Strajk

26-12-18

Strona główna
Aktualności
Finanse NFZ
Archiwum.
Niepubliczni
Linki
Prawo
Leki
Procedury
Strajk
Poradnik
Druki
Kontrole
Galeria fotografii
Pisma
Federacja
Stowarzyszenie
NFZ
Forum
RODO

 

 

Zarząd Krajowy OZZL rekomenduje lekarzom wypisującym recepty na leki refundowane następujące postępowanie- od dnia 17 stycznia 2012r. : 
wpisywanie na receptach numeru oddziału NFZ pacjenta ubezpieczonego jeżeli przedstawi jeden z dokumentów, które są wymienione przez Fundusz jako potwierdzające ubezpieczenie, 
stosowanie nazw międzynarodowych wypisywanych leków – wszędzie gdzie jest to możliwe, aby ułatwić pacjentowi nabycie leku refundowanego w możliwie najszerszym zakresie i najtańszego z możliwych, 
niewpisywanie stopnia refundacji leku dla leków o jednym poziomie refundacji -z powodu niemożliwości dokonania tego przez lekarza w gabinecie lekarskim w sposób pewny, 
wpisywanie – jeśli jest to możliwe i wykonalne w gabinecie lekarskim – poziomu refundacji dla tych leków, dla których jest więcej niż jeden stopień refundacji (dotyczy głównie tzw. chorób przewlekłych – dawniej na literę P), jeżeli to nie jest możliwe (np. pracodawca nie dostarczył odpowiednich narzędzi ) niewpisywanie poziomu refundacji, 
nieprzybijanie na recepcie pieczątki o treści „refundacja do decyzji NFZ”. 

Uzasadnienie: 
Ad1. 
Postępowanie lekarzy wypisujących recepty na leki refundowane po 01 stycznia 2012 roku, zwane często „protestem pieczątkowym” w ogromnej większości wynikało nie tyle z protestu ile z konieczności racjonalnego dostosowania się lekarzy do narzuconych im nieracjonalnych warunków. 
Lekarze nie zaznaczali na recepcie czy pacjent jest ubezpieczony w NFZ nie z powodu protestu, ale dlatego, że nie ma żadnego pewnego dokumentu potwierdzającego fakt ubezpieczenia, a każdy błąd w tym zakresie, również nie z winy lekarza, powodował iż lekarz musiał płacić za leki, które otrzymał pacjent. Dopóki istniała groźba takiej kary, dopóty lekarze mieli prawo do niewpisywania numeru NFZ. 
Obecnie wobec faktu uchwalenia przez Sejm ustawy, która uchyla art. 48. ust. 8 ustawy refundacyjnej, czyli znosi tę niekonstytucyjną pozasądową procedurę karania lekarzy za niezawinione błędy – lekarze tracą uzasadnienie prawne dla legalnego niewpisywania numerów oddziału NFZ w przypadku, gdy pacjent przedstawi jeden z dokumentów uznanych za (tymczasowy) dokument ubezpieczenia zdrowotnego . Oczywiście ustawa nie weszła jeszcze w życie, ale trudno przypuszczać, że przegłosowana przez Sejm zostanie odrzucona przez senat, gdzie przewaga PO jest jeszcze większa niż w Sejmie lub, że zostanie zawetowana przez prezydenta z PO. 

Ad.2 i 3. 
Stosowanie nazw międzynarodowych ma dla nas podwójne znaczenie i daje podwójną korzyść. Przede wszystkim pozwala lekarzom „wymknąć się” z zarejestrowanych wskazań i CHPL (charakterystyk produktu leczniczego), bo wskazania rejestracyjne i chpl dotyczą konkretnych wyrobów konkretnych producentów, a nie substancji leczniczej określonej nazwą międzynarodową. Jednocześnie jednak stosowanie nazw międzynarodowych jest jak najbardziej dozwolone prawnie. 
Powstaje kolizja między zapisami o refundacji leku ograniczonej do zarejestrowanych wskazań, a zapisami o możliwości wypisania nazwy międzynarodowej. Przez to (dzięki temu) lekarz nie jest w stanie określić dla leku wskazanego nazwą międzynarodową kwoty refundacji, bo nie jest w stanie określić „wskazań zarejestrowanych”, gdyż ich po prostu nie ma (w odniesieniu do nazwy międzynarodowej). Można co najwyżej przyjąć, że wskazania dla nazwy międzynarodowej obejmują WSZYSTKIE zarejestrowane wskazania wszystkich leków (danej substancji leczniczej) , a zatem, tak czy inaczej poszerzamy znacznie zakres refundacji. 
Niezależnie od wszystkiego lekarze – przynajmniej w obecnym stanie rzeczy – w warunkach gabinetu lekarskiego nie są w stanie przestudiować wszystkich CHPL. 
Biorąc powyższe pod uwagę (wpisywanie nazw międzynarodowych i niemożliwość znajomości w warunkach gabinetu lekarskiego wszystkich chpl) - niewpisywanie poziomu refundacji leku jest prawnie usprawiedliwione i nie naraża lekarza na represje z tego powodu. Dodatkowe korzyści dla pacjenta są takie, że aptekarz najprawdopodobniej zastosuje refundację (chociaż teoretycznie w innym przypadku, gdyby był wskazany konkretny produkt konkretnej firmy mógłby policzyć za lek 100%) i wyda najtańszy odpowiednik. Bardziej odległa korzyść będzie taka, że wobec przedstawionej wyżej kolizji przepisów – rządzący chyba będą musieli jednak przyjąć zasadę, że refundacja odnosi się do wskazań klinicznych (czyli jakby do nazwy międzynarodowej) a nie do wskazań rejestracyjnych. 

Ad.4 
Ta rekomendacja to wyraz naszej kapitulacji wobec faktu, że nie udało się nam spowodować aby wpisywać literkę P lub rozpoznanie ICD-10 w przypadku leków na choroby przewlekłe. Na marginesie chciałbym zauważyć, że w dniu 13 stycznia zarówno Prezydium ZK OZZL, jak i PZ oraz K-24 zgodziły się na wpisywanie poziomów refundacji w tych przypadkach. 

