Procedury

26-12-18

Strona główna
Aktualności
Finanse NFZ
Archiwum.
Niepubliczni
Linki
Prawo
Leki
Procedury
Strajk
Poradnik
Druki
Kontrole
Galeria fotografii
Pisma
Federacja
Stowarzyszenie
NFZ
Forum
RODO

 


Standardy Medyczne - podawanie witaminy K u noworodków

Odpady nowelizacja
 

Uprzejmie informuję Koleżanki i Kolegów, którzy prowadzą Indywidualną Specjalistyczną Praktykę Lekarską lub Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, że zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach, Dz. U. nr 62 z 2001r., poz. 628 z późniejszymi zmianami, każdy podmiot będący wytwórcą odpadów medycznych jest obowiązany do uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi powyżej 100kg rocznie lub do przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach medycznych do 100kg rocznie. 

Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do utylizacji odpadów nie zwalnia od w/w obowiązku.
Przeciwko podmiotowi, który nie wykona postanowień ustawy, może być wszczęte postępowanie administracyjne z art. 61 § 1, 4 KPA, zagrożone karą 5000 zł.

Odpady medyczne rozumie się jako odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny.
Art. 7 ust 1 - posiadacz odpadów jest zobowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami.
Art. 25.1 - wytwórca odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadów.
Program Gospodarki odpadami jest zatwierdzony w drodze decyzji przez właściwy organ ze względu na miejsce wytwarzania odpadów.

gotowiec

Programy dostosowawcze.

strona 1

strona 2

strona 3

strona 4

Załącznik do pisma

form1.doc

form2.doc

 

Procedury

Higieniczne mycie i odkażania rąk.

Dezynfekcja powierzchni.

Dezynfekcja powierzchni II

Dezynfekcja powierzchni cd

Dezynfekcja podłóg-algorytm.

Dezynfekcja powierzchni.-algorytm

Dezynfekcja sprzętu cd

Dezynfekcja narzędzi algorytm

Przygotowanie roztworu dezynfekcyjnego

Zasady BHP

Postępowanie w kontakcie z materiałem zakaźnym

Kontakt z WZW B

Konatkt z HIV i C

Postępowanie cd

Gromadzenie odpadów I

Gromadzenie odpadów II

Gromadzenie odpadów III

Zabezpieczanie odpadów w transporcie

Transport specjalistyczny

Gromadzenie odpadów algorytm

Pobieranie krwi

Podanie leku

Postępowanie po inhalacji

 

 

 

 

 

 

 

Strona główna | Aktualności | Finanse NFZ | Archiwum. | Niepubliczni | Linki | Prawo | Leki | Procedury | Strajk | Poradnik | Druki | Kontrole | Galeria fotografii | Pisma | Federacja | Stowarzyszenie | NFZ | Forum | RODO

Ostatnia aktualizacja tej witryny: 14-04-16