po świętach dojdzie do kolejnego spotkania.

  Do czasu realizacji ustaleń, nasze uchwały pozostają w mocy,

  Wnioski o umowy pozostają w Biurach związków Wojewódzkich.

   

  Bożena Janicka

   

  Wesołych Świąt

  "Nie będzie ani lepiej, ani gorzej"

  Podwyżki lekarzy zależą od decyzji pacjentów

  Leczenie w 2008 roku, to musisz wiedzieć

  Za trzy miesiące służba zdrowia skona

  Dyrektorzy odpowiadają za to, by lekarze byli na dyżurach

  OZZL zarzuca minister zdrowia kłamstwo i nadużycie

  Lekarze nie chcą zmianowego systemu pracy

  Tusk: Raju nie będzie

  MZ nowelizuje rozporządzenie w sprawie wymagań

  MZ porozumiało się z rodzinnymi

  Cztery lata na dostosowanie się do nowych standardów

  Co dać lekarzowi, by chciał pracować dłużej

  W szpitalach niepewność

  Kopacz: "Wierzę w odpowiedzialność lekarzy"

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich

  Informacja dla Świadczeniodawców POZ
  Zmiana terminu składania wniosków o zawarcie umów oraz dokumentacji aktualizacyjnej do dnia 27 grudnia br.

  Zmiana rozporządzeń refundacyjnych podpisana

   

  Kłopoty niedoszłej pani prezydent

  Kierowała bankiem i NFZ, teraz jest oskarżona

  OZZL chce kontroli czasu pracy lekarzy

  Ustawa o ratownictwie wymaga szybkiej nowelizacji
  Przed wyjazdem warto wyrobić EKUZ

  Trwa konflikt lekarzy rodzinnych z NFZ

  Lekarze rodzinni nie podpiszą kontraktów

  80 zł za zmianę lekarza
  Jak można bezpłatnie leczyć się w Wielkiej Brytanii

  Ministerstwo Zdrowia: po 1 stycznia nadal możliwe całodobowe dyżury

  Co NFZ zrobi(ł) z 339 mln zł?

  "Lekarze postawili nas pod ścianą"

  MZ o dyżurach medycznych po 1 stycznia

  Kto nas będzie leczył po nowym roku?

  Stare recepty będą ważne do połowy 2008 roku
  Lekarze rodzinni nie zamkną gabinetów

  Medycy kontra NFZ

  1,6 mld zł pozostanie w tym roku na kontach NFZ

  3,9 % PKB na zdrowie w 2006 r.

  Bunt lekarzy rodzinnych?

  Od 1 stycznia gabinety lekarzy będą zamknięte?

  Lekarze z "Porozumienia Zielonogórskiego" nie podpiszą kontraktów z NFZ

  Lekarze POZ nie podpiszą kontraktów z NFZ

  Można znaleźć pieniądze dla lekarzy

  MZ zapowiada zmiany w kontraktowaniu

  Stare druki recept - do 30 czerwca?

  Szpitale bez lekarzy?

   

  Doktor G. będzie znowu operował w szpitalu MSWiA

  Szpitalna reanimacja

  Szpitalna bitwa o przyszłoroczne podwyżki

  Chwała lekarzom

  Dyżurów w szpitalach nie ubędzie, obsłuży je mniejsza liczba lekarzy

  Kopacz: Średnia wycena punktu rozliczeniowego zwiększy się do 12 zł

  NFZ wyda zgodę na bezpłatny transport sanitarny

  OZZL skrytykował decyzję rządu

  Apel ORL w Krakowie

  Postulaty samorządu lekarskiego

  "Siedzimy na gorącym wulkanie"

  "Dlaczego lekarz nie może dostawać 25 000 zł?"

                Archiwum 2007             

                Archiwum 2006              

            Archiwum 2005        

             Archiwum 2004