Ad.5 
Przybijanie pieczątki „refundacja leku do decyzji NFZ” nie ma żadnego znaczenia prawnego. Moim zdaniem jest też jak najbardziej legalna. Zwolennicy opinii, że przybijanie takiej pieczątki jest niezgodne z przepisami i unieważnia receptę na leki refundowane cytują przepis rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie recept z 23 grudnia 2011 roku, który brzmi: „ na recepcie nie mogą być zamieszczane informacje niezwiązane z jej przeznaczeniem” (§2 ust 3 rozporządzenia). Kluczowe jest tu słowo „niezwiązane z jej przeznaczeniem”. Pieczątka jest jak najbardziej związana z przeznaczeniem recepty, bo wskazuje, iż recepta ma być zrealizowana zgodnie z uprawnieniami pacjenta, zatem - jest legalna. Potwierdził to i prezes NFZ, i minister zdrowia, i premier. 
Dlaczego zatem postuluję rezygnację z pieczątki? Bo w ocenie powszechnej jest synonimem protestu i jego istotą, a wszystkie trudności , na jakie napotyka pacjent mają wynikać – zdaniem rządu i mediów – właśnie z faktu pieczątkowania recept przez lekarzy. Dla aptekarzy pieczątka jest też (lub będzie) alibi do odrzucania recept i stosowania 100% odpłatności. Mimo wszystko warto by stosować pieczątkę, gdyby jej stosowanie coś lekarzom jeszcze dawało, coś mogło zmienić. Moim zdaniem nic nie da, do niczego nie zmusi rządzących, a jedynie spowoduje straty dla lekarzy dla ich wizerunku, dla autorytetu organizatorów akcji ( w tym OZZL). Pieczątkowanie może też narazić lekarzy na konsekwencje prawne w przypadku, gdy utożsamią sobie, że – jak to było dotychczas, przed uchwaleniem nowelizacji ustawy - pieczątkowanie = niewpisywanie numeru NFZ = brak odpowiedzialności za to. 
Poza wszystkim – w mojej i nie tylko mojej ocenie – lekarze sami stopniowo przestaną pieczątkować, bo uznają, że najważniejsze zagrożenie dla nich minęło. Wówczas „protest” w ocenie społecznej wygaśnie MIMO I WBREW decyzji organizatorów, a to zostanie zapewne zinterpretowane przez władze jako sytuacja, gdzie organizatorzy nie mają autorytetu wśród lekarzy, a zatem nie ma co się z nimi liczyć, z nimi rozmawiać, z nimi układać. A przecież potrzebny jest nam silny autorytet u rządzących (który wynika tylko z naszego wpływu na lekarzy) aby móc z nimi coś jeszcze wytargować, co nie zostało wytargowane. 
Co jeszcze powinniśmy zrobić, co zostało jeszcze do załatwienia – wg mnie – w następnym dokumencie. 
K.Bukiel 
 
 
 

 

 

 

Gilowska jak OZZL( 8MB divx)

"Minister Kopacz do dymisji!"

"Panie prezydencie, proszę się tym zająć"

Oświadczenie ZK OZZL w sprawie aktualnej sytuacji w ochronie zdrowia i tematów poruszanych w czasie konferencji prasowych, poświęconych ochronie zdrowia, organizowanych przez PiS i Ministerstwo Zdrowia w dniu 02 stycznia 2008r

List otwarty lekarzy Mazowsza do Ewy Kopacz - Ministra Zdrowia przedstawiony publicznie w czasie konferencji prasowej w dniu 03 stycznia 2008r o godz. 12.00

List prezesa NIL do pani Minister Ewy Kopacz

UWAGA!

ORL zgłasza gotowość do udzielenia - w miarę możliwości i dostępnych środków - niezbędnej pomocy, także prawnej, członkom OIL w Warszawie, którzy mogą spotkać się z szykanami z powodu uczestniczenia w proteście. Telefon interwencyjny OIL w Warszawie:

0 664 065 590.

Recepta OZZL

List otwarty do Prezesa NFZ

OZZL o obietnicach Premiera i Ministra Zdrowia, że wzrosną nakłady na opiekę zdrowotną

Lekarze ze Szpitala w Ciechanowie zakończyli strajk

Nokaut przez OPT- OUT proponuje dr Czesław Miś

Sprawozdanie z posiedzenia Krajowego Komitetu Strajkowego w dniu 27 lipca 2007r w Warszawie

List ZK OZZL do wiceministra Bolesława Piechy o łamaniu prawa przez władze RP

List ZK OZZL do Rzecznika Praw Obywatelskich o ograniczaniu przez państwo dostępu do leczenia

Prawdziwy obraz polskiej służby zdrowia - czyli KOMPROMITACJA

List otwarty do dziennikarzy i do pacjentów

Sprawozdanie z posiedzenia Prezydium KKS Lekarzy w dniu 13 lipca 2007r.

Sprawozdanie z posiedzenia Krajowego Komitetu Strajkowego w dniu 06 lipca 2007r.

Szatan tkwi w systemie-Tomasz Undermann-format .avi

 

STANOWISKO FZPOZPZ z dnia 1.07.2007

 

Rządzący kłamali świadomie - Komunikat

 

Kozierkiewicz: Polska wydaje na służbę zdrowia najmniej w UE

 

List do Premiera

 

        

MANIFESTACJA PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA W WARSZAWIE 19.06.2007 g. 12.00

W dniu 19.06.2007 (wtorek) o godzinie 12.00 odbędzie się manifestacja pracowników służby zdrowia w Warszawie. Manifestacja zostanie formalnie zorganizowana przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, jednakże wezmą w niej udział wszystkie środowiska medyczne, w tym również lekarze. Nasz udział w demonstracji musi być masowy i spektakularny, dlatego też Zarząd Regionu Mazowieckiego OZZL zobowiązuje wszystkich członków OZZL do przyjazdu do Warszawy i przyłączenia się do manifestacji. Uczestnicy zgromadzenia proszeni są o przybycie na Plac Zamkowy pod Kolumnę Zygmunta pomiędzy 11.00a 12.00. O 12.00 rozpocznie się wiec, po którym zostanie zorganizowany przemarsz pod Sejm a następnie Urząd Rady Ministrów. Zakończenie manifestacji przewidziane jest na godzinę 15.00. Wszyscy lekarze biorący udział w demonstracji proszeni są o przygotowanie transparentów z nazwami szpitali oraz hasłami dotyczącymi sytuacji naszego środowiska.

 

Uwaga - zbieramy podpisy lekarzy pod petycją do Parlamentu Europejskiego

treść petycji do Parlamentu Europejskiego

apel Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 11 czerwca 2007 r.

stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 11 czerwca 2007 r.

 

Ankiety w sprawie zarobków

Lekarze rozmawiają, ale strajkują

Lekarze strajkują dalej

Nie ma konkretów

Zobacz mapę strajku

Bukiel: Obawiam się, że potrzeba jeszcze większego wstrząsu społecznego

Strajk rozszerza się

 

Stanowisko Prezydium PZ Rajgród 2007

Stanowisko Prezydium Porozumienia Zielonogórskiego Rajgród 12 maja 2007 r.
Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie” popiera słuszny protest lekarzy OZZL zgodny z uchwałą VIII Krajowego Zjazdu Lekarzy. Obecny model opieki zdrowotnej wymaga natychmiastowych i radykalnych działań w kierunku zmian systemowych, które są koniecznym warunkiem prawidłowego funkcjonowania lecznictwa w Polsce. W związku z tym Prezydium PZ podjęło decyzję czynnego włączenia się do protestu.

Komisarz
Włodzimierz Bołtruczuk

W związku z powyższym stanowiskiem Prezydium Porozumienia Zielonogórskiego Sekretariat PZ zaleca wszystkim członkom Federacji ZPOZ Zielonogórskie w dniu 15 maja 2007r

1.Oflagowanie Praktyk i Przychodni (barwy narodowe)
2. Przewieszenie zielonej wstęgi na tablicy NFZ
3. Przypięcie zielonej kokardki do fartuchów białego personelu
4. Rozwieszenie i/lub rozdawanie ulotek i plakatów OZZL informujących o celach i powodach strajku w każdym zakładzie opieki zdrowotnej zrzeszonym w PZ (zostaną one przesłane do wszystkich członków pocztą elektroniczną)

Sekretarze PZ

Ulotki: do pobrania

Ulotka NKWD     Ulotka OZZL      ULOTKA druga strona.

REWERSY      1         2         3         4        5        6

 

List OZZL do premiera Jarosława Kaczyńskiego

Czy - w odniesieniu do służby zdrowia  - w Polsce obowiązuje pkt 9 Instrukcji NKWD z roku 1947  ?

Apel OZZL do samorządu lekarskiego o wsparcie akcji protestacyjnej

Liczba lekarzy w Polsce w przeliczeniu na 1000 mieszkańców jest prawie najmniejsza w Europie – wynosi 2,3
W innych krajach np.
Czechy – 3,5
Francja 3,3
Niemcy 3,3
Węgry 3,2
Hiszpania 2,9
Szwecja 3,0
Wlk. Bryt. 2,1

Ale w Wielkiej Brytanii część obowiązków lekarzy przejęły pielęgniarki. Ilość pielęgniarek w tym kraju w przeliczeniu na 1000 mieszkańców wynosi 9,2 a w Polsce – 4,8.

Źródło: Opracowanie CSIOZ na podstawie OECD Health Data 2004


Wydatki w roku 2005 z NFZ na POZ wynosiły 3 619 milionów złotych, na ambulatoryjną specjalistykę – 2 341 milionów złotych. W tym roku udzielono – 261 milionów porad. Na sfinansowanie jednej porady przeznaczono zatem średnio: 23 złote, a kwota ta obejmowała nie tylko poradę lekarza, ale także pracę pielęgniarek, utrzymanie gabinetów lub przychodni, badania dodatkowe, transport medyczny, jeśli było trzeba.

Źródło – opracowanie GUS


Ok. 25 groszy dziennie wydaje NFZ na Podstawową Opiekę Zdrowotną na jednego obywatela. To jest cena jednego papierosa.
Ok. 3 złote 20 groszy dziennie wydaje się ze środków publicznych w Polsce na jednego obywatela na całą ochronę zdrowia. To jest cena butelki napoju gazowanego.
Ponad 900 złotych dziennie przeznacza się ze środków publicznych w Polsce na świadczenia na rzecz jednego posła.

Źródło – ustawa budżetowa na rok 2007 i plan finansowy NFZ na rok 2007 i informacja z Kancelarii Sejmu RP.


W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – zatrudnionych jest ok. 500 osób. Kancelaria dostaje na swoją działalność 85 milionów złotych. Szpital, który zatrudnia taką ilość osób, może liczyć na kontrakt z NFZ w kwocie ok. 20 milionów, a oprócz wydatków na płace musi także zapewnić leczenie, wikt i opierunek dla ok. 12 tysięcy hospitalizowanych.

W Ministerstwie Zdrowia zatrudnionych jest ok. 400 osób, koszty funkcjonowania ministerstwa ( w roku 2005) wyniosły rocznie - 34 miliony złotych.
Szpital, który zatrudnia ok. 400 osób może liczyć na kontrakt z NFZ w kwocie ok. 16 milionów, a oprócz wydatków na płace musi także zapewnić leczenie, wikt i opierunek dla 10 tysięcy hospitalizowanych.

Źródło – informacje własne oraz z Kancelarii Rady Ministrów i Ministerstwo ZdrowiaWydatki całkowite na ochronę zdrowia per capita w 2001 r. w wybranych krajach Europy (w USD PPP)

1. Polska - 629
2. Słowacja – 682
3. Węgry - 911
4. Czechy – 1106
5. Grecja - 21511
6. Hiszpania - 1600
7. Portugalia – 1613
8. Finlandia – 1814
9. Irlandia – 1935
10. Wielka Brytania – 1992
11. Austria – 2191
12. Włochy – 2212
13. Szwecja – 2270
14. Belgia – 2490
15. Dania – 2503
16. Francja – 253
17. Holandia – 2626
18. Islandia – 2643
19. Niemcy – 2808
20. Norwegia – 3012
21. Szwajcaria – 3248

Źródło: Raport Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce – Zielona Księga.: Ministerstwo Zdrowia;
Warszawa 2004.


Publiczne wydatki na ochronę zdrowia per capita w 2001 r. (w USD PPP)

1. Polska – 452
2. Słowacja – 609
3. Węgry – 684
4. Grecja - 846
5. Czechy – 1010
6. Portugalia – 1113
7. Hiszpania - 1143
8. Finlandia – 1392
9. Irlandia – 1470
10. Austria – 1489
11. Wielka Brytania – 1637
12. Holandia – 1663
13. Włochy – 1666
14. Szwajcaria – 1758
15. Belgia – 1784
16. Szwecja – 1935
17. Francja – 1947
18. Dania – 2063
19. Niemcy – 2104
20. Islandia – 2192
21. Norwegia – 2573

Wniosek: Wydatki publiczne per capita są w Polsce najniższe w porównaniu z innymi
krajami Europy. Były one około 8 razy mniejsze w stosunku do odpowiednich wydatków
w Niemczech oraz około 3 razy mniejsze w odniesieniu do Czech ( w roku 2001)

Źródło: Raport Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce – Zielona Księga.: Ministerstwo Zdrowia;
Warszawa 2004.Każdego roku ponad 130.000 obywateli w Polsce zachorowuje i ponad 85.000 umiera z powodu chorób nowotworowych. W krajach, w których przeznacza się odpowiednie środki na diagnozowanie i leczenie – można uratować połowę pacjentów. W Polsce zaś obecnie zaledwie jedną trzecią.

Wniosek: ok. 20 tysięcy Polaków rocznie można by wyleczyć z choroby nowotworowej gdyby przeznaczyć odpowiednie środki na diagnozowania i leczenie chorych na nowotwory

Źródło – list Prezesa Polskiej Unii Onkologii do posłów, wniosek własny

 

Religa: Należy podwyższyć składkę zdrowotną,

Oświadczenie ZK OZZL w sprawie zadłużania się szpitali i programu ratunkowego Ministra Religi

Są powody do strajku lekarzy - list otwarty OZZL do Premiera RP

Apel OZZL do lekarzy w Polsce

"Protestujemy przeciwko konfliktowaniu nas z pacjentami"

"Terminator" chce powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego

Koszty opieki zdrowotnej w USA rosną szybciej niż inflacja

Dysponowanie środkami na ochronę zdrowia po angielsku

Potesty środowiska medycznego w Niemczech

Dokumenty przyjęte przez VIII Krajowy Zjazd Delegatów OZZL

List otwarty OZZL do Premiera RP

NRL i OZZL o podejmowaniu przez lekarzy dodatkowego zatrudnienia

Oświadczenie w sprawie antykorupcyjnych działań Ministra Zdrowia (09.10.2006)

Niemiecka koalicja rządowa podjęła w lipcu decyzję o podniesieniu stawki ubezpieczenia zdrowotnego płaconego przez pracodawców i pracowników o 0,5%, do wysokości 14,7% płacy brutto w 2007 r.

Lekarze pracują za dużo 

Czy Polskę stać na odpowiednie wynagradzanie lekarzy - informacja na temat płac innych osób z wyższym wykształceniem, wynagradzanych ze środków publicznych w RP

 • Ministerstwo Zdrowia - tutaj
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - tutaj
 • Ministerstwo Sprawiedliwości - str1, str2
 • Dyrektorzy ZOZ - tutaj
 • Ministerstwo Sportu - tutaj
 • Ministerstwo Finansów - tutaj
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - tutaj
 • Dyrektorzy szpitali - Małopolskie - tutaj
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - tutaj
 • Ministerstwo Środowiska - tutaj
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej - tutaj
 • Ministerstwo Rolnictwa - tutaj

Dalsze dane będą publikowane, w miarę napływania odpowiedzi

Niemcy: Płaca minimalna dla sprzątaczek

Pogotowie strajkowe w ochronie zdrowia

Pacjenci popierają protesty lekarzy

Niemcy mają plan reform w ochronie zdrowia

 

Migawki z Manifestacji z 10.05.2006 w Warszawie

Zobacz zdjęcia z protestu w Warszawie 10.05.06r.

Obrażani przez własne państwo - Marek Derkacz

 

Żrodła: http://www.destatis.de/themen/e/thm_gesundheit.htm

 http://www.hm-treasury.gov.uk/media/0AD/68/sr_04_leaflet_upd130704.pdf

Reforma jako zagrożenie narodowe

Niemcy wydają prawie 11% PKB na ochronę zdrowia
Deficyt budżetowy w niemieckiej ochronie zdrowia
Francja planuje cięcia wydatków w ochronie zdrowia

Rosną wydatki na ochronę zdrowia w Wielkiej Brytanii

Wielka Brytania zwiększa nakłady na ochronę zdrowia

Na jakie zarobki lekarzy stać Polskę
UWAGA! PRZECZYTANIE PONIŻSZEGO TEKSTU NIE SPOWODUJE AUTOMATYCZNIE PODNIESIENIA ZAROBKÓW. ALE MOŻE SPOWODOWAĆ TRWAŁE ZMIANY W MENTALNOŚCI I SPOSOBIE MYŚLENIA. U OSÓB WRAŻLIWYCH NALEŻY LICZYĆ SIĘ TAKŻE Z CHWILOWYM POGORSZENIEM STANU PSYCHICZNEGO.
Nic na korzyść nie zmieniło się od ostatnich danych z października 2004, gdy godzinowa stawka brutto pracy lekarza, zatrudnionego w publicznym szpitalu wynosiła średnio 10,47 zł za 1 GODZINĘ ETATOWĄ (1760zł/1etat) i sytuowała się (ROCZNIK STATYSTYCZNY 2005 GUS) pomiędzy pracownikami z wykształceniem podstawowym (9,54zł/ godz.) a pracownikami z wykształceniem gimnazjalnym (11,27zł /godz.). Do zarobków lekarskich 1760 zł/etat „brutto uzusowione” (liczone bez nadgodzin) podobne zarobki mają “robotnicy pomocniczy transportu i tragarze” 1740 zł/etat (też bez nadgodzin)- oni jednak nie są zmuszani do dodatkowej ciągłej pracy w nocy i w święta. Wg danych (dotychczas oficjalnie nie publikowanych) lekarz zatrudniony w szpitalu pracuje oprócz etatu jeszcze ok. 101,36 godzin-głównie w nocy i w dni wolne i to dopiero razem daje sumę wystarczającą lekarzowi na przeżycie. Nadgodziny (które jako tzw. “dyżury” są niezbędne dla szpitali z powodu rzeczywistego braku lekarzy) są przemilczane i opłacane niezgodnie z kodeksem pracy ani z dyrektywą europejską. Lepiej będzie stawki godzinowej lekarza zatrudnionego w publicznym szpitalu nie porównywać do uśrednionego wynagrodzenia ogółu osób z wykszt. wyższym bo stanowi to 2,41 raza stawki lekarskiej (25,24zł/godz versus 10,47zł/godz). Lekarska godzinowa stawka brutto zaniżana jest więc o około 15zł/ każdą przepracowaną godzinę w dzień zwykły. Jeśli do godzin pracy etatowej doliczyć nadgodziny (liczone zgodnie z prawem polskim i europejskim) a następnie przemnożyć wszystko przez średnią stawkę, jaką (w/g GUS) otrzymują inne osoby z wykształceniem wyższym zatrudnione w Polsce ( 168godzin x 25,41 zł/godzinę etatu plus 101,36 nadgodzin głównie świątecznych i nocnych) to otrzymamy sumy na jakie jesteśmy okradani. Po przeliczeniu rodzina lekarza pozbawiana jest należnych dochodów brutto w średniej kwocie co najmniej 4667,11 złotych miesięcznie co daje 56tys zł rocznie . Inaczej jeszcze – od chwili wstąpienia Polski do UE średnio dochody rodziny lekarza zostały uszczuplone o co najmniej 112 tys. złotych, a w ciągu ostatnich 15 lat przemian o co najmniej 840 tysięcy złotych. Jako ciekawostka- w/g danych GUS 2004- prawnicy zatrudniony w SEKTORZE PUBLICZNYM zarabiają 5485,92zł/1 etat co daje stawkę ok. 33zł/godzinę etatowej pracy (3,15 x więcej niż stawka godzinowa lekarza zatrudnionego w szpitalu). Uszczuplenie dochodów rodziny lekarza w tym przypadku należy określić na 7116,5 zł brutto / miesięcznie czyli 85 398 zł rocznie. Jeśli jesteś lekarzem i wyliczenia powyższe przyspieszyły Twoje tętno lub podwyższyły Twoje ciśnienie nie denerwuj się. Możesz w ramach relaksu przeliczyć to samodzielnie korzystając z danych publikowanych przez GUS odnośnie zarobków (ROCZNIK STATYSTYCZNY 2005 -strona 267 i następne lub w Internecie http://www.stat.gov.pl/dane_spol-gosp/praca_ludnosc/index.htm). Będziesz miał pewność, że naprawdę Twoja rodzina jest nieprzerwanie okradana na kilkadziesiąt tysięcy złotych rocznie.
Koleżanko i Kolego Doktorze!
Aby usprawiedliwić okradanie Twojej rodziny z wartości Twojej pracy, ciągłe oszczędzanie na doskonaleniu zawodowym oraz na czasie poświęconym chorym możesz dowolnie wybrać jeden z poniższych argumentów:
*już niedługo będzie lepiej
*minister apeluje o cierpliwość bo od zaprzysiężenia go na stanowisku minęło dopiero 5 miesięcy, od wstąpienia do UE 2 lata, od początku przemian ustrojowych lat 17 a od zakończenia II wojny światowej dopiero 61 lat
*kolejna nowelizacja kolejnej ustawy wszystko ulepszy
*w NFZ nie ma pieniędzy *to przez lekarzy nie ma pieniędzy, bo zużywają je na leczenie
*są nadzieje, ze w przyszłym roku będzie lepiej bo spadną ceny luksusowych samochodów służbowych oraz ceny marmurów do Kas Chorych i ZUS-u
*dzięki osobistej interwencji ministra już znaleziono rezerwy pozwalające na podwyżki (na razie do poziomu stawki godzinowej absolwenta szkoły zawodowej ale za kilka lat będzie jeszcze lepiej)
*zdrowie jest najbardziej cenioną wartością
*zawód lekarza uważany jest za najbardziej odpowiedzialny (następny to pilot samolotów pasażerskich)
*aby zostać lekarzem specjalistą i zarabiać stawkę godzinową absolwenta gimnazjum byłeś dodatkowo jeszcze utrzymywany (“z pieniędzy podatników” ) przez czasy liceum i najdłuższych studiów
*dzięki wieloletniej specjalizacji , po studiach mogłeś pojeździć po całym kraju spotykając profesorów nie dbających o pieniądze i stawiających etykę zawsze na pierwszym miejscu
*zawód lekarza jest na drugim miejscu w rankingu najbardziej prestiżowych (tuż po profesorze uniwersytetu)
*podobno jesteś pijakiem
*wszyscy mówią, ze żyjesz z łapówek
*lekarz pracuje za urągające jego godności stawki, bo zgadza sie ciągłe urąganie jego godności- widocznie tylko na to zasługuje
*pracujesz tyle godzin w miesiącu (także w nocy i w święta) bo sam/a tego chcesz – brak lekarzy ani przymus ekonomiczny nie gra roli
*w Polsce na lekarza przypada o 30% więcej pacjentów (dane GUS) niz w innych krajach UE ale to Twoja opieszałość lub pośpiech są winne kolejkom do lekarza
*bezpłatne wypełnianie coraz większej ilości kwitów zlecanych Ci przez różne urzędy nie jest co prawda potrzebne chorym ani Tobie, lecz ułatwia znakomicie zarządzanie Twoją pracą i poprawia dostęp pacjenta do Twojej pomocy
*emigrując możesz liczyć co prawda na około 15-krotny wzrost zarobków, ale będziesz miał/a mniej pracy
*emigrując nie będziesz czuć odpowiedzialności za Reformę Polityki Zdrowotnej ani sytuację finansową NFZ lub SPZOZ, pozbawiona/y też zostaniesz głosu w dyskusji o podwyższeniu składki zdrowotnej, udziału nakładów na tzw. służbę zdrowia w PKB, płatnościach za punkt rozliczeniowy i stawkę kapitacyjną- zostaną Ci nudne rozmowy wieczorami z rodziną i troska o dobrą edukacje dzieci
*jeśli obują Cię w kamasze i zdegradują z oficera rezerwy do kaprala służby terminowej - automatycznie Twoje wynagrodzenie wzrośnie o 30%
*jeśli wcielą do wojska wszystkich lekarzy to stan osobowy naszej armii wzrośnie o 80% (dzięki globalizacji poprawi się koniunktura w Chinach- nasze wojsko nie ma tylu kamaszy)
*zostając w Polsce nadal możesz czuć sie odpowiedzialny za zdrowie społeczeństwa i wszystkich potencjalnych pacjentów w najbliższej i najdalszej okolicy (wszędzie indziej lekarz odpowiedzialny jest tylko za pacjentów, którzy poprosili go o leczenie)
*w pracy wymagają od Ciebie cudów za stawkę godzinową robotnika niewykwalifikowanego, ale za to po godzinach jako jedyny cieszysz sie powszechnym społecznym zainteresowaniem w ramach akcji “Pokaż Lekarzu Co Masz W Garażu”
*składałeś przysięgę Hipokratesa
*wszyscy słyszeli o doktorze Judymie (prawie wszystkim myli się z Hipokratesem) i stąd wyciągają wniosek, że lekarz powinien pracować za darmo
*w gazetach (szczególnie w “Gazecie”) piszą,że mało zarabiasz, ale dorabiasz “sprzedając skóry”
*każdy głupi wie, że istnieje etyka lekarska i jest to jedyna etyka o każdy głupi wie oraz mówi
*z etyki lekarskiej może Cię bezpłatnie doszkolić pierwszy z brzegu dziennikarz lub minister zdrowia
*lekarz jest gwiazdą mediów – szczególnie programów “Uwaga”( TVN) i “Interwencja” (Polsat) lecz TVP też się stara
*o lekarzy stara się od kilku lat obecny prezes Izb Lekarskich – pamiętamy go z występu w reklamówce Kas Chorych sprzed 7 lat (schodził po schodach swojej przychodni zachwalając Reformę Zdrowia).
*obecnie prezes Izb Lekarskich stara się bardzo o lekarzy w politycznych dyskusjach telewizyjnych (trudne do odróżnienia od reality show)
*lecząc chorych lekarze przede wszystkim szkodzą co głosi od kilku lat prezes Stowarzyszenia “Primum Non Nocere”
*lekarze, gdy nie leczą chorych też są groźni i zagrażają bezpieczeństwu Polski- na szczęście dzielny minister zdrowia już o tym wie i będzie temu przeciwdziałać
*tylko lekarzy wiceminister zdrowia Bolesław P. chce pozbawić jednej z podstawowych swobód obywatelskich- prawa do protestu i prawa do wynagrodzenia zgodnie z wykształceniem i wysiłkiem włożonym w pracę oraz zgodnie z ponoszoną odpowiedzialnością
*specjalnie dla lekarzy minister zdrowia chce wprowadzić nakaz pracy w 142 rocznicę zniesienia pańszczyzny w Polsce i 44 rocznice zniesienia niewolnictwa w Arabii Saudyjskiej
*emigrując z Polski nie możesz czuć się bezpieczny- gdy system pracy przymusowej dla lekarzy okaże się niewydolny, planowana jest ekstradycja lekarzy pracujących za granicą
*tracone przez Ciebie i Twoją rodzinę dochody pozwalają ciągle utrzymywać się na powierzchni PT. ”Politykom Z Prawa I Z Lewa Od Zawsze Dbającym O Zdrowie Narodu” - Panom i Paniom : Balickiemu, Furman, Kopacz, Łapińskiemu, Maksymowiczowi, Millerowi, Naumanowi, Piecha, Pinkas, Radziszewskiej, Radziwiłłowi ,Relidze, Rysiowi, Sikorskiemu, Szkopowi , Andrzejowi Wojtyle oraz wielu, wielu innym mniej sławnym, lecz nie mniej zasłużonym
*może i Twoja stawka godzinowa jest niska lecz dzięki temu więcej zostaje dla dzieci i rodzin apelujących do Ciebie ministrów, dyrektorów i urzędników
*Twoje i Twojej rodziny tracone co godzinę 15zł pozwalają politykom, dyrektorom i urzędnikom na “Ciągłe Ulepszanie Systemu Ochrony Zdrowia” (pamiętasz sentencję Stefana Kisielewskiego sprzed 50 lat- “żyjemy w ustroju bohatersko walczącym z przeciwnościami nieznanymi żadnemu innemu ustrojowi”?)
*gdy Ty upominasz się o należną dla siebie stawkę i wynikający z niej lepszy byt własnej rodziny znaczy to, że automatycznie grasz zdrowiem chorych
*gdy politycy i urzędnicy upominają Cię byś zgadzał się na stawki godzinowe porównywalne stawkom “robotników pomocniczych transportu i tragarzy” (dane i nomenklatura GUS) wynika to z ich dbałości o dobro wspólne
*nie bierz dowodów wdzięczności od pacjentów -weź przykład z ministra zdrowia. Wg oświadczenia majątkowego zacny minister zdrowia zdołał zaoszczędzić około 1mln 400 tys. złotych, co w ciągu ostatnich 15 lat (wcześniej zarabiał centy) daje sumę 93,3 tys. złotych oszczędności rocznie czyli 7 780 złotych oszczędności miesięcznie. Minister jest „wyjątkowo zacny”, a jego dochody pochodzą wyłącznie z pracy - “w odróżnieniu od kolegów - lekarzy nigdy nie miałem mentalności kelnera wyciągającego rękę po napiwek” oraz “nigdy nie wziąłem łapówki”. „Wyjątkowo zacny minister” gromadził ponad 45 złotych OSZCZĘDNOŚCI NA KAŻDĄ PRZEPRACOWANĄ W RAMACH 1 ETATU GODZINĘ (tj. ponad 4 razy więcej niż Ty zarabiasz i 3 razy więcej niż Cię okradają)
*wobec pacjentów Koleżanko/ Kolego posługujesz się własnym nazwiskiem, a posługiwanie się nazwiskiem ministra zdrowia nie ma sensu - średnio urzęduje około roku i przez pierwszy rok “przygląda się sytuacji w temacie zdrowie”
*minister Cię rozumie, wspólczuje, popiera i uznaje Twoje racje, bo przecież On jest “zacnym człowiekiem” a jego uznanie, obietnice lub pogróżki zastąpią pieniądze dla Twojej rodziny
*następny minister zdrowia lub premier będzie ględzić podobnie; obiecywać lub straszyć gdy zobaczy, że zamiast myśleć o bieżących i już utraconych dochodach własnej rodziny dajesz się wpuścić w ślepą uliczkę dyskusji o składce zdrowotnej, stawce za punkt rozliczeniowy, dochodach budżetu, planowanych działaniach, uchwalanych ustawach lub też o rezerwach i dotacjach NFZ, restrukturyzacji, długach i przekształceniach NZOZ -ów i SP ZOZ-ów.
Po tym jak Koleżanko lub Kolego Doktorze zostawisz troskę o Budżet Państwa, budżet NFZ, restrukturyzację SPZOZ, płatność za procedury, wysokość stawki kapitacyjnej i punktu rozliczeniowego itd. lepiej zarabiającym i bardziej dbającym o swoje rodziny niż Ty politykom, dyrektorom i urzędnikom pomyśl o sobie. Wyceń ile warta jest Twoja praca - miej odwagę powiedzieć głośno na ile Ty ją wyceniasz. Czy wartość 1 godziny Twojej pracy etatowej brutto powinna być porównywalna do przeciętnej stawki godzinowej (dane z Rocznika GUS 2005) osób z wykształceniem : -podstawowym i niepełnym podstawowym 9,54 zł/godzinę -gimnazjalnym 11,27 zł/godzinę -zasadniczym zawodowym 9,91zł/godzinę -średnim ogólnokształcącym 12,56zł/godzinę -średnim zawodowym 12,65 zł/godzinę -policealnym 13,10 zł/godzinę -wyższym z tytułem inżyniera lub licencjata 20,37 zł/godzinę -wyższym z tytułem doktora lub magistra lub równoważnym 25,24 zł/godzinę Jeślibyś uważał/a , że Twoja praca winna być wyceniona porównywalnie do pracy prawnika zatrudnionego w sektorze publicznym ( opłacany z budżetu) to weź pod uwagę jeszcze stawkę 33 zł/ godzinę brutto. Wyceniając godzinę swojej pracy nie daj zapędzić się w “kozi róg” rozważając budżet pośredniczącego miedzy pacjentem a Tobą nowotworu jakim jest NFZ (a wcześniej były Kasy Chorych) - po kosztownej wymianie szyldów, instytucja okradająca lekarzy i pacjentów będzie z pewnością się nazywała jeszcze inaczej. Czy naprawdę to Ciebie - lekarza, okradanego przez polityków i lekceważonego z racji niskich zarobków przez pacjentów powinno obchodzić, jaki będzie budżet tej pasożytniczej instytucji? Czy może jednak jest to wyłączny problem sowicie wynagradzanych polityków, dyrektorów i urzędników? Ustalając swoją stawkę miej Koleżanko/ Kolego na uwadze słowa vice premier Gilowskiej “Gospodarka - to system naczyń połączonych”
Przelicz!
W gospodarce narodowej –„systemie naczyń połączonych” – jest 12,720 mln zatrudnionych spośród których tylko 9% ma pełne wykształcenie wyższe. Tych 12 720 000 osób średnio otrzymuje po 2338 zł za 172 godziny pracy miesięcznie! (wszystkie dane w/g GUS) Dlaczego to właśnie Ty masz rezygnować z należnych Twojej rodzinie dochodów? Zapytaj też najbliższych Ci osób-czy masz prawo rezygnować z należnej Ci stawki? Przed pochopnym samoograniczeniem - wysokości stawki lub terminu wypłaty normalnej stawki - miej na uwadze, że prawdopodobnie nigdy nie odzyskasz kwot , z których zostaliście okradani! Czy jeśliby złodziej co miesiąc zakradał się do Twojego domu i burząc spokój rodziny, okradałby Was z co najmniej 5 tysięcy złotych czy też byłbyś bierny? Czy też odkładałbyś decyzję o przywróceniu stanu normalnego? Czy też byś negocjował ze złodziejem harmonogram okradania Was z mniejszych kwot? Czy w ogóle przyszłoby Ci do głowy by prosić o okradanie np. tylko z 3 tysięcy złotych miesięcznie? A może byłbyś usatysfakcjonowany, gdyby okradający Twoją rodzinę w świetle jupiterów podpisał jakieś porozumienie z Komitetem Na Rzecz Wzrostu? Czy jeśliby złodziej uchwalił nową ustawę np. “Ustawę 204 “ nie przestając NATYCHMIAST I CAŁKOWICIE zabierać Ci owoców Twojej pracy? Czy wystarczyłoby to? Jeśli “GOSPODARKA TO SYSTEM NACZYŃ POŁĄCZONYCH”, to dlaczego wypływające zawsze na wierzch ..... inaczej “klasa próżniacza” (by nie użyć brzydko pachnącego słowa) powoduje , że właśnie Twoja stawka jest dziś tak nisko i osiągnęła dno w “systemie naczyń połączonych”?
Gdy ustalisz swoją stawkę godzinową wiedz także, że powinna być ona wyższa o 50% w nocy i o 100% w dni wolne (np. X zł brutto za godzinę pracę w dzień, 1,5X zł brutto za godzinę w nocy i 2X zł za godzinę w dni wolne – zamiast X wstaw jedną ze średnich stawek godzinowych podanych przez GUS- wybierz poziom wykształcenia).
Nie lękaj się zarabiać jak lekarz – nie jak wyrobnik. Nie lękaj się przed samym sobą przyznać, że zasługujesz na pieniądze swoją pracą, a materialne efekty pracy przeznacz na zabezpieczenie przyszłości własnej i swojej rodziny. Nie lękaj się też się o liczbę godzin pracy. Na 1 lekarza przypada w Polsce 456 obywateli – za to w Grecji 220, we Włoszech 229. Największe z krajów UE obciążenie pracą jest w Norwegii -357 i Portugalii -377 obywateli ( dane brytyjskie mówią o 463 osobach/ lekarza – dotyczą jednak tylko państwowego NHS).
Po niezbędnych i odkładanych długo zmianach pracy wystarczy dla Ciebie i ewentualnych kolegów z Ukrainy i Białorusi. Na przyjazd do pomocy lekarzy z Rosji specjalnie nie licz, bo juz teraz zarabiają u siebie więcej niż mogliby nominalnie zarabiać w Polsce. Za to postsowieckie islamskie republiki środkowoazjatyckie mogą być rzeczywistym źródłem napływu lekarzy – nie lękaj się - pracy wystarczy dla wszystkich. Nie lękaj się o przywiązanie do etatu - 2 marca 1864 ukaz carski zniósł przywiązanie chłopa do ziemi i nikt wielce nie rozpaczał. Ty też nie będziesz płakać za utraconą białą pańszczyzną. To, że nie ma perspektyw na porozumienie z politykami zabierającymi pieniądze Tobie i rzekomo w Twoim imieniu ludziom chorym, nie oznacza, że wina leży po Twojej stronie –tak tylko głoszą ludzie korzystający z nędzy leczonych i leczących. Czy pamiętasz Koleżanko/Kolego z przełomu roku 1988/1989 wezwania ówczesnych polityków do opamiętania się “bo kraj pogrąża się chaosie”? Od tego czasu w wewnętrznym chaosie, apatii i frustracji pogrążyli się lekarze. Ówcześni oraz nowi politycy obrośli w tłuszcz i piórka lejąc krokodyle łzy nad rzekomo zagrożonymi przez lekarzy pacjentami. Nie wiąż Koleżanko/ Kolego żadnej nadziei z mitycznymi już negocjacjami, spotkaniami, debatami sejmowymi - czy od zwoływanego z okazji żniw plenum KC PZPR przybyło choć nie jedno ziarnko? Nie trać swojego życia na strajki i protesty ignorowane i wyszydzane przez władze, gdy mogą wzbudzić przeciwko Tobie niechęć pacjentów! To nie pacjentom odmawiasz pomocy, lecz władzom odmawiasz prawa do dalszego obdzierania Cię z należnej stawki godzinowej! Nie licz specjalnie na inicjatywę Izb Lekarskich i Komitetu Wzrostu - te skądinąd poczciwe instytucje mogą tylko skoordynować działania Twoje i Kolegów. Zdecyduj, czy bardziej zobowiązana/y jesteś troszczyć się o bliskich czy domagać się nowych ustaw typu “203”. Nie lękaj się samodzielnie przemyśleć swojej stawki godzinowej jako człowiek wolny pracujący w wolnym zawodzie. Po raz ostatni już cytując ROCZNIK STATYSTYCZNY GUS 2005 (tabela 165 ze strony 233) - w Polsce na dzień 31grudnia 2004 osób zatrudnionych na umowie o pracę było 10,114 mln a 5,261 mln osób było pracujących na własny rachunek i pracodawców (częściowo się pokrywają). Nie stanie się nic złego jeśli zwolnią się etaty na których byłaś/eś obdzierany ze swego wynagrodzenia . Ta sama praca z dnia na dzień może być wykonana przez lekarzy pracujących na własny rachunek lub praktykach grupowych - obejmujących np. jedno stanowisko pracy, jedną przychodnię, jeden oddział lub jeden szpital – pozwalają na to obowiązujące juz dziś przepisy! Stracą tylko urzędnicy zajmujący się pieniędzmi przeznaczanymi na zdrowie. Lecz zyska Twoja rodzina i pacjenci. Ty Koleżanko / Kolego nie troszcz się o przyszłość tracących grunt pod nogami polityków, urzędników Kas Chorych, dyrektorów SP ZOZ-ów (być może także niektórych bardzo krótkowzrocznych ordynatorów). Troszcz się jednak o przyszłość swoją, swojej rodziny oraz tych chorych, którzy właśnie do Ciebie zwrócili się o pomoc. Nie zgadzaj się na rozwiązania “w ćwierć drogi” typu “30% od października jeśli NFZ znajdzie rezerwy” ! Rezerwy NFZ są problemami NFZ – nie Ty bierzesz pieniądze za wypicie piwa nawarzonego przez “urzędników-ciągłych reformatorów”. Pamiętaj! Prowizorki są zwykle najtrwalsze- ustawa “203” też miała być wstępnym krokiem podwyższenia zarobków- dotychczas nie wiadomo, kto ma za nią odpowiadać . Żelazna i podstawowa reguła negocjacji brzmi- W KAŻDYCH NEGOCJACJACH PIERWSZE USTĘPSTWO JEST NAJWIEKSZE ! Nie daj wtłoczyć się w grupę “pracowników Służby Zdrowia” -pracownicy techniczni i pomocniczy szpitali także zarabiają niewiele, lecz ich stawki nie odbiegają tak skandalicznie od innych pracowników, o równych im wykształceniu. Potrzebna jest zmiana w mentalności lekarza – w Twojej mentalności! Jesteś człowiekiem wolnym, a zawód który wykonujesz od czasów Hipokratesa najlepiej wykonywany jest w sposób wolny! Zawodami wolnymi są też mi. in. adwokat i architekt, a prawo do sądu i prawo do dachu nad głową także przysługuje każdemu człowiekowi. Nikt jednak nie okrada ich z wartości pracy tak, jak okradani są lekarze. Nie lękaj się zmian, bo będą to zmiany na lepsze! Niech stawka godzinowa lekarza porównywalna będzie ze stawka prawnika lub przedstawiciela innego wolnego zawodu! Jeśli Koleżanko/ Kolego Doktorze chcesz sam/a zrezygnować z wyższych stawek godzinowych, bo masz dodatkowe nie opodatkowane dochody, jesteś ordynatorem, dyrektorem SP ZOZ lub sympatykiem Kas Chorych – zrezygnuj w swoim imieniu (jeśli to mało podpisz lojalkę na przyszłość). Nie zabraniaj jednak kolegom ani podwładnym dbać o dobro swoich rodzin- być może kiedyś koło fortuny odwróci się i to Ty - obecny VIP- będziesz prosić ich o pomoc. Po przeczytaniu Szanowna Koleżanko/ Szanowny Kolego sam/a sobie odpowiedz na jakie zarobki lekarza stać Polskę.
Tekst wyślij emailem, pocztą lub po wydrukowaniu przekaż osobiście do możliwie największej ilości lekarzy- niech będzie to także dla nich przyczynkiem do zastanowienia się o jakie stawki godzinowe warto się upominać.
AKCEPTUJ STAWKĘ GODZINOWĄ TYLKO W WALUCIE AKCEPTOWANEJ PRZEZ TWÓJ BANK. Nie zgadzaj na podwyżki procentowe ani kwoty bazowe bo na tym oszukiwano Cię najczęściej .
NIE ZGADZAJ SIE NA STAWKĘ WIRTUALNĄ wyrażoną w procentach pkb, stawce kapitacyjnej, punktach rozliczeniowych lub czymś podobnym - KURS WYMIANY BĘDZIE OKREŚLANY PRZEZ TYCH, KTÓRZY DO DZIŚ OKRADAJĄ TWOJĄ RODZINĘ. Dane statystyczne zaczerpnięte zostały wyłącznie z Rocznika GUS 2005 (częściowo tez dostępne są w Internecie http://www.stat.gov.pl/dane_spol-gosp/praca_ludnosc/index.htm ). Dane odnośnie ilości nadgodzin wypracowywanych przez lekarzy pochodzą z Ministerstwa Zdrowia (poufne, niepublikowane dane o dyżurach lekarskich zbierane po wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości ).
Dane odnośnie oszczędności ministra zdrowia podano za tygodnikiem „Wprost” (15 stycznia 2006) dostępnych tez w Internecie http://www.wprost.pl/ar/?O=85873
------------------------------------------------------------------
Dedykuję lekarzom, dziś zaczyna się ich święto. Dzień sądu lub dzień pobudki. Jestem również pod wrażeniem siły, z którą rozpoczęła się „walka” o normalność. Tak naprawdę jest to walka o prawdziwy i, jak powiedziałby Nasz Papież (a nie demagodzy czy inni socjaliści), ludzki kapitalizm.
Osobiście życzę im powodzenia.
Życzę sobie stuprocentowej prywatyzacji.
Życzę sobie likwidacji NFZ oraz ZUS. Definitywnej!


Nadawca Piotr

Koniec grudnia 2005r.

Mapa zabezpieczenia POZ wg NFZ

 

Strona główna | Aktualności | Finanse NFZ | Archiwum. | Niepubliczni | Linki | Prawo | Leki | Procedury | Strajk | Poradnik | Druki | Kontrole | Galeria fotografii | Pisma | Federacja | Stowarzyszenie | NFZ | Forum | RODO Ostatnia aktualizacja tej witryny: 14-04-16